Již jsem si poslední dobou zvykl na to, že přisluhovači mobilních operátorů prohlásí do médií cokoliv. Obvykle se ale rekrutují z řad fyziků/elektroinženýrů či pouhých lobbistů. Velmi mne proto překvapil rozhovor v časopise Téma (č. 07/2020, “Elektrosmog: Strašidlo, které umíme změřit” (celý článek najdete ve formě skenu níže pod mým rozborem). Ne svým obsahem – podobné nesmysly, dezinformace a zkreslující informace jsme již četli/slyšeli mnohokrát. Většinou od lidí přímo či nepřímo spojených s mobilním průmyslem. Tentokrát ale podobná slova vyšla z úst profesora elektrotechnické fakulty ČVÚT. Shodou okolností jsou mezi jeho bývalými studenty i ti, kteří podporují náš cíl – uvážené použití mobilních technologií a uplatnění principu předběžné opatrnosti při uvádění nových frekvencí v rámci tzv. 5G sítě. Jeden z nich můj dotaz na obsah článku shrnul do jedné věty (“upřímně nevím, co k tomu dodat…”) a druhý pak uvedl, že pokud by pan profesor s podobnými názory vystoupil na přednáškách, asi by zvažoval přestup na jinou fakultu… Článek v časopise Téma není označen jako “PR/reklama” tak mi nezbývá jen konstatovat, že redakce selhala buďto opomenutím tohoto označení či ošizením příjmů časopisu (PR články stejně jako klasická reklama obvykle podléhají zpoplatnění). A navíc, bez ohledu na typ článku (rozhovor), i porušením základního novinářského pravidla, tj. ověřováním informací z více, jak jednoho zdroje. I když se to u interview obvykle nedodržuje (máme svobodu slova a projevu), v případě tak očividných lží z úst pana profesora a dopadu na zdraví čtenářů bych toto pravidlo pokládal za adekvátní. Nebo se redakce hodlá později svým čtenářům omluvit, jak to například v případě podpory “nízkotučné mánie” na základě zmanipulované studie Ancela Keyese učinil časopis Time? Teď již k některým pasážím skandálního rozhovoru.

Měření neionizujícího záření

Pan profesor má pravdu, že většina záření (současných frekvencí) je skutečně odrážena pevnými překážkami typu stěn či oken. Nic z toho ale nebrání na 100% – jinak by nebylo možné z uzavřených prostor telefonovat, a i když nemáte jako vlastník prostor router se zapnutou WiFi, zkuste si na svém telefonu vyhledat všechny dostupné WiFi sítě. Především v hustých aglomeracích typu sídlišť či center měst je situace neúnosná. Tento můj stesk nemá přímo s tématem článku (5G sítě či mobilní sítě jako takové) nic společného – jen upozorňuji na to, že přidáním jakékoliv další frekvence dojde nutně k dalšímu navýšení celkového (chronického) zatížení. Ano, předně si musíme sami vyřešit to, co vyřešit můžeme – WiFi doma (zasíťování ethernetem nebo alespoň vypínání WiFi přes noc), přítomnost “chytrých” zařízení komunikující přes WiFi či Bluetooth protokol, zacházet obezřetně s mobilními telefony (co nejdále od těla, telefonovat raději přes hlasitý odposlech či sluchátka). Pak však stále zůstane faktem, že vyjdete na ulici a jste 24/7 bombardováni signálem z mobilních vysílačů (i WiFi). Takže to pane profesore není jen o námi ovlivnitelných vnitřních prostorech. Rovněž poznámka o lidské kůži, která bezdrátové technologie jako uznaný potencionální karcinogen (skupina 2B) “tlumí” není nic, co by našince uklidnilo. A to se pohybujeme ve frekvenčních pásmech do +/- 6GHz – o tzv. “milimetrových” vlnách (pro ČR alokovaná frekvence 26GHz), o kterých je známo, že procházejí (jsou pohlcovány) prvními vrstvami pokožky a již několik odborníků z řad lékařů/onkologů naznačilo, že po plném spuštění “milimetrových” frekvencí můžeme očekávat postupný nárůst incidence melanomů (nejagresivnější forma rakoviny kůže) – potní žlázy rozmístěné po celém našem těle se totiž při dopadu elektromagnetického záření konkrétních frekvencí začnou chovat jako “helikální” antény.

Vyzařování telefonů

Nechce se mi věřit, že pan profesor neslyšel o aféře PhoneGate (vedená Francií v rámci komisí EU) či zjištění Chicago Tribune, obé z loňského roku. Můžete citovat maximální SAR hodnoty (měření vyzařování telefonu, postavené čistě na termické hypotéze, více zde), ale pokud se například zjistí, že konkrétní telefony (v prodeji i v ČR) přesahují maximální povolené hodnoty při přiložení na ucho (0 cm) třikrát (platí pro Samsung) až osmkrát (iPhone), asi bych situaci nezlehčoval. Porovnání vyzařování lidského těla s vyzařováním mobilního telefonu? Již jsme jej slyšeli (a komentovali zde). Absurdní je tak pouze fakt, z jakých úst v tomto případě porovnání vyšlo. Rád používám přirovnání, avšak v tomto případě mi dochází představivost… I když… Kdyby Vám Váš ošetřující lékař tvrdil, že máte mít na levé noze čtyři prsty a na pravé šest, a pokud máte na obou po pěti – nechali byste si od něj třeba jen změřit teplotu? A opět musím zmínit stovky sutidí na ne-termický efekt EMF, který oficiální autority vůbec neberou v potaz.

Mobil vyzáří 2 watty, lidské tělo 100 wattů.

Zbytečné plašení?

Pan profesor vyjmenovává všechny možné druhy ionizujícího záření a zmiňuje s nimi spojovaná poškození DNA. My již několik měsíců upozorňujeme na rostoucí počet studií (v současnosti přes tisíc – více v článku zde), které jasně prokazují ne-termické efekty elektromagnetického záření – mj. i poškození DNA (vedoucí kaskádovitě mj. i ke vzniku rakovinového bujení)! Pan Vrba zmiňuje neprůkaznost podobných studií hned na několika místech rozhovoru… A jeho zmínka o teplu a světlu? Jaké teploty či jakou světelnou intenzitu má pan profesor na mysli? Ano, vyrazíte-li si v plavkách mezi lední medvědy na nějaké arktické kře, hrozí Vám, že se stanete huňáčovým hlavních chodem nebo umrznete. Vyražte na Saharu ve slušivé bundičce Kapitána Dema a riskujete přehřátí organismu. Ale v našich podmínkách a se zbytky rozumu nic podobného nehrozí. Ano, vysoká světelná intenzita ve večerních/nočních hodinách (tzv. světelný smog) s výraznou modrou složkou světla může mít neblahé účinky na tvorbu melatoninu a z dlouhodobého pohledu může výrazně poškodit celý hormonální systém. Nedostatek přirozeného světla může vést k depresím i vyšší incidenci sebevražd (Skandinávie). Opět by se ale slušelo dodat tyto detaily. Takto, pouhým konstatováním, že světlo a teplota jsou nebezpečnější, než elektromagnetické záření, jen pan profesor sám “zbytečně plaší”, bagatelizuje účinky EMF a naopak vyvolává paniku (hoax) ohledně působení tepla a světla. Pan profesor si rovněž neodpustil další přirovnání a sice sluneční/kosmické záření, které je s námi od “vzniku vesmíru”. Zásadní rozdíl rovnající se přirovnávání analogového signálu k digitálnímu (polarizovaný, s modulací), ale neuvedl…

5G sítě a jejich zdravotní nezávadnost

Opět klasické vysvětlení toho, že nové sítě jsou stavěny tak, aby byly bezpečnější… Pan Vrba, však zapomněl na fakt, že přístupem k implementaci 5G sítě nedojde k zrušení některé z předchozích generací, tj. dojde k jednoznačnému nárůstu záření! A “směřování paprsků” (MIMO/beam-forming)? Názor pana profesora (a všech lobbistů) se rozchází se zprávou výboru ITRE pro Evropský parlament, která naopak hovoří o “nepředvídaném vzorci chování signálu/paprsků” (podívejte se prosím na žlutě označené pasáže na stránce 12)…

Mikrovlny jsou méně agresivní než světlo/teplo

Elektrohypersenzitivita (EHS)

Myslel jsem si, že označení EHS osob za blázny zralé pro psychiatra (i přes fakt, že WHO tento stav uznává, má pro něj i jejich kódování ICD-10 označení W90 a EHS jako taková je v jiných zemích EU brána jako nemoc či dokonce nemoc z povolání se všemi z toho vyplývajícími důsledky) od nikoho jiného, než Ing. Jelínka z NRL neuslyším…

Vliv EMF na ptáky/hmyz

Pane profesore, nic zkoumat nemusíte – to již za Vás udělali jiní a vliv EMF na vše živé je dostatečně dobře prokázán. Dovolím si čtenáře upozornit např. na diplomovou práci v českém jazyce zde… Podobných prací (včetně konkrétních – se zaměřením na vegetaci, na hmyz či na ptactvo) najdete stovky – stačí jen mít snahu je vyhledat…

Feng-šuej

Nechci komentovat přístup pana Vrby k toku energií. Snad jen malá poznámka ohledně domnělého “nevyzařování” 50Hz frekvence… Jsou mezi námi tací, kteří Vám se zavázanýma očima jen dotekem ruky na stěnu naznačí, kudy vedou dráty elektroinstalace a jejich přesné určení pak můžeme ověřit jakýmkoliv EMF metrem, který máme k dispozici. Není to jediné tvrzení z rozhovoru, které bych od erudovaného fyzika nečekal, a již mi nějak docházejí slova…

Download the PDF file .

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 3

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.