“Pravda o 5G přímo od experta! Čeho bychom se měli skutečně bát?” Autor článku Petr Kapounek, dále (PK) pracuje jako obchodní zástupce firmy nabízející připojení na internet (a IP.TV/IP telefonii) v Olomouckém kraji, mj. i na frekvenci 3,7GHz – té, která bude využita v rámci 5G sítě, takže o nezaujatosti jeho článku nelze vůbec mluvit. Níže jednotlivé části článku s komentáři Magdy Pýchové (MP), Life Resonance z.s.

PK: Jeseník byl vybrán jako jedno z pěti měst, kterým ministerstvo průmyslu dopomůže s testováním technologie 5G, neboli mobilních sítí páté generace. Ačkoliv o smysluplnosti některých z projektů, které uspěly, lze přinejmenším pochybovat, v případě periferního Jeseníku, který trápí nezaměstnanost, nízké mzdy a chybějící infrastruktura, to určitý smysl dávat může. V diskuzích na internetu se už ale občané Jeseníku začínají ozývat, že nechtějí být pokusnými králíky a bojí se zdravotních dopadů. O 5G se toho už napsalo hodně, ale jen velmi málo o tom, co že to 5G vlastně je.

Co je 5G a jaká hrozí rizika?

PK: O 5G se často mluví jako o revoluci, která změní svět. Tyto vize jsou možná trošku přehnané. Celá revoluce spočívá spíše v tom, že připojit cokoliv na rychlý internet bude snazší a tedy i levnější než dnes. Ne, že by to teď nešlo. Díky proklamacím o revoluci v komunikacích, jež promění svět, mají lidé tendenci představovat si 5G jako nějaké nové intenzivní vysílání s jakýmisi mocnější vlnami. Magie, do které vidí jen málokdo, tak může snadno vyděsit. Jenže je to celé trochu jinak.

5G není žádná nová forma přenosu a nepřináší nutně nový signál. Sjednocuje technologie, které už se dávno používají do jediné normy, která slučuje všechny jejich výhody. Není to žádná nová fyzika nebo černá magie, ale řekněme algoritmus či program, který dokáže po používaných frekvencích přenášet data efektivněji. Tedy nejen, že jich přenese více, ale mnohdy i s menším množstvím záření. Podívejme se na pár vychytávek, které 5G umí.

MP: 5G je nová forma záření. Bude vysílat i na nových frekvencích 26 GHz, které dosud nebyly používány a ze kterých mají vědci a lékaři největší obavy. Nově 5G použije poprvé “milimetrové vlny” kromě “mikrovln”, které se používají pro technologie od 2G do 4G. 

Dále je třeba zmínit, že další frekvence plánovaná pro celý complex 5G sítě je 700MHz, která byla doposud používána pro vysílání DVB-T signálu a narozdíl od něj, kdy dochází k pouhé změně jedné frekvence na druhou, v případě 5G sítě se jedná o jednu z dalších frekvencí bez zániku jiné.  

Pro zajištění bezpečnosti živých organismů nebyly provedeny žádné biologické testy bezpečnosti, a to navzdory skutečnosti, že 5G funguje na 10 až 100krát vyšších frekvencích než věžové vysílače současných 3G a 4G mobilních telefonů.

Massive-mimo – přenos k více uživatelům zároveň

PK: Tato technologie kombinuje několik dalších technik, mezi nimiž je i výše zmíněný beam-forming. Umí pracovat s tím, že signál vyslaný různými směry prochází více cestami v prostoru a dokáže tak přenášet více dat současně k připojenému zařízení. Dále umí využít více směrových antén ve vysílací anténě k tomu, aby přenášel různá data i k více zařízením současně. A konečně, dovede také vypočítat, jak se tyto signály budou vzájemně ovlivňovat a při vysílání je upravit tak, aby nakonec do každého připojeného zařízení, třeba mobilu, dorazily v takové podobě, v jaké mají.

MP: To, co autor článku označuje jako jednu z výhod 5G,  považuje hloubková analýza pro Evropský parlament vyžádaná výborem ITRE z 04/2019 právě MIMO technologii za jedno z možných rizik.  Zmiňuje “nepředvídatelné vzorce šíření signálu, které mohou mít za následek vystavení obyvatel elektromagnetickému záření v nepřípustné míře”.

PK: Ač se po internetu šíří řada HOAXů, tedy poplašných zpráv, které v lidech vyvolávají strach, celé 5G je prostě jen o inteligenci přenosu. Ne o konkrétní frekvenci nebo vysílacím výkonu. Přenos signálu přitom probíhá především na stejných frekvencích, na nichž se dávno vysílá, a to buď se stejným nebo s nižším vysílacím výkonem. Frekvence, které se dnes draží pro 5G, jsou frekvence, kde do nedávna běželo televizní vysílání s nesrovnatelně vyšším výkonem. Více vysílačů, jež budou tyto frekvence využívat neznamená, že bude signálu více. Aby signál pro přenos dat bylo možné používat, nesmí se vysílače vzájemně rušit. Musí tedy mít omezený dosah, a to obnáší i mnohem nižší výkon. Každý člověk se ale nachází jen na jednom místě současně, a ne před všemi namontovanými vysílači. Tudíž i když je jich více, nakonec každý díky nižšímu výkonu vysílačů dostane mnohem menší dávku záření, než z televizních vysílačů.

MP: Po internetu se nešíří jen řada hoaxů a poplašných zpráv.

 1. Svoje obavy z negativního působení bezdrátového záření na člověka a životní prostředí vyjadřuje na základě biologických studií i mnoho vědců a lékařů světových univerzit, kteří sepsali petici za zastavení budování 5G na Zemi i ve vesmíru. Petici již podepsalo na 250 vědců a lékařů ze 41 zemí. Petice dokládá i studie, na základě kterých mají vědci z plošného rozšíření 5G po Zemi i ve vesmíru obavy. Petice za zastavení 5G na Zemi i ve vesmíru zde. Vědci, kteří podepsali tuto výzvu tvoří velkou část expertů na účinky neionizujícího záření. V součtu publikovali více než dva tisíce studií a odborných článků ve vědeckých periodikách.
 2. V říjnu 2018 byl v prestižním vědeckém časopise Scientific American uveřejněn článek významného vědce Joela Moskowitze: “Nemáme žádný důvod věřit, že 5G síť je bezpečná”. Píše v něm, že existují studie poukazující na zdravotní škodlivost už stávajících sítí 4G, 3G i 2G. Originál článku najdete zde a český překlad pak zde. Scientific American je asi nejslavnější vědecký časopis v USA. Vychází od roku 1845 a publikovalo v něm mj. 130 nositelů Nobelových cen, včetně Einsteina, Bohra a Schrödingera. 
 3. Dále v textu uvádíme stanoviska dalších vědců a lékařů a odkazy na jejich studie.

Rozumíme tomu, proč se tyto informace snaží utajit telekomunikační společnosti. Jdou proti jejich obchodním zájmům. Nerozumíme ale tomu, proč o nich mlčí i stát, naši zastupitelé a většina médií. Podle nás by si toto téma zasloužilo celostátní věřejnou debatu odborné(včetně biologů a lékařů) i laické veřejnosti, než 5G technologie budou instalovány po celé planetě a lidé i ostatní živé organismy budou vystaveni jejich neustálé expozici.

5G nebude testováno v laboratorních podmínkách, ale rovnou v provozu. Pakliže existují sebemenší pochybnosti o zdravotní nezávadnosti těchto technologií,  mají lidé právo na nezávislé informace z více zdrojů a diskuzi oponentů.

Signálu bude více. Zatížení občanů elektromagnetickým zářením se nutně zvýší, protože desítky miliónů vysílačů 5G na Zemi a desítky tisíc satelitů 5G ve vesmíru přibudou k již stávajícím vysílačům 2G, 3G, 4G a LTE. K těmto vysílačům přibudou miliardy přístrojů propojených do sítě 5G IoT (Internet of Things), které budou také neustále komunikovat a vysílat bezdrátové záření.

5G nenahrazuje 4G. Po dlouhou dobu budou obě technologie muset koexistovat: Může dojít k synergickým efektům v důsledku současného vystavení více typům elektromagnetického záření. Celkové riziko se tak může podstatně zvýšit“. Stručně řečeno, nejen současné bezdrátové technologie by mohly představovat významná rizika, ale příchod 5G by mohl situaci výrazně zhoršit. “ píše prestižní vědecký časopis Scientific American.

PK: Kde se tedy berou obavy z 5G a proč to prý zakázali v Bruselu? Ve skutečnosti totiž nejde o 5G. Tedy jde i nejde… 5G je natolik chytré, že umí pracovat zároveň na mnoha odlišných frekvencích. Proto se uvažuje, že aby mohly 5G sítě přenášet ještě více dat, uvolní se pro ně další frekvence. V tom byl zakopaný pes i v Bruselu. Ne v tom, že by nešlo spustit 5G, ale byl to spor, zda uvolňovat další NOVÉ frekvence.

MP: Toto tvrzení není pravda. O tom, proč pozastavili 5G v Bruselu píše Brussels Times v článku “Plány pro pilotní projekt poskytování vysokorychlostních sítí 5G v Bruselu byly pozastaveny z důvodu obavy o zdraví obyvatelstva.”. Článek cituje ministryni životního prostředí Belgie Céline Fremault: “Nemohu přijmout takovou technologii, když standardy radiace, které musí chránit obyvatele, nejsou respektovány, 5G nebo ne. Obyvatelé Bruselu nejsou pokusní králíci, jejichž zdraví mohu prodat za peníze. Nemůžeme si dovolit žádné pochybnosti”. Celý článek zde

Přáli bychom si, aby i česká vláda a ostatní naši zastupitelé takto přistupovali k občanům České republiky, chránili jejich zdraví a přistoupili k uplatnění Principu předběžné opatrnosti do provedení nezávislých studií biologické bezpečnosti 5G.

PK: V Česku se některé nové frekvence průběžně uvolňují, ale často zcela nezávisle na 5G. Nedávno se např. dražily frekvence v pásmu 3,7 GHz. Ty už jsou v provozu a vysílají na nich různé technologie, např. 4G nebo 5G-ready, které se za 5G jen obchodně vydávají. Fyzikální vlastnosti uvolňovaných frekvencí jsou velmi dobře známé a pro každé uvolňované pásmo existují přísné normy, jak a jakým způsobem se na nich smí vysílat. A na mnohých se dávno vysílá a žádný humbuk se nekoná, jelikož se nenazývají 5G.

MP: Účinky elektromagnetického záření a jeho možných negativních následků na člověka i živé organismy nejsou dostatečně známé. Existují nezávislé studie renomovaných vědců, kteří upozorňují na možné negativní důsledky bezdrátového záření na biologické organismy a studie placené telekomunikačním průmyslem, které je popírají. Oficiální nezávislý test biologické bezpečnosti bezdrátového záření na zdraví lidí, biologických organismů i životního prostředí nebyl proveden.

Obavy z negativních biologických účinků bezdrátového záření na živé organismy jsou známé již od poloviny minulého století. Již tehdy proběhly první stude vyžádané armádou USA na sledování biologických účinků a ovlivňování chování lidí vystavených záření armádních radarů. 

V roce 1973 proběhlo ve Varšavě mezinárodní symposium na téma „ Biologické účinky a zdravotní hazard mikrovlnného záření“ se závěrem, že reakce centrálního nervového systému na mikrovlnné záření může sloužit jako první indikátor poruchy regulace funkcí mnoha systémů. 

V roce 1977 vědecký magazín „Síla mikrovln“ publikoval článek o novém výzkumu, který demonstroval fakt, že expozice mikrovlnnému záření může silně ovlivnit funkce centrálního nervového systému s mnohem méně intenzivním zářením, než dojde k termálnímu efektu.

V roce 1978 vědci z Národního institutu pro bezpečnost práce v USA oznámili, že expozice bezdrátovému záření má biologický efekt na zvířata i člověka včetně poškození hlavních orgánů a narušení důležitých biologických procesů. Více zde.

PK: Ačkoliv se tu bavíme o mikrovlnném vysílání, důležité je pochopit, že mikrovlny nejsou mikrovlnka. Princip mikrovlnné trouby je velmi odlišný. V mikrovlnné troubě je extrémně vysoký výkon na frekvenci, kterou absorbuje voda. Tento výkon je uzavřen do malé kovové krabice odkud nemá úniku. Ta má speciální rozměry tak, aby se v ní de-facto zastavil. A víte, jaká je to frekvence? Je to přibližně frekvence vaší domácí wifi. Ta vám ale hlavu neuvaří. Má tak málo energie, že je neškodná. Často pořádně neprojde ani zdí. A s 5G na této frekvenci se u nás nepočítá.

MP: Je WiFi opravdu neškodná?

 1. Existuje více jak 1000 vědeckých studií provedených nezávislými vědci a lékaři z celého světa týkajících se negativních biologických účinků radiofrekvenčního záření (kam patří i wifi) na živé organismy. Zde jsou ty nejnovější z nich.
 2. V roce 2018 byly zveřejněny výsledky největší světové 10 ti leté studie, která stála 30 milionů dolarů a byla prováděné v rámci Národního toxikologického programu Americkým Národním Institutem Zdraví s cílem určit, zda vystavení expozici bezdrátového záření z mobilních telefonů zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Závěr 13 členů nezávislého panelu vědců je, že byl prokázán výrazný nárůst výskytu rakoviny u zvířat vystavených EMF nižším, než uvádějí směrnice Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), kterými se řídí většina zemí. Dr. Ronald Melnick, hlavní šéf této studie prohlásil: ”Neměli bychom nadále předpokládat, že jakákoli současná nebo budoucí bezdrátová technologie – včetně 5G – je bezpečná bez dostatečného testování.”
 3. Světová zdravotnická organizace(WHO)/Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v roce 2011 vysokofrekvenční mikrovlnné záření (tzn. i WiFi) označila jako poškozující DNA a „potenciálně karcinogenní pro člověka. Zařadila ho do skupiny karcinogenů B2 (possibly carcinogenic to humans – možný lidský karcinogen) a vyzvala k předběžné opatrnosti.
 4. Vědci a lékaři vytvořili na základě studií biologických vlivů bezdrátového záření (tedy i wifi) mezinárodní petici za zastavení 5G na Zemi i ve vesmíru, kterou podepsalo 270 vědců a lékařů ze 41 zemí. Součástí petice jsou i odkazy na stovky vědeckých studií z celého světa poukazující na negativní biologické dopady bezdrátového záření. Odkaz na petici zde. Další mezinárodní petice včetně vědeckých studií pak zde.
 5. Na škodlivé biologické efekty bezdrátového záření na živé organismy dlouhodobě upozorňuje emeritní profesor Washingtonské university Prof. Dr. Martin Pall. Přednášel o této problematice i na půdě Evropského parlamentu. Nejde tedy o šiřitele poplašných zpráv. Vydal soubor studií poukazující na negativní efekty bezdrátového záření na biologické organismy včetně lidského zdraví. Soubor studií zde.
 6. Strategie jednotlivých zemí na ochranu před bezdrátovým zářením od vlád, zdravotních autorit a škol na celém světě zde.
 7. Nejvíce jsou bezdrátovým zářením (včetně WiFi) ohroženy naše děti a těhotné ženy. V několika zemích světa je zakázáno používat wifi ve školkách, školách, knihovnách. (např. Izrael, Francie, Brazílie, Kanada, Kypr..). Proč, kdyby byla tak neškodná? Více o působení wifi na zdraví našich děti v našem článku zde a v jeho pokračování zde

 Děti bychom neměli chránit jen před působením „WiFi“. Obezřetní bychom měli být také u používání mobilních telefonů dětmi. Doktor Om Gandi z University of Utah (USA) zjistil, že děti při telefonování absorbují až dvojnásobné množství záření než dospělý člověk.

Porovnání s mikrovlnnou troubou tak, jak je PK popisováno, neodpovídá realitě. Hlavní rozdíl mezi mikrovlnnou troubou a frekvencemi používanými pro přenos mobilní komunikace není ani tak v „uzavřenosti“ a „výkonu“, ale především v přítomnosti RF modulátoru, který odlišuje možnost přenosu datových souborů od pouhého ohřevu hmoty.  

Proč to vláda tak „tlačí“

PK: Častým argumentem dezinformátorů, paranoiků a lidí, kteří bohužel uvěřili cílené propagandě je, že vlády 5G prosazují, aby cíleně poškodily lidem zdraví. Často tento názor přijímají za svůj a dále šíří lidé, kteří podporují současnou vládu, což je zvláštní paradox. Výstavbu 5G vláda totiž podporuje. Chce nám agent Bureš uvařit mozky? Kdepak. Jde o peníze. Jako vždy. Rychlé a spolehlivé připojení je dobré pro ekonomiku. Ve světě, kde spolu lidé mohou efektivněji komunikovat, přenášet informace atd. se lépe daří byznysu. Malému i velkému. A mozky všem svým občanům nechce uvařit žádná vláda. Potřebuje od nich totiž vybírat daně.

MP: Ano, jde o peníze, ale zejména o peníze telekomunikačních společností. Jak autor uvádí níže, není nyní 5G teď tak úplně potřeba. Tak proč ten spěch?

Proč se do toho mobilním operátorům příliš nechce?

PK: Když je to tak skvělé, proč už to operátoři všude nemontují? Proč vláda vymýšlí pobídky pro města, aby se zapojily do testování? Ono je to totiž sice skvělé, ale není to teď až tak úplně potřeba. Současné sítě zatím stíhají a kapacita schází především na linkách k samotným vysílačům. Musí se nejprve dobudovat optické kabely k nim, a pak má teprve smysl zkoušet doručit více kapacity k zákazníkům. Jak je vidět na popisu jednotlivých funkcí 5G, celý fígl je v mnohem chytřejší práci se signálem a s řízením přenosu. To vyžaduje mnohem rychlejší procesory. Proto to nešlo dřív, kvůli tomu je to tak drahé, a proto to také spotřebovává více energie. Dokud 5G nebude pro operátory znamenat nové příjmy, do nasazení se nepohrnou. Nejen kvůli vysoké pořizovací ceně, ale zejména také proto, o kolik více stojí provoz.

MP: Proč vlády plánují a realizují rychlé zavádění 5G, které jsou mnohonásobně náročnější na energie v době, kdy se neustále hovoří o nutných úsporách energie v souvislosti s globálním oteplováním, když teď, jak uvádí autor článku, nejsou až tak úplně potřeba? 

Jen Německo, lídr v zelených technologiích predikuje, že hlavní energetické centrum pro podporu 5G sítě spotřebuje stejně energie jako Duesseldorf, Dortmund a Kolín nad Rýnem kombinovaně.

Akceptujeme ohromné investice do výroby dalšího obrovského množství elektrické energie obnovitelnými zdroji či stavbu dalšího reaktoru jaderné elektrárny, aby nás chytrá lednička upozornila, že díky průměrné spotřebě 3 piva denně budeme dnes díky 1 láhvi v ní „na suchu“? Velká část spotřeby energie půjde právě „internet věcí“…

Když nejsou 5G teď až tak úplně potřeba, proč na základě upozornění tolika vědců a lékařů na možné negativní zdravotní účinky bezdrátového záření neuplatní vlády princip předběžné opatrnosti a nepozastaví 5G do doby provedení nezávislých vědeckých studií účinků tohoto záření na zdraví lidí i životního prostředí?

Proč nás bolí hlava?

PK: Dnešní doba je náročná. Ze všech stran se na nás valí mnoho informací. Neustále rostou nároky na každého z nás v tom, co musíme umět, stíhat a v čem všem se stále zlepšovat. Jsme vystaveni škodlivým emisím či potenciálně rakovinotvorným látkám v některých potravinách. Je pak velmi snadné si nějaký zdravotní problém spojit s tím, že na internetu vyšel článek, že se spustil nový vysílač. Ale to bychom museli mít problémy už od roku 1953, kdy bylo v Československu spuštěno televizní vysílání. Jedná se totiž o ty stejné frekvence.

MP: Výše jsme uvedli link na více než 1000 nezávislých vědeckých studií poukazujících na negativní biologické efekty bezdrátového záření. A nejsou mezi nimi zdaleka jen bolesti hlavy. Studie poukazují na další evidované symptomy v souvislosti s expozicí bezdrátovým zářením.  

Studie popisují tyto symptomy:

 • zvýšené riziko rakoviny
 • buněčný stres
 • nárůst počtu škodlivých volných radikálů
 • genetické poškození (nevratné  poškození DNA)
 • strukturální a funkční změny lidského reprodukčního systému
 • poruchy soustředění a paměti
 • neurologické poruchy
 • poruchy spánku
 • poruchy srdečního rytmu, kardiovaskulární choroby
 • a další.

Přes 3000 studií dokumentující zdravotní rizika 5G zde.  

Další studie viz výše.

 Někteří lidé jsou na účinky radiofrekvenčního záření více citliví než druzí. V několika zemích již byly průvodní příznaky vystavení bezdrátovému záření uznány jako oficiální diagnózaEHS (elektromagnetická hypersenzitivita)(např.Švédsko). V některých zemích je EHS uznána jako nemoc z povolání (Francie). Kvalifikovaný odhad lidí trpící diagnózou EHS je 3,5-10% lidské populace.

 Je samozřejmé, že bezdrátové záření není jediným faktorem, který stojí za obrovským nárůstem civilizačních chorob i naší nepohody. Jak autor článku uvádí, působí na nás mnoho dalších faktorů jako jsou pesticidy a herbicidy a další chemie v naší potravě, nekvalitní voda i ovzduší, stres, … Bohužel je ale bezdrátové záření nejrychleji rostoucí škodlivý faktor ze všech. Za posledních 20 let se hladina elektrosmogu (na 1Hz) zvýšila milionkrát. Bude se tedy na nárůstu civilizačních chorob a dalších zdravotních problémů podílet pravděpodobně nejvíce. 

Proč dezinformátoři lžou a straší lidi?

PK: Je to je jejich práce. Každý si hájí své zájmy, jak umí. Ruská federace dobře ví, že je existenčně závislá na prodeji ropy a zemního plynu. Snaha Evropy stát se na energeticky nezávislá je tedy logickým terčem. Proto jsou cílem dezinformační kampaně zejména Evropská unie, pokrokoví evropští politici a také ti domácí politici, kteří prosazují odklon od fosilních paliv. Součástí dezinformační kampaně je i podpora politiků a zakládání stran, které prosazují zájem Ruska. Ty se často vydávají za tzv. vlastenecké. V jejich prospěch pracují dezinformační kampaně, vč. této. A to celé proto, že šíření lží a vyvolávání přehnaného strachu je ten nejlevnější způsob, jak zmanipulovat veřejné mínění. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Funguje to pořád stejně už od nepaměti.

MP: Nepřijde nám zodpovědné spojovat všechna upozorňování na možná zdravotní nebezpečí 5G s ruskou dezinformační kampaní namířenou proti EU. Je třeba rozlišovat mezi dezinformátory a těmi, kdo uvádějí věcné argumenty včetně zdrojů. Spousta lidí, kteří se zajímají o 5G, včetně nás, chce pouze férovou otevřenou diskuzi našich zastupitelů, odborné i laické veřejnosti o zdravotní bezpečnosti EMF a vypracování oficiálních studií o působení 5G na lidské zdraví i životní prostředí, nezávislých na telekomunikačních společnostech. 

V případě pochybností o negativním vlivu technologií na zdraví lidí a životního prostředí má být dle konvencí uplatněn Princip předběžné opatrnosti. Tzn., že se mají pochybnosti vyvrátit nezávislými vědeckými studiemi před uvedením nových technologií do provozu.

Tento princip je uplatňován i při vývoji nových léků. Každý nový lék musí být několik let testován na možné negativní účinky, než je uvolněn k užívání. I pak jsou uživatelé upozorněni na možné negativní účinky léku na jejich zdraví v informačním letáku. Na možné negativní zdravotní účinky bezdrátového záření neupozorňuje žádná telekomunikační společnost ani výrobce telekomunikačních zařízení, a díky tomu lidé nemají žádné informace, jak negativní účinky minimalizovat.

Na absurdnost uvedení technologií 5G do provozu po celé planetě i do vesmíru bez jediného biologického testu bezpečnosti upozorňuje i již zmiňovaný emeritní profesor Washingtonské university Prof. Dr. Martin Pall: „Uvedení do provozu mnoha milionů vysílačů 5G bez jediného biologického testu bezpečnosti je ten nejhloupější nápad v celé historii světa“.

Podiv nad tím, že se plánuje spuštění 5G bez jakékoli oficiální studie potvrzující zdravotní nezávadnost záření 5G na zdraví lidí i živých organismů projevil i americký senátor Blumenthal. Pozval si ke slyšení před U.S. senátem zástupce mobilních operátorů a jejich lobby, kteří potvrdili, že mobilní operátoři nemají k dispozici žádnou studii potvrzující zdravotní nezávadnost záření 5G sítí, žádnou nepřipravují a nejsou si ani vědomi, že by se nějaká připravovala... provádějí se jen studie na technickou bezpečnost… Na záznam tohoto slyšení se můžete podívat zde.

Nestrašíme lidi. Používáme pouze věcné argumenty, které šíří vědci, lékaři, techničtí odborníci i někteří politici z celého světa jako je např. Prof. Dr. Martin Pall, který přednášel na toto téma i na půdě EP. Vždy uvádíme zdroje informací, které prezentujeme. 

Přijde nám nezodpovědné tvrdit, že odpor proti 5G je ruská dezinformační kampaň namířena zejména na EU s cílem jejího poškození.

Odpor proti uvedení sítí 5G do provozu se zdaleka netýká jen Evropy, ale zvedá se po celém světě. Silné protesty probíhají kromě EU i v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandě,…). 5G již odmítlo odmítlo spousta měst a regionů v několika zemích(včetně již zmiňovaného Bruselu). V Itálii silně roste počet měst a územních celků, které se staví proti zavádění 5G. Více informací o protestech a pozastavení 5G: „Nejsme v tom sami“ 

Mezi městy, které odmítly 5G je i německé lázeňské město Bad Wiessee. Celý článek : Slova starosty tohoto lázeňského města Petera Höße:

„Mnoho našich návštěvníků k nám přichází hledat lékařské ošetření, fyzickou rehabilitaci nebo jednoduše zlepšit jejich wellness. Prosperita našeho města závisí na poskytování takových služeb. Městská rada proto bere svoji odpovědnost za ochranu a propagaci zdravotní turistiky velmi vážně.

“Na veřejném zasedání se Rada jednomyslně rozhodla postavit se proti zavedení netestované sítě 5G. Rada cítila při přijímání tohoto rozhodnutí velký pocit zodpovědnosti vůči obyvatelům i návštěvníkům vzhledem k významu Bad Wiessee jako zdravotní destinace. Účelem tohoto rozhodnutí není omezit pokrok, ale pouze kriticky posoudit cenu, kterou za tento pokrok platíme.“

Nově oficiálně pozastavuje implementaci 5G Slovinsko. Slovinský ministr Rudy Medved oznámil, že Slovinsko oficiálně pozastavuje implementaci 5G kvůli možným zdravotním rizikům bezdrátového záření.

Jak se příště nenechat obelhat?

PK: To vůbec není snadné. Taktiky dezinformátorů stojí na zhruba tomto postupu:

 1. Onálepkovat běžná média, např. nálepkou „oficiální“ a nachytat je na nějakých chybách. Tím zpochybnit důvěru.
 2. Nabídnout nějaké exkluzivní informace, které jiná média nemají a otevřít téma, kterému se běžná média nevěnují. Nevěnují se mu třeba, protože je to obtížné téma a jim se prostě nechce. Tím začíná budování zájmu a důvěry o dezinformátory.
 3. Vezme se nějaký ověřitelný fakt, vymyslí se k němu jiný kontext a napíše se hodnocení s cílem vyvolat emotivní reakci. Např. zlobu na politika „jak mohl hlasovat pro/proti“.
 4. Vybudují se informační kanály, které tyto zprávy šíří mezi lidi a nejsou tak snadno na očích nebo se na ně obtížně reaguje. Facebookové skupiny, řetězové emaily, tvrdě cenzurované facebookové profily strany ohánějící se přímou demokracií, ač neví, co to přímá demokracie vůbec je, atd…
 5. S pomocí těchto kanálů se začnou vypouštět absolutní lži. Typicky „přišlo nám od fanouška“, nebo „našel jsem na internetu“, popř. „renomovaný zahraniční server napsal“ (ve skutečnosti dezinformační ze stejné líhně). Nebo se vezme video řádění fotbalových hooligans před pěti lety a napíše se k němu „uprchlíci včera v Paříži – konec civilizace je tu!“. Po takto vybudovaných kanálech taková lež letí rychlostí světla a než se ji podaří běžnou cestou vyvrátit, už tam tudy letí dvě nové.

Obrana je přitom jednoduchá. Přijmout fakt, že ani poctiví novináři nejsou dokonalí. Že nějaká chyba či nepřesnost nemusí být cílená manipulace, ale zkreslení dané pohledem redaktora nebo častěji obyčejná fušeřina. Neuzavírejme se do své bubliny a sledujme více různých médií. A především. Nevěřme nikomu, kdo nám opakovaně lhal. Bude lhát znovu. A kdo lže, ten i krade. A možná nejen to…

MP:  Poslední větu článku ponecháváme bez komentáře.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasů: 11

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.