Původně jsem tento týden plánoval důkladně okomentovat přednášku “5G očima lékaře”, které jsem se zúčastnil minulý týden v Jeseníku, ale protože “hon na čarodějnice” ve formě dehonestujících článků všech možných médií pokračuje, mám potřebu tuto snahu krátce okomentovat. Nejde ani tak o to bránit se podobně primitivním výplodům, jako spíše ukázat na jejich společné rysy. I když bych si mohl vybrat z desítky článků, které se za poslední měsíc v různých médiích objevily vezmu si “na paškál” jako příklad dva články z Reflexu (jejich sken můžete najít pod tímto článkem).
Až do víkendu jsem věděl jen o jednom z nich, v čísle 23. Historie jeho vzniku nasvědčuje tomu, že vše bylo šité hodně horkou jehlou – redaktoři žádali vydavatele Jesenického týdeníku ve stejný den, kdy chtěli přijet rozhovor – při cestě z Prahy do Jeseníku. Po shlédnutí záznamu rozhovoru, který si vydavatel za svolení redaktorů celý natočil, jsem měl dobrý pocit – z dotazů i odpovědí jsem nepochyboval, že minimálně názor oponentů dalšího rozšiřování by měl být stejnou váhu, jako ten jeho proponentů. Asi více jsem se mýlit nemohl. O tom, že v čísle 22 vyšel jako “předvoj” jiný článek jsem se dozvěděl spíše náhodou – koupil jsem si jej, abych si přečetl rozhovor s MUDr. Pekovou a po otevření našel celostranu věnovanou mj. rozboru inteligence Jesenických a mé osobě. Rubrika, kde byl článek zveřejněn je nazvána “Aréna názorů”, ale v tomto případě by dle mého názoru slušel rubrice spíše název “Slovní průjem”…
A teď již k jednotlivým charakteristikám podobně jednostranně zaměřených a často velmi hloupých článků.

1. Komentáře (ne)vítány (platí pro online verze článků)

Až na drobné výjimky (napadá mne pouze iDnes.cz se svými “notorickými” komentátory všeho, co vyjde) vycházejí články se zakázanými komentáři. Čím více jednostranný názor, tím je možnost přidat komentář méně vítaná. Pokud někdo napíše, že 5G neškodí, tak přeci jiná možnost, než tomuto tvrzení věřit nepadá v úvahu, ne? Pokud podobný názor šíří pokladní ve vesnickém koloniálu (autor článku v Reflex č. 22), pak tuplem. A když se člověk zaregistruje na iDnes.cz pro vložení komentáře a naivně si myslí, že může uvést email na doméně, kde provozuje stránky hlásající opačný názor, pak velmi brzy prohlédne – účet zablokují dříve, než stačí komentář vložit (reálná zkušenost). Prašť, jak uhoď. Komentáře prostě nejsou vítány.

“Někteří novináři mají evidentní důkaz, že nepíší pro obživu – nikdy by se psaním neuživili.” Gabriel Laub (1928-1998)

2. Když nejde rozporovat názory, napadneme toho, kdo je reprodukuje

Klasický postup, pokud Vám dojdou argumenty či nemáte odpověď na vznešené dotazy. Snahy o diskreditaci jsme svědky na všech úrovních – od vedoucích výzkumných týmů s tou nejvyšší možnou kredibilitou (prof. Olle Johansson z Karolinska Institutet) až po pouhé aktivisty či “poučené laiky” (např. já či Zorka Veichartová z Jeseníku). A je to celkem jednoduché. V případě odborníků postačí zaplatit si studii, která vyjde s nejasným či opačným výsledkem a odebrat týmu peníze na další výzkum. U aktivistů pak vzít jednu konkrétní větu, kterou vyřkli (nebo ne…) a tu pak obrátit naruby. Zorka Veichartová na setkání s novináři Reflexu v klubu Plíživá Kontra při dotazu na historii klubu zmínila, že jej navštěvovala od samého založení a “občas si v klubu dala pivo”. A čarodějové z Reflexu z ní v článku udělali alkoholičku. A jak pan Tesárek barvitě vylíčil,  můj koníček (biohacking) je trestuhodné počínání ohrožující celou společnost.

Nepravdy

3. Odborníci? Jen na jedné straně – na té druhé je hoax a ruští trollové

Nikdy jsme nerozporovali a rozporovat nebudeme, že proti nám stojí skuteční odborníci, byť jejich specializace nemusí být vždy 100% shodná s tématem diskuze (ionizační vs. neionizační záření, velmi úzká specializace/aprobace v případě lékařské profese). Mezi odborníky nepočítáme lidi z Ministerstev či lobbisty (APMS), pokud nemají odpovídající vzdělání. I na naší straně máme skutečné odborníky, jak lékaře (specialisty i praktické lékaře), tak i elektroinženýry s 20+ letou praxí. Ti jsou ale hromadně házeni do jednoho pytle jako “šiřitelé hoaxů”. Při diskuzi s šéfem Asociace poskytovatelů mobilních sítí před jesenickým kinem minulý týden jsem toho byl svědkem. Při první zmínce o “hoaxu” jsem pana Grunda upozornil, že na našich stránkách nenajdete jedinou informaci, která by se jako hoax dala klasifikovat, a že se naopak v rámci přednášek i článků na hoaxy snažíme upozorňovat a žádáme naše čtenáře, aby podobné zprávy nešířili dále. V průběhu přibližně 30-minutové diskuze mne nicméně takto označil ještě třikrát. Bez toho, aby předložil jediný důkaz, co konkrétně z informací šířených prostřednictvím Life Resonance považuje za hoax… Další obvinění? Pracujeme pro Ruskou federaci jako jí nasazení trollové. Co na tom, že jsme nikdy nepřebrali jediný článek z AeroNetu, ani z jiného zpravodajského serveru údajně či skutečně financovaného z Ruska? Pokud bychom někdy v budoucnu veřejnili článek, který by se nápadně podobal něčemu zveřejněnému na podobném serveru, bylo by to na základě stejného zdroje. I na AeroNetu, podobně jako na dalších online médiích, se objevují pravdivé i smyšlené informace – i když v jejich případě je možná větší procento těch smyšlených. Ve svých článcích se opíráme o publikované zprávy a výstupy od Evropské Unie – konkrétně od týmu ITRE (Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku), odkazujeme se na státy, které mají inovativnější přístup k bezpečnostním limitům. A to poslední, čeho bychom chtěli jako vedlejšího efektu dosáhnout, je přihrát body proruské/pročínské klice.

5G a Petice v Uk

4. Joseph Goebbels by se červenal…

I když riskuji, že budu označen za neonacistu, jiný příměr mne nenapadá. Tato lidská zrůda a genius v jedné osobě je považována za “otce propagandy”, z jeho rétoriky vycházeli komunisté při inscenacích hrdelních procesů v 50. letech minulého století, a jak to tak vypadá, je inspirací i dnes. Článek na iDnes.cz velkými písmeny hlásá “Chtěli testovat 5G, teď se ho bojí.” Co na tom, že autoři do jedné věty spojili dvě rozdílné skupiny obyvatel – “chtěli testovat 5G” jako skupinu několika jednotlivců na jesenické radnici a “teď se ho bojí” jako jednoznačně větší skupinu obyvatel Jeseníku? Pan Pavelka neopomněl v jeho článku v Reflexu č. 23 zmínit formou celého odstavce prohlášení paní starostky, že pan Chovanec byl první v Jeseníku, kdo si před 30 lety pořídil mobilní telefon. Sami posuďte, jakou vypovídající hodnotu tato informace má. Redaktor Reflexu opomněl zmínit skutečnost, že klub Plížívá kontra, kde se rozhovor s panem Chovancem uskutečnil, a který funguje od roku 2000 byl na prvopočátku první internetovou kavárnou v Jeseníku (v té době s ADSL připojením od Českého Telecomu). Proč? Nezapadlo by to do celkového záměru článku… V další části článku v čísle 23 jsem označen za “sofistikovaného šarlatána”. Autor článku zmiňuje, že sám upozorňuji na hoaxy kolující na síti (mrtví ptáci, speciální obleky pracovníků telekomunikačních firem), a pak jako důkaz mého šarlatánství předkládá fakt, že nemohu potvrdit ani vyvrátit tvrzení Barrieho Trowera (britský zbraňový expert) ohledně poškození novorozenců po plošném rozšíření 5G… Následující větu mé přednášky “a proto tyto informace nesdílíme” pan autor přeslechl? A v druhém odstavci zmiňuje “malý kus pravdy”, a sice mnou zmíněné zařazení radiofrekvenčního elektromagnetického záření do klasifikace IARC jako “potenciální karcinogen”. S dodatkem “stejně jako nakládaná zelenina”… Já bych mohl dodat “stejně jako nafta”, ale nedělám to (v přednáškách či článcích). Pan Pavelka, pokud by z jeho strany byl alespoň elementární zájem ověřovat si informace, které mu někdo nadiktuje, by totiž zjistil, že “nakládaná zelenina” se dostala na tento nelichotící seznam jen díky extrémně vysoké spotřebě kimchi (přes 3kg týdně – je součástí prakticky každého jejich chodu) Korejců a jejich světově nejvyšší prevalenci rakoviny tlustého střeva a konečníku… Za vším navíc nestojí kvašená zelenina jako taková, ale vysoký obsah soli, resp. sodíku. Takže příznivci znojemských okurek, kvašeného zelí, atp. – zůstaňte prosím v klidu. To jen někdo nedělá práci, za kterou je placen a šíří hoaxy… Vrcholným výkonem bych pak mohl označit větu pokladního z vesnického koloniálu, pana Tesárka, autora článku v Reflexu č. 22. Namísto toho, aby si zjistil, co znamená slovo “biohacker” konstatoval: “Jestli nevíte, co to znamená “biohacker”, pak se to raději ani nesnažte zjistit.” Zde skutečně zůstává (můj) rozum stát. Asi tuto poznámku nebudu dlouze rozvádět a případné zájemce odkáži na celkem pěkný článek zde. O tom, že by biohacker přesvědčoval sousedku, ať vypíná WiFi zde samozřejmě nenajdete ani slovo. Ani v něm explicitně nenajdete informace, že pokud se člověk stará o své tělo a mysl, může bez problémů přežít někoho o 20 let mladšího a navíc v plné životní síle. Biohacking je o využití těch nejstarších praktik (meditace) i těch nejnovějších, jako je třeba HRV, nootropika, atp. (znáte, pane Tesárku?). Dále bych se článkem pana Tesárka už nezabýval. A asi bych uzavřel i tento paragraf – čtenáři si v pod článkem veřejněných skenech obou článků vytvoří svůj názor sami.

“Problém s tímto světem je ten, že inteligentní lidé jsou plni pochybností, zatímco ti hloupí jsou sebejistí.” Charles Bukowski (1920-1994)

5. Aplikace “staré obehrané desky”

Nikdy jsme neřekli ani nenapsali, že by plošné rozšíření 5G vedlo k překročení zdravotních limitů stanovených soukromou německou firmou ICNIRP a aplikovaných i v rámci ČR. Co rozporujeme, je fakt, že dochází ke stovkám různých negativních biologických efektů, které nemají co dočinění s ohřevem tkáně a objevují se při intenzitách záření hluboko pod stanovými limity. Studie dokazující tyto efekty jsou systematicky odmítány ICNIRPem, a při přehodnocování limitů nejsou do meta-analýz zařazeny. Pokud se však našinec zeptá na možné negativní účinky RF-EMF, dostane se mu vždy stejné odpovědi v duchu “dle našich informací je a po implementaci 5G sítě i bude elektromagnetické záření v rámci nastavených limitů, a tím pádem bezpečné”. Je jedno, jestli je to dotaz z lidu typu “jedna paní povídala” nebo doručení 700-stránkového přehledu zmíněných studií na podatelnu v centrále ICNIPu v německém Oberschleissheimu jedním z vědců.

Nesouhlasíme s 5G, ale ničení není řešení!

6. Železnice, parní stroj a čarodějnice

Při diskuzích na online serverech často proponenti 5G používají příměry naznačující, že jsme (jak my, píšící na Life Resonance, tak i naši čtenáři) nevzdělanci, a stavějí nás tak na roveň někoho žijícího před 150 až 300 lety a u některých z nich je patrné, že si pánové a dámy nenastudovali historické souvislosti… Přirovnání nás k severoamerickým indiánům protestujícím proti stavbě železnice kulhá na obě nohy – důvody protestu a násilí byly zapříčiněny zabíráním pozemků bez jakéhokoliv právního podkladu, přes kterou železnice vedla. U protestů proti zavádění parních strojů vedoucích k jejich ničení (paralela s hořícími 5G vysílači?) vedl skutečně strach – jen to nebyl strach z ohrožení zdraví, ale strach o ztrátu práce (parní stroj nahradil lidskou práci)…  Takže paradoxně nejtrefnější příměr je ten “hon na čarodějnice” použitý jako titulek článku v Reflexu č. 23. Jen se dle mého názoru “změnily pozice” – díky mediální smršti, o které je tento článek a využití všech výše uvedených “taktik” mi přijde, že je to spíše hon na nás, jako oponenty 5G a ne na 5G jako takové…

„Svět chce být klamán. A kdo říká, co si myslí, je blázen a zaslouží si, co ho potká. Kdysi za to upalovali, dneska člověka znemožní prolhanou propagandou a umučí ho duševně.“ Adina Mandlová (1910-1991)

Závěrem

Nikdy jsme nepodporovali násilné činy typu zapalování nově postavených 5G vysílačů, které se udály v posledních měsících ve Velké Británii či v Polsku. Proto články/příspěvky podobného typu nesdílíme. Ctíme soukromé vlastnictví a bez ohledu na pohnutky pachatelů se dle našeho názoru jedná o trestný čin, podobně jako při poškození jakéhokoliv cizího majetku. Zodpovědnost za současný stav však dle mého názoru rovněž nesou volení zástupci (poslanci, senátoři, místní zastupitelstva), dosazení úředníci (ministerstva, zdravotnické organizace), “odborníci” neváhající porovnávat vyzařování lidského těla s vyzařováním mobilních telefonů, a potažmo zájmové skupiny (operátoři, poskytovatelé síťových zařízení, lobbisté; potažmo, protože jim odkazování se na stát a jím schválené limity vyhovuje a rozporovat je určitě nebudou)  – namísto veřejné diskuze dávají přednost či iniciují psaní jednostranně zaměřených článků bez možností komentářů, očerňují oponenty, házejí je všechny do jednoho pytle, používají propagandu známou z politických procesů z 50. let minulého století a neustále opakují “vše je OK, vše je v limitu”…  A situace v jiných zemích je bohužel stejná. Ve Velké Británii, kde došlo k prvním případům “5G žhářství” mají v zákonech ukotvenu platnost elektronických peticí na stejné úrovni, jako jsou ty fyzické s podpisovými listy (narozdíl od ČR). Na petičním portálu britského parlamentu se objevilo hned několik petic žádajících pozastavení implementace 5G do zveřejnění nezávislých studií potvrzujících zdravotní nezávadnost frekvencí nad 6GHz (“milimetrové vlny”). Během jednoho až dvou dnů po ukončení petic (ty nejúspěšnější se 100tisíc+ podpisy) se objevila na stránce petice oficiální informace britské vlády. Hádejte jaká. Ano, je to výše zmíněná formulka “dle našich informací je a po implementaci 5G sítě i bude elektromagnetické záření v rámci nastavených limitů,a tím pádem bezpečné”… V Polsku, které dlouho odolávalo tlaku EU ohledně harmonizace dodržovaných limitů, došlo před pár měsíci ke skokovému navýšení limitů na úroveň ICNIRP doporučení – ty původní by totiž při skutečně plošném rozšíření 5G byly překročeny… A to přes výrazný, avšak nenásilný odpor polské veřejnosti. U nás jsme vše vyřešili již před 20 lety. Původní vedení Státního zdravotního ústavu protestující proti snaze vlády Miloše Zemana navýšit více jak desetinásobně limity na současných 61V/m bylo jednoduše odvoláno a nově dosazené vedení již limity akceptovalo. Tolik k osvětlení pozadí situace ve Velké Británii a Polsku.

A na úplný závěr bych rád upřímně popřál panu Tesárkovi a jeho vesnickému koloniálu stálý příliv zákazníků a vysoké tržby. Je to totiž právě přítomnost obchodu s potravinami, školky/školy a třeba dostupnost lékařské péče, co udrží mladé na vesnicích. Ne rychlý internet…

Reflex č. 22

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Počet hlasů: 22

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.