Tento článek je zařazen do kategorie “blog” a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora.

V pondělí, tj. 27.1.2020 jsem byl upozorněn na “duel” dvou odborníků, který se měl týkat škodlivosti radiofrekvenčního elektromagnetického záření (RF-EMF) v rámci série “Pro a proti” na rozhlasové stanici ČRo Plus. Jako odpůrce tvrzení o škodlivosti redakce pozvala výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda a jako jeho protipól PhDr. Romana A. Muselíka. Se zájmem jsem si krátký “duel” poslechl a poté, co jsem si vrátil zpět spadlou čelist připravil níže uvedený komentář. Bylo by velmi zajímavé, aby podobnou diskuzi do detailu rozebral server Demagog.cz – i když se věnuje politickým diskuzím, pokusím se je na tuto nepolitickou upozornit.

Až na mou první poznámku, která je spíše směřována k redaktorovi Pro a proti, panu Pavlíčkovi (polemiku ohledně “delšího používání” telefonu Robertem Romeem pokládám za bezpředmětnou díky průměrnému používání, především teenagerů), nepoužil pan Grund jediný logický argument. Nepoučený posluchač by ale mohl nabít dojmu, že tento duel vyhrál. Pokládám proto za nutné na jeho argumentační fauly upozornit… A omlouvám se za trochu krkolomný název článku – byl jsem kolegy upozorněn, že bych se neměl snižovat na úroveň pana Grunda (jeho obvinění PhDr. Muselíka jako někoho, kdo patří mezi šiřitele hoaxu bylo jedním z vrcholů) a tak především luštitelé křížovek základní linku argumentace pana Grunda jistě pochopí…

Zde si můžete poslechnout celý duel:

 

Mé komentáře jsem neoznačil časovým razítkem, nicméně jsou řazeny chronologicky – stačí tak naslouchat duelu a postupně číst zhora dolů.

doba používání – sám pan redaktor potvrdil, že “pracovník Telecom Italia používal svůj telefon …. až 4 hodiny denně” a“pokud AFP tvrdí, že “při používání telefonů v běžné míře podobná rizika nehrozí”, měl by si udělat rychlý průzkum, co byla v roce 2019 ona “běžná míra”. Průměrná denní doba využívání telefonu je dnes odhadována u dospělých odhadována na 3,5 hodiny denně a především u teenagerů pokládám “až 4 hodiny denně” spíše za podhodnocení situace…

převaha studií potvrzujících zdravotní nezávadnost – pan moderátor položil otázku přesně opačně, než by ji položit měl – otázka by měla znít “převaha studií potvrzujících zdravotní závadnost/rizika” a měla být položena panu Grundovi – stránky PowerWatch vedou celkem extensivní přehled studií na toto téma a mají je i barevně okódované – člověk ani nemusí jednotlivé pro a proti počítat (je jich přes 1.400…) – postačí si všímat při posunu obrazovky kolik jich je označeno zeleně (prokazatelně negativní dopad) a kolik červeně (nulový dopad) – je ale nutné podotknout, že se jedná o epidemiologické studie, které nemohou označit RF-EMF jako spouštěč konkrétních zdravotních následků nebo studie na živočišných modelech, které jsou zodpovědnými orgány (především ICNIRP) odmítány jako nesměrodatné

první případ propojení RF-EMF a zdravotní újmy – pokud se pan Grund odkazuje na propojení použití mobilního telefonu jako příčiny vzniku (benigního) tumoru, pak nemá pravdu – první podobný případ evidujeme již v roce 2012 (Innocenzo Marcolini vs. Itálie), při kterém nejvyšší soud potvrdil rozsudek odvolacího soudu ve prospěch žalobce – více zde. Rozšíříme-li příčiny zdravotních obtíží na RF-EMF jako takové (používání mobilních telefonů, záření základnových stanic, expozice na WiFi, atp.) a neomezíme se pouze na propojení s vznikem rakovinových nádorů, pak evidujeme případů více – od uznání EHS (elektro hyper sensibilita) jako důvod částečné/trvalé invalidity, ale i EHS jako “pracovního úrazu” (u pracovníků telekomunikačních společností) – důkazy jsou dohledatelné, ale panu Grundovi je na požádání rád zašlu sám

neionizující (člověkem vytvořené záření) vs. (přirozené) záření Slunce – pan Grund opět používá irelevantní informace (častá praktika, svědčící u laiků o nepochopení problematiky a u odborníků ji pak pokládám za čistou manipulaci) o množství vyzářené energie sluncem a porovnává ji s množstvím vyzářené energie mobilním telefonemnejde o množství vyzářené energie jako spíše o vlnové délky (frekvence) takového záření. Zatímco u Slunce se bavíme o vlnových délkách oscilujících kolem 500nm (200-2500nm) a při přepočtu na frekvence pak o stovkách terrahertzů (THz), pan Grund neváhá sluneční záření srovnávat s člověkem generovanými poli ve frekvencích od 700MHz do 5-26GHz (26GHz jako dedikovaná frekvence pro 5G)!

Základním a pro živý organismus nejdůležitějším rozdílem mezi přirozeným ne-ionizačním zářením a tím vytvořeným člověkem však je jeho polarizace (u druhého) – ta je pravou příčinou biologických efektů RF-EMF, nikoliv intenzita! Pokud má pan Grund zájem, rád o problematice napíši článek, aby si doplnil své znalosti. Již úplně mimo mé chápání je argumentace, že lidské tělo vyzařuje 100W, zatímco mobilní telefon pouhých 1W!!! Pan Grund jen jaksi opomněl dodat, že oněch 100W lidské tělo vyzáří ve formě tepla… Vezme 100W jako náš energetický výdej (díky bohu za něj – při té spotřebě kalorií bychom v predikci obezity nebyli na 50% populace, ale na 100%) a neváhá je porovnávat s něčím, co zde před 50 lety nebylo (narozdíl od sálajících lidských těl)…

dostupnost studií – pan Grund opět mluví nepravdu – jak jsem již uvedl výše, těch studií na biologické efekty potvrzujících škodlivé účinky RF-EMF, popř. epidemiologických studií dávajících RF-EMF do souvislosti se škodlivými účinky jsou již tisíce; naopak, vzhledem k silnému tlaku mobilního lobby mohu dodat, že neexistuje jediná studie na milimetrové vlny (v případě ČR alokovaná frekvence 26GHz), která by prokazovala zdravotní nezávadnost!

National Toxicology Program studie – pan Grundovi se povedl husarský kousek – nezasvěcený posluchač si z této pasáže prakticky odnese jasnou zprávu – používání mobilních telefonů prodlužuje věk dožití! Bravo! V celé studii najdete jednořádkovou zmínku o předpokládaném principu – “poklesu chronických problémů ledvin, na které jsou starší myší samci více náchylní”. Zkuste se pane Grunde podívat na hlavní příčiny předčasných úmrtí lidské populace – chronické nemoci ledvin v první desítce nenajdete ani v žebříčku pro ČR ani pro Papuu Novou Guineu. Nikde…

Je zajímavé, že přímo na stránkách NTP najdete především následující informace:

  • jasný důkaz zvýšeného počtu nádorů srdce u myší samců
  • důkaz o zvýšeném počtu nádorů mozku u myších samců
  • důkaz o zvýšeném počtu nádorů nadledvinek u myších samců

Kompletní souhrn najdete například zde či přímo na stránkách NTP zde.

Chybí odborná diskuze nad 5G – vrchol! Pan Grund si stěžuje, že mu chybí odborná debata! Vyzývám tímto pana Grunda – souhlaste s něčím podobným, prosím! Nejsou to odpůrci urychlené instalace sítí 5. generace, kteří se něčemu podobnému vyhýbají. Jsme schopni vést debatu (ne já, který pouze interpretuji dostupné informace či studie, které Vy záměrně před veřejností tajíte nebo je bagatelizujete) na skutečně odborné úrovni a to v případě zdraví (nejenom toho lidského) znamená diskuzi mezi lékaři a biology. Nechceme, aby kdokoliv redukoval problematiku na pouhou diskuzi o fyzice jako takové (přístup NRL či ICNIRPu, opakovaný Vámi).

Pan Grund navíc nabádá používat “zdravý selský rozum” a např. nespat se zapnutým mobilem u hlavy. Výborně! To je přesně to, co Vaši “protivníci” tvrdí již dlouhodobě! Co kdyby jste instruoval dovozce mobilních telefonů, aby něco takového (základní pravidla) uváděli třeba formou samolepky na nově zakoupených telefonech?

nově stavěné BTS – “hygienická stanice změří výkon nového vysílače a dá razítko” – pane Grunde,  hygienická stanice (HS) žádná měření dle našich zjištění neprovádí, operátor dodá “univerzální” protokol s daty o nové BTS a tím to končí. Pokud si kdokoliv na neúměrné zatížení stěžuje (na MZd ČR či HS), musí nejprve doložit zdravotní problémy a pak Státní zdravotní ústav (SZÚ) či HS provede (zdarma) vlastní měření. A když se ukáže, že záření nepřesahuje bezpečnostní limity, pak má prostě smůlu. Jsme schopni doložit hned několik příkladů mnohaletých tahanic, které nikdy nikam nevedly – alespoň z pohledu postiženého občana. Máte-li informace o preventivních měřeních při spuštění nových BTS, velmi rádi je prostudujeme a v první části tohoto bodu se HS omluvíme.

Vážený pane Grunde, vezměte prosím na vědomí, že ne všichni odpůrci dalšího rozšiřování RF-EMF o netestované technologie jsou jen šiřitelé hoaxů o “uvařených mozcích” a stovkách mrtvých ptáků s podprůměrnou inteligencí a smiřte se s tím, že proti podobné manipulaci, jakou jste předvedl v pořadu Pro a proti budeme bojovat a upozorňovat na ní všemi možnými způsoby.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.