Tento článek je zařazen do kategorie “blog” a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora.

V uplynulých hektických týdnech se všichni nějakým způsobem snaží komentovat celé to koronavirové šílenství a spousta článků a videí propojuje technologie 5G a koronavirus. A to natolik úzce, že se k šíření některých nepotvrzených informací či korelací musím rovněž vyjádřit. Propojení elektromagnetického záření (EMF) a koronaviru? Ano, existuje. Ale na úplně fundamentální úrovni. Elektromagnetické záření, resp. chronická expozice na něj prokazatelně snižuje imunitu. Snížená imunita rovná se zvýšené riziko nakažení a i zvýšené riziko toho, že si tělo s nákazou neporadí tak lehce, jak by mohlo (a jak je tomu u mladší populace). A o druhém pak již dlouhou dobu mluví Dr. Dietrich Klinghardt – virům (nejenom koronavirům a konkrétně Covid-19) dělá elektromagnetické záření “dobře” (i když viry asi žádné pocity nemají…) – urychluje totiž jejich replikaci. Takže pokud došlo k plošnému snížení imunity ve Wuhanu (vyššímu, než v jiných lokalitách), pak asi to nejhorší, co mohla čínská vláda udělat, je narychlo stavět další 5G antény kolem nově stavěných nemocnic… Konstrukce 5G = koronavirus je ale postavená na vodě. U Číny a Itálie by člověk korelaci (ne kauzalitu) našel, podobně jako v případě USA (viz krátké video níže), ale tvrzení, že v Iránu je rovněž (tajně) nasazeno 5G je čirý nesmysl… Zdánlivě vysoká procenta (počet infikovaných je úzce spojen s počtem testovaných a odhadem 3-6krát vyšší počet obyvatel se díky mírným či chybějícím příznakům vůbec netestuje a testovat nebude) smrtnosti v Itálii a Španělsku mají mnoho dalších příčin a vyšší úroveň elektromagnetického záření, resp. expozice na něj vedoucí je snížení imunity je jen jednou z nich.

A nyní již k vlivům elektromagnetického záření na náš organismus a korelace s vyšší pravděpodobností, že se dostanete do statistik Covid-19. Věřme, že do kolonky “vyléčení”. Souhlasím s kancléřkou Merkelovou – stále více studií a hlasů z odborné komunity potvrzuje, že více jak 60% populace se již nakazilo nebo se v blízké budoucnosti nakazí, a to bez ohledu na dodržování opatření definovaných týmem prof. Prymuly. Velká část z nás žádné symptomy ani nezaregistruje a Ti další by měli zapracovat na své imunitě. To zahrnuje i preventivní kroky, které můžete udělat eliminací zdrojů elektromagnetického záření v místech, kde teď někteří tráví 100% svého času – doma…

 

Oslabení imunitního systému

Pod celkové oslabení imunitního systému lze zařadit jakýkoliv proces vedoucí ke zvýšení celkové zátěže na něj, od nutnosti věnovat se více opravám poškozené DNA (21 studií) přes apoptózu čili buněčnou smrt (13 studií), nárůst intracelulárního vápníku (15 studií) až po zvýšení oxidačního stresu (19 studií). Vše velmi detailně zdokumentované. Než abych v referencích vypisoval všechny tyto studie, níže pod článkem zveřejňuji aktualizované vydání dokumentu Martina L. Palla “5G Risk: The Scientific Perspective”, ve kterém všechny tyto studie najdete (strany 12 až 23). Níže uvádím obrázek s grafickým vyjádřením počtu případů Covid-19 v Itálii a “teplotní mapou” 5G instalací a rovněž pak krátké video – natolik krátké a všeříkající, že jsem se rozhodl ušetřit čas přípravou českých titulků. Najdete v něm stejnou projekci pro Spojené státy. Znovu bych rád zopakoval – nemyslím si, že “Covid-19 je biologická zbraň aktivovaná 5G” – toto tvrzení selhává v případě incidencí v Iránu, prakticky celé Africe, ale i Jižní Americe.

Není ale náhoda, že se mapy kryjí. Suma elektromagnetického záření, kterému jsou obyvatelé v konkrétní oblasti či regionu vystaveni, je jedním (ale důležitým) střípkem v mozaice, který dokáže učinit člověka náchylnějším k těžšímu průběhu jakékoliv infekce. Italům navíc nenahrává míra socializace (“ciao amigo” následované obejmutím a polibkem – to vše X-krát denně), vysoké hladiny smogu (severní Itálie je na tom možná hůře, než bylo v devadesátých letech minulého století Ostravsko) a pochopení slova “pravidlo” – po mých návštěvách Říma, Benátek, Florencie a dalších měst mohu jen konstatovat, že pokud by italská vláda namísto instalace semaforů na křižovatkách nakoupila ventilátory, počet mrtvých (dopravní nehody + koronavirus) by tak vysoký nebyl… Trump může tvrdit, že Američané jsou tím nejsilnějším národem na světě, ale z pohledu civilizačních nemocí jsou na chvostu civilizovaných zemí.

 

 

 

Ovlivnění variability srdečního tepu

Že jste nikdy o HRV (Heart Rate Variability), česky variabilitě srdečního tepu neslyšeli? Zadejte si do Google “HRV definice” a hned z prvních výsledků se dozvíte: “Variabilita srdečního rytmu (HRV – Heart Rate Variability), tj. fluktuace jak dob trvání po sobě jdoucích srdečních cyklů, tak hodnot okamžité srdeční frekvence je jev, který reprezentuje stav autonomního nervového systému řídicího srdeční činnost.” ?!? Přeloženo do “lidštiny” – pokud vám digitální tlakoměr ukáže puls 60 tepů za minutu, neznamená to, že tzv. “R-R interval” (čas mezi dvěmi srdečními cykly) je přesně jedna sekunda. Tyto časy se v řádech milisekund liší a technologie HRV dokáže tyto rozdíly monitorovat a mj. určit, zda je, laicky řečeno, tělo ve stresu či nikoliv. Pomocí kvalitního hrudního pásu či speciálních měřičů (doporučuji samostatný HeartWave2 či “drátový” lightning senzor pro majitele iPhonů/iPadů) lze nejenom vyváženost sympatického a parasympatického nervového systému změřit, ale pomocí technik jako je meditace či vědomé dýchání a okamžité kontroly účinků na koherenci Vaše tělo “zklidnit”.

Vaše HRV dokáže pozitivně ovlivnit nejenom meditace a další stres snižující techniky, ale třeba i kvalitní a dostatečný spánek, strava a další plně ovlivnitelné faktory. Mezi faktory, které naopak snižují HRV patří konzumace alkoholu, chronická onemocnění, nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu a… expozice na pulsní elektromagnetická pole – platí to jak záření z mobilních telefonů, vysílačů mobilního signálu, WiFi, Bluetooth zařízení a dalších!

 

Koagulace červených krvinek

Velmi zajímavý efekt má elektromagnetické záření na naši krev, resp. červené krvinky. Díky tomu, že krevní barvivo hemoglobin má ve středu molekuly železo, dochází při expozici na elektromagnetické záření ke shlukování a řetězení červených krvinek. Tento proces se dá poměrně rychle a spolehlivě zdokumentovat tzv. dark field mikroskopií. Navenek se krev stává hustší a nemá to nic do činění se špatnou hydratací organismu. U elektrohypersensitivních jedinců je změna viskozity natolik patrná, že v jednom z článků věnujících se tomuto “roleaux efektu” přirovnali změnu hustoty krve po expozici na elektromagnetické záření z červeného vína na kečup

 

Konflikt s “frekvencí kyslíku”

Dlouho jsem zvažoval, zda tento paragraf vůbec uvádět. Podklady k němu jsou sice neprůstřelné z pohledu výzkumu, ale jak tomu speciálně u 5G frekvencí je takřka standardem, pouze na bázi studií nezahrnujících kontrolované dopady na lidský organismus. Tj. vše funguje tak, jak popisuji níže, ale na úrovni “mimo lidské tělo”. Druhé “ale” se pak týká faktu, že ve spektru tzv. “milimetrových vln” se ČR, podobně jako zbytek EU, rozhodla využít frekvence 26 GHz a nikoliv 60 GHz, kterých se tento fenomén týká. Takže spíše upozornění na tato “fakta z laboratoří” pro případ, že budete cestovat do USA nebo třeba do Číny – obě tyto země již frekvenční pásmo 60Ghz v rámci “5G” komerčně nabízejí.

A o jaký “konflikt” jde? Podobný, na kterém fungují mikrovlnné trouby. Rozdíl je ve frekvenci (u mikrovlnek je to 2,45 GHz) a v ovlivněné sloučenině (v případě mikrovlnek je to voda, H2O). Velmi zjednodušeně popsáno – při ohřívání potravin v mikrovlnce dochází k rozkmitání elektronů ve vazbách mezi vodíkem a kyslíkem a důsledkem je zahřátí hmoty obsahující H2O. Paralela je u 60 GHz pouze v tom rozkmitání elektronů (nikoliv v zahřátí). Je prokázáno, že přibližně “98% energie” spojené se zářením frekvence 60 GHz je absorbováno kyslíkem v atmosféře. A ten nabývá jiných vlastností. Takových, že naše červené krvinky nejsou schopny kyslík efektivně navázat (krev okysličit). Znovu podotýkám, že toto je pouhá hypotéza. Podpořená další, která spojuje špatné okysličování krve s faktem, že pacienti s Covid-19 umírají na “kyslíkovou deprivaci”. Možná jste již sami viděli nějaké video z Wuhanu, na kterém je vidět člověk, který se z ničeho nic skácí (mrtvý?) k zemi. Je ale skutečně předčasné dělat v tomto případě unáhlené závěry – až do kompletního prokázání či vyvrácení bych nechal tuto spekulaci “ve vzduchu”. Našince může zatím nechat klidného. Pokud se ČTÚ nerozhodne uvolnit toto pásmo i v ČR. To by s největší pravděpodobností znamenalo nějakou koordinaci v rámci EU, tak jak tomu bylo u frekvence 26 GHz.

 

Jak s tím naložit?

Pokud chcete snížit expozici EMF a zároveň zvýšit pravděpodobnost, že pandemii koronaviru přežijete bez ztráty květinky, pak:

  • zkuste přejít z WiFi šíření internetu na ethernetové připojení – teď jsem řešil podobný problém u mého známého a jediná investice byla do 7m kvalitního stíněného ethernetového kabelu – 183Kč… – to vše, pokud není nutné kabel skrývat či jej vést přes více místností
  • když již chcete používat WiFi, vypínejte ji v okamžiku, kdy síť nepotřebujete, tj. minimálně na noc
  • při telefonování dejte přednost drátovým sluchátkům před voláním s telefonem u ucha
  • omezte na minimum používání bezdrátových (WiFi či Bluetooth) zařízení včetně bezdrátových sluchátek

 

Reference

Johansson O. 2009. Disturbance of the immune system by electromagnetic fields-A potentially underlying cause for cellular damage and tissue repair reduction which could lead to disease and impairment. Pathophysiology. 2009 Aug;16(2-3):157-77. [doi: 10.1016/j.pathophys.2009.03.004]
Mann K, Röschke J. Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fields on human sleep. Neuropsychobiology. 1996;33(1):41-47. [doi: 10.1159/000119247]
HRV a koherence (http://www.coherence.cz/HRV-a-koherence-159/)
Frey AH, Seifert E. Pulse modulated UHF energy illumination of the heart associated with change in heart rate. Life Sciences. 1968;7(10 Part 2):505-512. [doi: 10.1016/0024-3205(68)90068-4].
Havas, M. 2013. Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system Reviews on Environmental Health 28(2-3):75-84. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192494)
Arthur Firstenberg: The Invisible Rainbow – A History of Electricity and Life (https://www.chelseagreen.com/product/the-invisible-rainbow/)

 

Martin L. Pall – 5G Risk – The Scientific Perspective

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 11

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.