Tento článek je zařazen do kategorie “blog” a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora.

Dovolujeme si zveřejnit volný překlad článku dr. Sircuse, který jen potvrzuje závěry v článku 5G a koronavirus? Fakta v souvislostech. Originál článku najdete zde.

Existuje mnoho děsivých aspektů této pandemie, ale žádný z nich nemluví o větších potížích, než o synchronním výskytu nového viru a instalaci 5G. Někdo by dokonce mohl nabýt pocit, že pod “rouškou” pandemie dochází k urychlení instalace 5G.

Dobrou zprávou je, že to vypadá jako začátek konce globálního uzamčení (zákaz pohybu, uzavření provozoven). Lékaři v Kalifornii a mnoho dalších městech ukazují, že nastal čas potlačit strach a vypustit obyvatelstvo zpět na slunce, aby si užili jeho antipatogenní paprsky. Data jsou jasná – nastal čas zastavit paniku a ukončit úplnou izolaci. Špatnou zprávou však je, že 5G krize teprve začíná a Bill Gates žádá povinnou vakcinaci a její elektronickou evidenci v každém z nás.

Globální studie zveřejněná v Izraeli profesorem Isaacem Ben-Izraelem, předsedou Izraelské kosmické agentury a Rady pro výzkum a vývoj, ukazuje, že „šíření koronaviru klesá téměř na nulu po 70 dnech – bez ohledu na to, kde zasáhne a nezáleží na tom, jaká opatření vlády ukládají, aby se pokusily šíření zamezit.“

Epidemiolog Mihai Grigoriu dochází k závěru, že s francouzskou studií potvrzenou nálezy ze Stanfordské studie séroprevalence protilátek z okresu Santa Clara, se “případ extrémních opatření zhroutí jako domek z karet.” Grigoriu říká, že jelikož se virus již rozšířil v obecné populaci, jsou snahy zastavit jeho další šíření marné i destruktivní.

Nová studie ze Stanfordské univerzity dále podkopává důvod pro dalekosáhlé a neúměrné taktiky totálního uzamčení dopadající na lid. Jako „první studie komunitních rozměrů o prevalenci v jedné z velkých amerických zemí během (koronavirové) pandemie”, je v závěrech studie konstatováno, že “reprezentuje nejlepší možné důkazy”. A důkazy nasvědčují tomu, že “promořenost je podstatně větší, než je indikována počtem potvrzených případů”, ve skutečnosti 50 až 85krát větší.

 

5G není bezpečné bez ohledu na to, co říkají

Osmdesát procent studií in vivo prokázalo odpověď na expozici, zatímco 58% studií in vitro prokázalo účinky. Odpovědi ovlivnily všechny sledované biologické sledované parametry.

Nejjednodušší způsob, jak si udržet závěr, že 5G není bezpečné, je pamatovat si, že neexistuje žádná oficiální studie, která by prokazovala, že je bezpečná. Pokud neexistuje studie, nikdo nemůže říci, že je to bezpečné. 5G se vkrádá na scénu skrytou za horským pásmem zájmu o koronavir.

„V naší oblasti se staví 5G. Jsme smaženi každou noc a nemůžeme spát v naší ložnici se zakrytými okny. Elektrizující pocity, mravenčení, extrémní nevolnost, bolesti hlavy, pálení a zvonění v uších. Horečky bez infekce. Je to jak noční můra, která nás stojí 1.100 dolarů za výdaje na hotelové pokoje. Ničí to naše životy. “

Pokud někdo nedávno nainstaloval 5G před vaším domem nebo bytem a máte podobné příznaky, co uděláte? Víme, co dělají někteří lidé. Ve Velké Británii začínají hořet stožáry 5G. BBC hlásí, že za poslední týden byly zapáleny nejméně tři věže 5G a policie a hasiči byli vyzváni, aby uhasili plameny.
The New York Times napsal: „V celé Británii došlo podle policejních zpráv a telekomunikační obchodní skupiny tento měsíc u bezdrátovým telekomunikačních věží a dalších telekomunikačních zařízení k více než 30 aktům žhářství a vandalismu. V dalších 80 incidentech v zemi byli telekomunikační technici při práci obtěžováni.“ Je to začátek povstání 5G?

Vláda Slovinska zastavila implementaci technologie 5G. Ministr veřejné správy Rudi Medved řekl: „Otázky týkající se škodlivých účinků technologie 5G jsou legitimní“.

Zpráva o stavu nasazení 5G ukazuje, že k lednu 2020 byly komerční sítě 5G rozmístěny ve 378 městech ve 34 zemích. Někteří 5G oponenti tvrdí, že nová síť generuje vysokofrekvenční záření, které může poškodit DNA a vést k rakovině, způsobit oxidační poškození, jenž může způsobit předčasné stárnutí, narušit buněčný metabolismus a potenciálně vést k dalším nemocem prostřednictvím tvorby stresových proteinů. Mohlo by také způsobit zhoršení chřipkových infekcí?

The Times hovořil o „internetové konspirační teorii, která spojuje šíření pandemie koronaviru s ultrarychlou bezdrátovou technologií známou jako 5G. Podle této falešné teorie, která se rychle šíří ve FB skupinách Facebooku, zprávách WhatsApp a videích YouTube, způsobují rádiové vlny vysílané technologií 5G malé změny v lidském těle, díky nimž snadněji podléhají viru.“

Ruská studie z roku 2002, která měla za cíl prozkoumat účinky frekvencí 42GHz konstatovala, že když jí byly vystaveny zdravé myši, došlo k drastické redukci aktivity imunitních buněk, asi o 50%. Jinými slovy, frekvence 42 GHz, blízká středu spektra 5G, způsobují, že myši trpí problémy s imunitním systémem.
The Times nás má za idioty.

Neargumentujeme tím, že díky 5G se vir může šířit. Tvrdíme, že dopad nebezpečného 5G záření je především zničující pro ty nejzranitelnější osoby pokud jsou virem zasaženy. 5G není všude, ale je v oblastech s nejvyšší mírou úmrtnosti – počínaje čínským Wuhanem, severní Itálií a New Yorkem, abychom zmínili několik z již téměř 400 měst pokrytých 5G.

Malé město severně od San Francisco nedávno zablokovalo rozmístění 5G small-cell antén v obavách o zdraví lidí.

Dle mainstream médií neexistují žádné vědecké důkazy, které by spojovaly pandemii koronaviru s 5G, ani žádné bezprostřední negativní účinky 5G na zdraví , ale nevědí, že přesně to tvrdí. Nejlogičtější závěr? 5G je příliš nebezpečné na testování.

 

5G a koronavirus pandemie

„Hasiči v San Franciscu hlásili problémy s pamětí a pocity zmatení po instalaci zařízení 5G poblíž hasičských stanic. Hasiči tvrdí, že příznaky zmizely, když se přestěhovali na stanice bez 5G antén poblíž.“

Budeme “uvařeni” frekvencemi, do kterých jsme se zamilovali. Budeme vystaveni neviditelným vysokofrekvenčním emisím a ti nejzranitelnější by měli očekávat téměř okamžité negativní účinky. I tak požadujeme rychlejší internet a nejsme příliš znepokojeni negativními zdravotními vlivy. Ale kdokoli, kdo má zařízení, schopné převést Wi-Fi frekvence na zvuk zná ten strašný pocit, když slyší emise.

Čínští mobilní operátoři letos nasadí celkem 500.000 základnových stanic 5G. Do konce března již čínští provozovatelé nainstalovali 198.000 základnových stanic 5G a měli 50 milionů uživatelů 5G.

5G používá jedinečné rádiové frekvence, které jsou vyšší a směrovější než ty, které používá 4G. Směr 5G je důležitý, protože 4G věže vysílají data všude, což může vést ke snížení výkonu a plýtvání energií a v konečném důsledku oslabit přístup k internetu. Sítě 4G používají frekvence pod 6 GHz, zatímco 5G budou používat mnohem vyšší frekvence v rozsahu 30 GHz až 300 GHz.

Absorpční pásmo kyslíku 60 GHz

 

Propagační materiály telekomunikačních společností Telecom se chlubí tím, že 5G se “potýká” s molekulami kyslíku. Když zasáhnete molekuly kyslíku emisemi 60 GH, ovlivňuje orbitální vlastnosti elektronů molekul kyslíku. Rozsah 60 GHz je známý jako absorpční pásmo kyslíku. Při 60 GHz je 98% elektromagnetické energie absorbováno kyslíkem. Když 5G dosáhne frekvenčního pásma 60 GHz, schopnost hemoglobinu v krvi člověka vázat se s kyslíkem je omezena a to by mohlo částečně vysvětlit, proč lidé ve Wuhanu jednoduše padli mrtví na ulici, což není normální věc, kterou vidíme u virových infekcí.

Špatná imunitní funkce a špatné zdraví spojené s environmentálním stresem, jakým je zvýšená expozice EMF, může vytvořit dokonalou bouři, kde se virus snadno dostane do těla a rychleji se rozmnožuje. Expozice 5G EMF by nás mohla učinit náchylnějšími k virovým onemocněním. Mnoho oblastí, které COVID-19 nejvíce zasáhlo, nedávno implementovalo 5G.

 

Na záření nikdo neumírá

Je důležité si uvědomit, že když se pokoušíme důvěřovat veřejnému příběhu a celé panickým předpovědím zdravotnických institucí, je pak nemožné podat v současném paradigmatu zprávu o všech úmrtích souvisejících s ozářením. Nikdo nezemře na CT a PET sken ani na téměř smrtící expozici při radiační léčbě rakoviny; téměř nikdy se nedočtete o pacientovi umírajícím na ozáření. A nikdy nebudete číst o nikom, kdo zemře na intenzivní uvedení 5G po celém světě.

„Rok 1889 je začátkem moderní elektrické éry a také rokem smrtící chřipkové pandemie, která následovala po příchodu elektřiny po celém světě.” Říká Arthur Firstenberg, autor knihy Neviditelná duha. “Chřipka zasáhovala výbušně a nepředvídatelně znovu a znovu ve vlnách až do počátku roku 1894. Bylo to, jako by se v atmosféře změnilo něco zásadního.“

Během první světové války vlády na obou stranách konfliktu nainstalovaly antény, které nakonec pokryly Zemi silnými rádiovými signály – a během pozdější části roku 1918 zasáhla katastrofa. Španělská chřipka postihla třetinu světové populace a zabila asi padesát milionů lidí.

“Mimo USA vědci uznali elektřinu jako jednu z jejích příčin. Stejně jako ti, kteří dnes trpí „chronickým únavovým syndromem“, se pacienti cítili slabí a vyčerpaní, neschopní se soustředit. Měli bolesti hlavy, závratě, tinnitus, zrychlený puls, bolesti v oblasti srdce a bušení srdce, byli depresi a měli úzkostné útoky.

Dr. George Miller Beard poznamenal, že nemoc se rozšířila po trasách železnic a telegrafních linií, často připomínala běžnou chřipku či nachlazení a postihla lidi v jejich nejlepších letech.“

 

Nové obrazy patologie viru?

Je možné, že ta podivná patologie pacientů s koronavirem je výsledkem expozice viru i 5G zároveň?

Koronavirus není jako jiné viry – účinky na fyziologii člověka jsou pro tuto infekci jedinečné. Lékaři hlásí bizarní a znepokojující případy, které podle všeho nenásledují žádnou z učebnic, ze kterých se učili. Popisují pacienty s překvapivě nízkou hladinou kyslíku – tak nízkou, že by za normálních okolností byli v bezvědomí nebo téměř blízko smrti. Asymptomatické těhotné ženy s náhlou zástavou srdce.

Pacienty, u nichž se zdá, že mají se dle všech obvyklých parametrů mírný průběh onemocnění, který se během několika minut zhorší a pacient umírá doma dříve, než je možnost převést jej do nemocnice.

Bylo to „jako by desítky tisíc mých newyorčanů uvízly v letadle ve výšce 30.000 stop a tlak v kabině pomalu klesal. Těmto pacientům pomalu dochází kyslík.“, řekl doktor Cameron Kyle-Sidell, lékař kritické péče a pohotovosti v Maimonides Medical Center v Brooklynu.

Zprávy o mrtvicích pacientů v nižším a středním věku v mnoha nemocnicích jsou nejnovějším obratem v našem rozvíjejícím se chápání záhadného Covid-19. Až doposud braný jako patogen napadající primárně plíce, ukazuje se, že to je mnohem hrozivější nepřítel – ovlivňuje téměř každý orgánový systém v těle.

Rozsah příznaků a selhání orgánů je širší, než by lékaři očekávali od osamělého viru, ale pokud zkombinujete nový virus s novou frekvencí, které je vystaveno obrovské množství lidí, mohli bychom získat širší pochopení toho, co se právě teď ve světě děje.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4.1 / 5. Počet hlasů: 9

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.