Český rozhlas se zařadil mezi veřejnoprávní média “na prodej”, píše na zakázku a opomíná základní novinářské pravidlo (ověřovat si informace z více zdrojů). Nepočítal jsem, že budu něco podobného konstatovat. Narozdíl od České televize, která se dlouhodobě prodává a cokoliv ze zdrojů, které považuje za důvěryhodné (mj. MZd ČR, které je zcela v područí farmaceutického průmyslu) za peníze nás daňových poplatníků zveřejňuje jako nezpochybnitelná fakta. Český rozhlas se svým článkem “V Jeseníku přednášel ‚bio-hacker‘ o škodlivosti 5G sítí. Opozice chce referendum, starostka podporu státu” zařadil po jejich boku. Komu v dnešní době věřit, když i organizace částečně placené z koncesionářských poplatků propůjčují svou “nevinnost” konkrétním zájmových skupinám?

Dovolte mi okomentovat výše uvedený článek – ne z pohledu někoho, koho se autor článku snažil dehonestovat, ale jako názor někoho, kdo situaci v Jeseníku od prosince loňského roku bedlivě sleduje a je s obyvateli Jeseníku v dennodenním kontaktu.

 

 

Jeseník je spojený převážně se zdravým životním prostředím a místem relaxace

vzhledem k pozici radnice tak trochu oxymoron…

 

 

„V jesenickém regionu není třeba těžký průmysl, je to u nás hodně zaměřené na přírodu a cestovní ruch. 5G sítě jsem brala jako něco, co ulehčí práci lidem, kteří pracují z domu. A takových je tu dost,“ řekla serveru iROZHLAS.cz starostka města Blišťanová.

Od samého počátku upozorňujeme, že podobná argumentace je zcela falešná. Právě přítomnost technologií, které vyvolávají otázky zdravotní bezpečnosti, odradí část (zahraniční) klientely, která je na podobné experimenty citlivější a vzdělanější (většina článků i studií nebyla do českého jazyka přeložena a znalost angličtiny je v ČR nižší, než v zemích západní Evropy), než tuzemská klientela. Pokud používají zastánci dalšího rozšiřování elektromagnetického záření jako protiargument při předložení více jak tisícovky studií podporujících tvrzení o škodlivosti tohoto záření odpověď, že uvedené studie sledují “biologický efekt”, tj. na zvířecích modelech či v laboratořích na buněčných kulturách, pak se zde bavíme právě o přírodě! Vřele doporučuji nahlédnout do diplomové práce Ing. Terezy Pechové “Vliv záření používaného v mobilních telefonech na včely”, která od strany 24 konkrétní studie na celou škálu živočišné říše sumarizuje. A argumentace paní Blišťanové o ulehčení práce “lidem, kteří pracují z domu”? Pokud paní starostka sleduje (jakákoliv) média, mohla zachytit informaci o tom, že i v době koronavirové, kdy je zvýšený zájem o aktuální informace (mimo jiné i na internetu), je páteřní síť (nejenom mobilních operátorů, ale i poskytovatelů pevného připojení) na úrovni 30% vytížení

 

„Na místní průmyslové škole bude od září nový maturitní obor IT technologie. I pro ředitele školy se možnost vyzkoušet tu technologii jeví jako velká výhoda. Studenty díky tomu dokážeme lépe připravit na život a na budoucnost,“ popisuje starostka výhody technologie, kterou má v lokalitě připravovat Vodafone.

To, co paní starostka pokládá za výhodu (instalaci 5G antén na budově plné adolescentů), pokládáme my za přesný opak – pokud bychom měli jmenovat expozicí EMF nejvíc postižený orgán, byl by to lidský mozek a díky slabší lebeční stěně dětí a teenagerů je právě tato skupina obyvatel nejohroženější! A to bez ohledu na fakt, že dostupné studie sledují především průnik EMF přes lebeční stěnu při aktivním telefonování – princip je stejný. A na základě shlédnutí zasedání zastupitelstva 14.5.2020 (viz níže) nám přijde podobně scestná poznámka p. Vlazla o jeho přání přitáhnout dalšího partnera, jesenickou nemocnici. EMF prokazatelně snižuje celkovou imunitu a vystavit pacienty dalšímu záření nám přijde při léčbě kontraproduktivní. “5G a lepší připravenost na život a budoucnost”? To zní podobně jako “Soběstačnost v krmivech na přední místo!” tajemníka Kudrny z filmu Bílá paní. Studenti oboru IT technologie potřebují především počítače s dostatečným výpočetním výkonem a kvalitní pevné připojení. A aplikace, které budou fungovat na 5G, by ve většině případů již nyní fungovaly na stávajících technologiích. Aplikace se obvykle optimalizují pro přístup z vícero platforem a ve většině případů tedy nehraje roli, zda uživatel přistupuje z bezdrátového zařízení např. LTE, 5G nebo z PC připojeného kabelem. Pokud tedy “připravenost na život a budoucnost“ neznamená mít možnost rychleji stahovat videa na mobilech a tabletech (které se na CZ trhu zatím téměř ani necházejí), pak mohou studenti průmyslovky vše testovat již na stávajících technologiích. Rozdíl bude jen v rychlosti a propustnosti dat.
Paní starostka si rovněž sama sobě odporuje – na jednu stranu tvrdí, že na Jesenicku nechce žádný průmysl a chce vše stavět na lázeňství a čisté přírodě, na druhou si pak neuvědomuje, že nikoho jiného, než průmyslové firmy (montovny využívající roboty, tj. s omezeným počtem pracovních míst?) nepřitáhne. A i o tom vzhledem k nevýhodné pozici k hlavním dopravním cestám – pokud by starosta Plzně argumentoval možností přitáhnout další firmy, které z nás dělají montovnu Evropy, bylo by to určitě více uvěřitelné.

 

Testování 5G v Jeseníku

sítě přibývají, žádná předchozí generace nezaniká…

 

Podle Vlazla se zatím ale reálně nic neděje, přestože projekt měl oficiálně začít na začátku dubna. „Možná to ani nepocítíme. Má tady dojít jen k vylepšení 4G. Nebude to tak, že operátor přidělá 5G vysílač na každou lampu,“ uvedl.

Pan Vlazlo má obdivuhodnou schopnost překrucovat fakta, generalizovat a uvádět lidi v omyl. Pokud má být článek jakkoliv spojován s Life Resonance z.s., které zastupuji, pak se musím ostře ohradit. Kdyby se autor článku obtěžoval shlédnout mou přednášku v Jeseníku, podobné tvrzení by v ní nenašel! Faktem zůstává, že antény pro frekvenci 26GHz, které ale dle našich informací v prvním stádiu implementace nebudou v Jeseníku instalovány, mají v husté zástavbě (centra měst) dosah 150-500 metrů (dle výrobce).

 

Server iDNES v březnu publikoval článek o tom, že ve městě už jedna petice vznikala. „Na městský úřad ještě nebyla doručena. Je tam ale stejně problém s tím, že my nemáme žádný závazek. Teď záleží na tom, jak se k tomu postaví firma, která tady chce testování 5G sítě dělat. My jako město jsme jen vyhráli soutěž,“ upozorňuje starostka Blišťanová.

Velmi zajímavé konstatování. Sice pravdivé, ale snaha paní starostky zbavit se zodpovědnosti je více než zřejmá. Nebyla to firma Fenix Trading, ani operátor Vodafone, kdo na MPO ČR poslal přihlášku do výběrového řízení…

 

Pasáž “Týdeník proti starostce”

Nepřísluší nám komentovat práci Jesenického týdeníku. To, co je ale zřejmé, je averze k jednotlivým krokům zastupitelstva Jeseníku, resp. členů Jeseník srdcem. I ze zasedání 14.5. byl patrný nesoulad mezi zastupiteli této strany a ostatními v městské koalici a vystoupení odpůrců testovacího provozu 5G sítě nebylo jediným “narušením” celého zasedání. Ostatně jedna z řečnic celý postup radnice v otázce přihlášky do výběrového řízení přirovnala k “Mnichovské dohodě” (o nás, bez nás) a tato zrada asi nejlépe situaci vystihuje. Záznam zasedání můžete shlédnout zde, abyste si udělali vlastní názor.

 

Jesenický týdeník

nezávislý hlas občanů Jeseníku

 

Pasáž “bio-hacker”

Část, která se mne osobně dotýká, ale pokusím se ji odosobnit a vyvarovat se podobných faulů, jakých se dopustil autor článku, pan Štorkán. Pokud jsem se v rámci přednášky zmínil, že jsme (jako zájmové sdružení i jako širší skupina odmítající neuvážené navyšování EMF) nesourodá skupina, měl jsem na mysli především to, že pocházíme z různých částí ČR a z různých oborů, které nás živí. Co nás naopak spojuje, je názor na výše uvedené. Tolik pro doplnění. Pan Štorkán jako někdo, kdo se pod článek podepsal, vypíchl do titulu pasáže i celého názvu článku jednu z mých vášní a vybral si přesně takovou, která pro neznalého čtenáře bude mít nutně negativní konotaci. Při přečtení či vyslovení slova “hacker” se každému vybaví útoky na servery nemocnic či státních úřadů. Proč by se autor zatěžoval dále vysvětlením, že “bio-hacker” je někdo, kdo se snaží úpravou životního stylu (zahrnuje nejenom výživu, ale i pohyb, “myšlení” a eliminaci stresu, mezi kterou musíme nutně zahrnout i EMF), když se mu toto opomenutí hodí do celkového kontextu článku? A proč by se autor článku snažil zjistit o objektu kritiky (mě) více, i vzhledem k tomu, že jsem se o své profesní historii v přednášce zmínil? Kdyby pak Štorkán projevil jen minimální snahu, lehce by zjistil, že jsem 8 let působil v manažerských strukturách Telefonica AS, první čtyři roky jako vedoucí nákupu koncových zařízení pro Telefonica O2 ČR a Slovakia a další 4 roky na stejné pozici v rámci celé skupiny Telefonica (Telefonica Global Services v Mnichově, DE). Troufám si tvrdit, že z tohoto pohledu je moje “odbornost” vyšší, než kteréhokoliv z “odborníků”, které si jesenická radnice pozvala k protlačení svého záměru… Ale beru to celé pozitivně (s výjimkou podivně hořké chuti při myšlence na Český rozhlas). Kdybych se nedej bůh ve svém úvodu zmínil, že pěstuji na balkoně několik rostlin medicinálního konopí (0,1% THC, tj. třetina oproti povolenímu maximu, 17% CBD – lehce doložitelné fakturou za semena této odrůdy) pro výrobu masti a tinktury, mohl jsem se dočkat titulku “hulič marihuany” či “feťák” a ne jen “bio-hacker” 😉 Celá pasáž je pouze primitivní snahou diskreditovat někoho s opačným názorem, nikoliv jeho názor. 

 

Pasáž “5G síť není škodlivá, shodují se experti”

Asi není nutné znovu se opakovat – tzv. “experti”, od zaměstnanců SZÚ/MZd ČR, přes ty placené operátory až po profesory fyziky na českých univerzitách se buďto zaštiťují informací od ICNIRPu, německé soukromé firmy s nejasnou vlastnickou strukturou, a tím pádem i nejasným vlivem zájmových skupin – všichni zmiňovaní ignorují námi zmiňované stovky studií dokazujících biologický efekt založený na ne-termických vlivech a někteří i schopni prohlásit, že “lidské tělo vyzáří 100W, zatímco mobil 1W”. Vypovídající hodnota o škodlivosti? Nulová…

K poznámce Simona Clarka z univerzity v Readingu mohu jen uvést, že existují jiní profesoři ze věhlasnějších univerzit či výzkumných ústavů, kteří mají opačný názor. Panu Vlazlovi bych rád na základě jeho emotivního projevu na posledním zasedání městské oponoval – ano, procento (či promile) lékařské odborné veřejnosti, které se staví na odpor proti dalšímu rozšiřování EMF je malé. Je ale několikanásobně vyšší, než opačná skupina lékařů. Většina lékařů se v problematice EMF a vlivu na lidské zdraví buďto vůbec nevěnuje, je jim to jedno, nezvládají “držet krok” ani ve své specifické oblasti odborného lékařství či se prostě nechtějí zdiskreditovat vyjádřením k něčemu, za čím by si mohli dlouhodobě stát.

Ke spojitosti Covid-19 a celosvětovému rozšiřování 5G sítí. Life Resonance z.s. prostřednictvím stránek Life Resonance nikdy přímé propojení typu “příčina – následek” nepublikoval. Tvrdíme, že EMF jako takové snižuje imunitu, a to pro nejnáchylnější skupiny (senioři, spoluobčané s diagnostikou vysokého krevního tlaku, obezity, nekompenzovaného diabetu II. typu, atp.) může nákaza Covid-19 znamenat těžší průběh onemocnění či přímé ohrožení života.

Celkově vzato pokládám celý článek pana Štorkána za neprofesionální, napsaný v zájmu jedné konkrétní skupiny a neobjektivní. Nezbývá než doufat, že “autocenzura” v rámci redakce Českého rozhlasu začne fungovat a na spolehlivost údajů šířených v éteru či prostřednictvím iRozhlas.cz se našinec zase bude schopen spolehnout…

 

P.S.: Hloupá “antikampaň” radnice pokračuje dalším článkem na iDnes.cz “Chtěli testovat 5G, teď se ho bojí. Vyhlášení referenda v Jeseníku neprošlo”. Opět bez jediné odpovědi na vznesené dotazy, opět s odkazy na “autority”, které ignorují veškeré studie za posledních +/- 10 let. A ještě si silně zavádějícím titulkem – Ti, co se zavádění bojí a teď proti němu protestují, jej nikdy nechtěli! Vedení radnice v čele se starostkou Blišťanovou a místostarostou Vlazlem se rozhodlo namísto slibovaného “vysvětlování občanům” dehonestovat každého, kdo se jim staví na odpor a v něčem, co bych nazval agonií umírajícího zvířete, které kolem sebe kope jak zběsilé. A neváhají zapojit ani svou rodinu (autor článku na iDnes.cz je synem paní starostky).

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4.2 / 5. Počet hlasů: 5

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.