Uveřejňujeme překlad staršího článku od inženýra elektrotechniky Pawla Wypychowského z června 2019, ve kterém se známý odborník na EMF zamýšlel nad problematikou aktivismu bez porozumění bezdrátovým technologiím, i nad způsobem, jak je možné přístupovat k těmto technologiím z pohledu vědomého spotřebitele.

Originál článku je možné nalézt zde na Patreonu. Nyní již k textu od autora:

Tento článek pochází z mnoha diskusí a přednášek, které jsem předal aktivistům „Stop 5G“, aby jim bylo umožněno porozumět technologii a byznysu, proti kterému bojují.

Na začátku chci zdůraznit, že podporuji a oceňuji smysluplný aktivismus proti bezdrátovým technologiím, včetně 5G (ve skutečnosti vůči jakémukoliv G). Zároveň se často pohoršuji (mírně řešeno) kvůli nedostatku základního porozumění ohledně 5G uvnitř aktivistických kruhů. Vypadá to, že nyní všichni mluví o 5G, nějak proti tomu jednají, ale jen velmi málo lidí rozumí tomu, co je skutečně 5G. Toto často působí kontraproduktivně, protože nedostatek znalostí z nich činí snadný cíl pro marketingový stroj telekomunikačního průmyslu.

„Co neumím sám vytvořit, tomu nerozumím.“ Richard Feynman

V souladu s tímto musí být jakýkoli smysluplný aktivismus zakořeněn v porozumění.

Je tedy nezbytné porozumět základům 5G, co je to 5G a co ne. Většina lidí si 5G spojuje s frekvencemi záření na milimetrových vlnách. Toto není dostatečně přesné na to, aby to přineslo nějaké skutečné porozumění. 5G je výhradně buňková technologie (pro mobilní sítě). Pracuje v rámci licencovaných (placených) kmitočtových pásem, přidělovaných a prodávaných operátorům sítí vládami. Obecně se užívají dva frekvenční rozsahy: FR1 s kmitočty pod 7 GHz (zaměřeno na pokrytí prostoru) a FR2 v rozsahu milimetrových vln (zaměřeno na kapacitu). Vysvětlil jsem technologie 5G a milimetrové vlny ve svém druhém rozhovoru s Nickem Pineaultem s názvem „Objasnění zmatku ohledně 5G & Milimetrové vlny jsou již všude“ (dostupném na YouTube), proto zde v článku neplánuju toto vše znovu opakovat.

Stěžejním bodem je, že souběžně s 5G jsou vyvíjeny a zaváděny různé nové bezdrátové technologie; pro licencovaná a nelicencovaná pásma, včetně milimetrových vln. Existuje například nový standard Wi-Fi 6 (do 6 GHz) nebo souběžně WiGig (60 GHz). Existují automobilové radary (adaptivní řízení a sledování objektů ve směru jízdy) prakticky ve všech nově prodaných vozech. Jsou vyráběny, uváděny na trh a instalovány tisíce bezdrátových zařízení typu point-to-point (komunikace mezi dvěma zařízeními – např. vysílač a přijímač), point-to-multipoint (jedno zařízení komunikuje s více zařízeními). Existují nové satelitní stanice, jako jsou SpaceX od Elona Muska, navržené tak, aby vyzařovaly z vesmíru. Ale toto nejsou 5G zařízení!

Takže si může někdo položit otázku:

Co je cílem hnutí „Stop 5G“? Zastavit 5G? Pouze 5G?

I v případě, že to bude úspěšné, neudělá to pro zdraví kýžený efekt. Stále tu bude “sakra” spousta nepůvodního záření z předchozích G, Wi-Fi, satelitů a milionu dalších bezdrátově připojených zařízení, starých i nových, také v rozsazích milimetrových vln.

Pro účely tohoto článku odložme pryč výše uvedený zmatek a předpokládejme, že všechny tyto nové bezdrátově vyzařující technologie chápeme v širším smyslu jako „5G“.

Zásadní věcí nových bezdrátových technologií je několik funkcí jejich konstrukce (tj. řízení výkonu, beamforming – formování paprsků, masivní MIMO), které způsobují to, že jejich antény vyzařují mnohem méně než stávající technologie 2G, 3G a 4G ve všech směrech, ale mnohem více záření vysílají ve směru k uživateli vybavenému 5G zařízením.

Co to znamená? Znamená to, že pokud doma nemáte zařízení 5G, bude u Vás doma pouze minimální záření z 5G základnové stanice (včetně satelitů). To také znamená, že když používáte 5G zařízení, hustota výkonu vyzařovaná ve vašem směru od základnové stanice bude výrazně záviset na množství a rychlosti dat, které vy požadujete.

Tudíž, stojíte-li vedle přítele nebo přítelkyně a sledujete 4K film na novém třpytivém 5G smartphonu, pak na vás oba září “sakra” mnohem více, než když váš přítel telefonuje nebo posílá textové zprávy. Většina lidí si neuvědomuje, že vyzařované hustoty energie potřebné pro přenos filmu s vysokým rozlišením jsou tisíckrát vyšší než hustoty vyžadované pro telefonní hovor. Tak tady je ta “bomba pravdy” – ve světě 5G si dávejte pozor na lidi (mohl bych říct na bezdrátové zombie) kolem vás, dávejte si pozor, co dělají se svými 5G hračkami ničení. Pokaždé, když budou blízko vás, budou vás “zabíjet sotva jemně” (Název písně Killing Me Softly With His Song, kterou nazpívala Roberta Flack. Později píseň do hudebně modernějšího hávu obléklo uskupení Fugees).

Možná se divíte, do jaké míry jsou masivní MIMO, formování paprsků a správa energie efektivní a selektivní? Mohu vám říci, že jsou nesmírně efektivní. Ve skutečnosti jsou jádrem 5G schopností poskytovat vysokou propustnost dat současně obrovskému počtu uživatelů nacházejících se pohromadě (myšlen fotbalový zápas nebo rockový koncert).

Pak přichází další zásadní aspekt nových 5G technologií. Jsou postavené na nových komunikačních protokolech; jinými slovy, na nových komunikačních jazycích. Tudíž žádné 5G zařízení nemůže komunikovat přímo (pomocí protokolu 5G) se stávajícími staršími zařízeními. Zajisté, v jakémkoliv novém 5G smartphonu je protokol 5G implementován nad technologiemi 2G / 3G / 4G a zařízení může za běhu přepínat mezi těmi technologiemi, které jsou v daném okamžiku vyžadovány a dostupné v daném okamžiku. Ale přitom jakákoliv nová základnová stanice 5G je prakticky k ničemu, nemá-li k dispozici dostatek uživatelů s 5G zařízeními, které by se na ni připojily.

Nyní, když známe základy 5G, vraťme se zpět a navštivme „Stop 5G“ aktivismus. Ukázalo se, že tím nejúčinnějším aktivismem je nekupovat a ani nepoužívat nová 5G zařízení. Tímto způsobem nebude na vás (a vaše okolí, pokud co nejvíce přijmete toto pravidlo) zářeno z technologií 5G.

To zachází mnohem dále, když rozumíte ekonomice, která se nachází za implementací 5G. Je-li v oblasti jen několik uživatelů 5G, nevytváří se v místě instalace základny 5G žádný zisk. Jedná se o významnou investici pro poskytovatele služeb. Jestliže uživatelé nebudou konzumovat 5G (platit za něj), poskytovatel utrpí ztrátu v dlouhodobém horizontu.

Co poskytovatelé 5G právě dělají, jsou masivní marketingové snahy přesvědčit uživatele, aby migrovali na 5G to znamená kupovat nová zařízení nebo služby podporující 5G. Pravdou však je, že poskytovatelé společně s výrobci zařízení se v současné době nacházejí ve velmi zranitelné situaci. Byly provedeny obrovské investice. Aby přesvědčili investory na burze, ukázali jim v Powerpointu spoustu krásně barevných grafů s příslibem strmě stoupajících zisků. Armády inženýrů jsou v závodu o navrhování nových zařízení. Produktové linky vyplivují stovky tisíce 5G čipů a součástek. Jestliže však průmysl nedokáže přesvědčit spotřebitele, aby kupovali nové 5G hračky rychle, tak se celá pyramida 5G zhroutí. To je bod, který by měli zasáhnout aktivisté.

Takže, chcete-li udělat něco smysluplného proti 5G upřímně, nepoužívejte to! Nekupujte nový lesklý iPhone, Samsung, Huawei nebo jiný 5G smartphone. Nenakupujte nové směrovače Wi-Fi s funkcemi MIMO a Wi-Fi 6 (WiGig). Nenakupujte služby nebo zařízení nabízené jako „5G“ nebo „5G připraveno“.

Používáte stále ve svém domě bezdrátová zařízení? Přestaňte je používat! Používejte připojení z optických vláken nebo kabelů. Přesvědčte co nejvíce lidí ve vašem okolí (a dále), aby toto následovali.

Znovu si uvědomte, že nejslabším místem implementace 5G je fakt, že bez spotřebitelů utrácejících své peníze za nové vybavení se celá pyramida ekonomicky rozpadne. Průmysl spěchá, aby se pro 5G rychle vybudovala zákaznická základna. Teprve až potom jejich investice přinesou zisk. Jinak bude 5G selhání! Zde leží skutečná síla lidí. Avšak pod podmínkou, že se lidé rozhodnou odbočit z cesty homo-konzument tím, že začnou samostatně myslet a jednat znovu, jak by jako homo-sapiens měli. Je toto ve světě řízeném konzumerismem stále možné? Stěží, dle mého názoru, ale kdo jsem, abych to říkal? Velmi rád bych byl překvapen opakem.

Snažím zdůraznit to, že si lidé musí uvědomit, že oni (jako spotřebitelé technologií) jsou hnacím mechanismem pro 5G (nebo všech bezdrátových technologií v rámci této věci). Nevinit vládu, průmysl ani zákonodárce. Jsou to stejné – konzumem řízené zombie. Dělají to, co se prodává a co jim přináší myopické potěšení. Nepřemýšlejí, ani nejednají nezávisle. Myšlení a učení jsou náročné. Pro „demokratickou“ většinu je mnohem příjemnější následovat některé „hvězdné“ tváře nebo zadnice na sociálních médiích a vydělávat peníze na konzumování stále rostoucího množství zboží (takzvaný „ekonomický růst“).

Pokud si přejete posílit vaše zápolení proti 5G, pak analyzujte své investice – investujete do bezdrátového průmyslu přímo nebo nepřímo? Investuje váš penzijní fond (nebo jakýkoli jiný fond, který vložíte peníze) do těchto společností vaším jménem? Podporujete burzovní „génie“, jako je Elon Musk?

Přestaňte financovat a kupovat jejich hračky zkázy. Používejte použitý telefon, model starý dva nebo více let nazpět. Používejte jej pouze jako telefon. Opravdu na svém telefonu musíte číst e-maily a být na Twitteru neustále? Opravdu potřebujete sledovat filmy na smartphonu a vyzařovat na sebe a lidi kolem vás? Na lidi, o nichž tvrdíte, že vám na nich tolik záleží?

Už bylo řečeno dost. Nechci dávat lidem recepty na jejich životy. To, co dělám v E.V.E. (Electromagnetic Vitality Engineering) , je že posiluju ty, kteří se zajímají, poskytováním porozumění, jak důležité je přirozené EMF prostředí pro naše blaho, a jak k němu naše „pokroková“ civilizace příliš nepřispívá. Abychom to viděli jasně, nesmíme ignorovat vztahy vůči ekonomice, obchodu, právu, sociálním záležitostem, politice a vědě – všechny tyto jsou propojeny a vzájemně provázány ve složitý svět, v němž žijeme. Na prvním místě by tedy mělo být porozumění a teprve potom moudrá rozhodnutí a smysluplné kroky. Jinak se nevědomky stáváme poslušnými otroky konzumního průmyslu a „high-tech“ průmyslu.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4.7 / 5. Počet hlasů: 137

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.