Zveřejňuji překlad studie profesora Igora Belyaeva, která nabourává zavedené dogma, že tzv. “milimetrové vlny“, tj. frekvence 26GHz v rámci 5G kompletní sítě a 60-69GHz v rámci nelicencovaného pásma, které již běží (od 15.1.2020) neprostupují pokožkou více, než 1-2 mm a navazuje na již dřívější informace zveřejněné ve studii Human Skin as Arrays of Helical Antennas in the Millimeter and Submillimeter Wave Range (2008), která naznačila, že potní žlázy na těle fungují po dopadu milimetrových vln jako “helikální antény” a mj. i následné komentáře predikují přesun incidence tumorů z glioblastomů (maligní nádory mozku) na melanomy (maligní nádory kůže) v období po plošném zavedení 5G sítí (včetně milimetrových vln).

Podle profesora Igora Belyaeva (2019) „mohou být zdravotní účinky chronických expozic MMW (milimetrových vln) mnohem významnější než pro kterýkoliv jiný kmitočtový rozsah.“ Profesor Belyaev tvrdí, že „Ačkoliv jsou MMW (milimetrové vlny) téměř zcela absorbovány ve hloubce 1–2 mm biologicky odpovídajících tkání, mohou pronikat mnohem hlouběji do lidského těla“. „Když do lidského těla vstoupí velmi rychlý impuls záření, vytváří dávku energie, která může cestovat mnohem hlouběji, než bylo předpovězeno konvenčními modely (Oughstun 2017). Tento indukovaný radiační impuls je známý jako Brillouinův prekurzor. Brillouinovy prekurzory mohou být vytvořeny ultraširokopásmovým zářením a vysokorychlostními datovými signály používanými v 5G.“

Brillouinovy prekurzory mohou být vytvářeny vysokorychlostním datovým signálem, jak poukázaly v roce 2002 Microwave News ve zprávě: „Představujeme Brillouinovy ​​prekurzory: Mikrovlnné záření prochází hlouběji.” Když do lidského těla vstoupí velmi rychlý impuls záření, vytváří dávku energie, která může cestovat mnohem hlouběji, než je předpovídáno konvenčními modely. Tento indukovaný impuls záření je známý jako Brillouinův prekurzor. Brillouinovy prekurzory mohou být také vytvářeny ultraširokopásmovým zářením a v blízké budoucnosti vysokorychlostními datovými signály.“

Článek vydaný  Microwave News v roce 2002 diskutuje o kontroverzi nad radarovým systémem Pave Paws, který používal k záření fázového pole. V 5G komunikačních systémech je anténa fázového pole jednou z klíčových součástí.

Belyaev (2019) rovněž poukazuje na zveřejněný výzkum modulace a uvádí, že „Na rozdíl od GSM telefonů, mobilní telefony 3. generace vyzařují širokopásmový signál UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Mikrovlnný signál UMTS může vést k větším biologickým účinkům kvůli možným „efektivním“ frekvenčním oknům.

“Milimetrové vlny potlačovaly opravu poškození DNA vyvolanou ionizujícím záření při specifických frekvencích a polarizacích (Belyaev, Shcheglov et al. 2000).”

Belyaev, I. (2019). Hlavní zákonitosti a zdravotní rizika vyplývající z expozice netermickými mikrovlnnými vlnami z mobilní komunikace. 14. mezinárodní setkání IEEE o pokročilých technologiích, systémech a službách v telekomunikacích – TELSIKS 2019

Shrnutí

„Byly hlášeny různé reakce na netermální mikrovlny mobilní komunikace, včetně nepříznivých zdravotních účinků souvisejících s elektrohypersenzitivitou, rizik rakoviny, neurologických účinků a dopadů na rozmnožování, zatímco některé studie neuváděly žádné takové účinky. Tato prezentace poskytuje přehled o komplexní závislosti účinků mikrovlnného záření na různé fyzikální a biologické proměnné, které přinejmenším částečně vykazují zjevnou nekonzistenci v publikovaných datech.

Mezi dalšími proměnnými byly během expozice zářením hlášeny závislosti na kmitočtu vysílání, polarizaci, modulaci, přerušování, elektromagnetických bludných polích, genotypu, fyziologických vlastnostech a hustotě buněk. V dnešní době jsou biologické a zdravotní účinky komunikace 5G, u níž budou využívány mikrovlny s extrémně vysokými frekvencemi MMW (milimetrové vlny, vlnová délka 1-10 mm), předmětem významných obav veřejnosti. Z dostupných studií vyplývá, že milimetrové vlny mohou za určitých podmínek expozice při velmi nízkých intenzitách pod doporučeními vydanými ICNIRP ovlivňovat biologické systémy a lidské zdraví.

Pozitivní i negativní účinky byly pozorovány v závislosti na expozičních parametrech. Milimetrové vlny zejména zabraňovaly opravě poškození DNA, které vyvolávalo ionizující záření při specifických frekvencích a polarizacích. Do jaké míry bude technologie 5G a internet věcí ovlivňovat biotu a lidské zdraví není rozhodně známo. Nicméně na základě možné základní role MMW v regulaci homeostázy a téměř úplné absence MMW v atmosféře v důsledku účinné absorpce, což svědčí o nedostatečné adaptaci na tento typ záření, mohou být zdravotní účinky chronické expozice milimetrovým vlnám významnější než pro jakýkoli jiný frekvenční rozsah.“

 

Výňatky ze sekce 5G versus GSM / UMTS

„Testovali jsme některé skutečné signály z mobilních telefonů GSM (Globální systém pro mobilní komunikaci, 2G) a mobilních telefonů UMTS (Univerzální mobilní telekomunikační systém) 3. generace používaných v Evropě (Belyaev, Markova et al. 2009; Markova, Malmgren et al. 2010). Na rozdíl od telefonů GSM, mobilní telefony 3. generace vyzařují širokopásmový signál UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Mikrovlnný signál UMTS může vést k větším biologickým účinkům kvůli možným „efektivním“ frekvenčním oknům.“

„Ačkoliv jsou MMW (milimetrové vlny) téměř zcela absorbovány v hloubce 1–2 mm v biologicky odpovídajících tkáních, mohou pronikat mnohem hlouběji do lidského těla“.

„Když do lidského těla vstoupí velmi rychlý impuls záření, vytváří dávku energie, která může cestovat mnohem hlouběji, než bylo předpovězeno konvenčními modely (Oughstun 2017). Tento indukovaný radiční impuls je známý jako Brillouinův prekurzor. Brillouinovy prekurzory mohou být tvořeny ultraširokopásmovým zářením a vysokorychlostními datovými signály používanými v 5G.“

 

Igor Belyaev, PhD, Dr.Sc. je profesorem Oddělení radiobiologie, Ústavu pro výzkum rakoviny, Biomedicínského výzkumného střediska Slovenské akademie věd. Napsal 101 CC publikací, odkazuje se na něj 1583 ISI citací. Hirschův index 18. Získal vysokoškolský diplom ve fyzikálním inženýrství (Radiační fyzika a dozimetrie) na Moskevské technické univerzitě v roku 1981. Titul Ph.D. v radiobiologii obhájil na Ústavě biofyziky, Akademie věd SSSR, Pushchino, v roce 1986. Titul doktor věd (DrSc) v oboru genetika obhájil na St. Petersburg State University, Petrohrad, Rusko, v roce 1994.

V roce 2004 byl jmenovaný za docenta v oboru Genetická toxikologie na Stokholmské univerzitě v Stokholmu ve Švédsku.

Od roku 1981 do roku 1994 zastával pozici samostatného vědeckého pracovníka, vedoucího laboratoře a vedoucího vědeckého výzkumu na katedře Biofyziky, fyziky záření a ekologie na Institutu moskevské inženýrské fyziky. V letech 1994 až 2006 působil jako hostující vědec, vedoucí vědecký pracovník a vedoucí výzkumné skupiny na Stokholmské univerzitě v odděleních Radiobiologie, Molekulárně – genomovém výzkumu, Genetické a buněčné toxikologie, Genetiky, Toxikologie a Mikrobiologie. Při vědeckém pobytu působil na Institutu moskevské inženýrské fyziky jako profesor „on leave“ a v současnosti zastává tuto pozici na Ústavu všeobecné fyziky, Ruské akademie věd, Moskva, Rusko.

Vyškolil 8 PhD studentů, byl zodpovědným řešitelem více než 20 projektů z Ruska, Švédska, USA, Slovenska a ESF.

Byl a je členem vícero mezinárodních vědeckých komisí, agentur zabývajících se hodnocením jako například: mezinárodního projektu EMF Světové zdravotnické organizace WHO, pracovní skupiny pro hodnocení RF karcinogenicity na Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny (IARC), pracovní skupiny pro dialog se zúčastněnými stranami ohledně EMF, zdravotnických systémů a produktů, hodnocení rizika, zdraví a spotřebitelů generálního ředitelství Evropské komise, dále výboru památného fondu společnosti Bioelectromagnetics, Švédského národního výboru pro radiaci, Ruského národního výboru pro ochranu pred neionizujícím zářením.

Působí také v pracovní skupině EMF Evropské akademie pro environmentální medicínu (EUROPAEM), v Evropském instutu pro výzkum rakoviny a životního prostředí (ECERI) a v Evropském sdružení pro výzkum rakoviny. Pracuje jako asociovaný editor Mezinárodního vědeckého časopisu v radiační biologii a je členem redakční rady časopisů v oblasti elektromagnetické biologie a medicíny, radiační biologie a radioekologie ruské akademie věd.

V roce 2011 redaktoři Bioelektromagnetické společnosti udělili profesoru Belyaevovi spolu s jeho sedmi spoluautory cenu za nejvlivnější referát publikovaný ve vědeckém časopise v letech 2006 až 2010. Referát se jmenoval: Ozářením krysího mozku mikrovlnami 915 MHz GSM se vyvolají změny v genové expresi, ale ne dvouřetězcové zlomy DNA nebo účinky na konformaci chromatinu.

 

Citace uvedenéprofesorem Belyaevem (2019)

Belyaev, I. Y., E. Markova, et al. (2009). “Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes.” Bioelectromagnetics 30(2): 129-141.

Belyaev, I. Y., V. S. Shcheglov, et al. (2000). “Nonthermal effects of extremely high-frequency microwaves on chromatin conformation in cells in vitro – Dependence on physical, physiological, and genetic factors.” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 48(11): 2172-2179.

Frohlich, H. (1980). The Biological Effects of Microwaves and Related Questions. Advances in Electronics and Electron Physics. L. Marton and C. Marton. New York, Academic Press. 53: 85-152.

Markova, E., L. O. Malmgren, et al. (2010). Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk. Environmental and Health Perspective 118(3): 394-399.

Oughstun, K. E. (2017). “Optimal Penetration in Debye-Model Dielectrics Using the Brillouin Precursor Pulse.” Ieee Transactions on Antennas and Propagation 65(4): 1832-1835.

Sitko, S. P., E. A. Andreev, et al. (1988). “The whole as a result of self-organization.” J Biol Phys 16(4): 71-73.

Další citace

Microwave News 2002 “Introducing Brillouin Precursors: Microwave Radiation Runs Deep.

A National Academies Report “An Assessment of Potential Health Effects from Exposure to PAVE PAWS Low-Level Phased-Array Radiofrequency Energy (2005)

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4.8 / 5. Počet hlasů: 4

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.