Francie rozšiřuje povinnost informovat spotřebitele o specifické míře absorpce (SAR) na všechna zařízení, která vytvářejí vysokofrekvenční záření o průměrném výkonu nad 20 mW a jsou používaná v blízkosti těla. Nařízení Guide Réglementation DAS au 1er juillet 2020 nabylo platnosti 1. července 2020.

Francie již dříve disponovala podobným zákonem, tato povinnost však byla omezena pouze na zařízení mobilních telefonů. Pro zlepšení informovanosti veřejnosti, zohlednění změn ve vzorcích spotřeby a vzhledu nových zařízení, jenž mohou vystavit spotřebitele radiofrekvenčním vlnám, byla povinnost zobrazovat hodnoty SAR rozšířena v předpisech i na zařízení jako jsou tablety, chytré hodinky primárně připojené do mobilní sítě, bezdrátové náhlavní soupravy, bezdrátové telefony a další. Tato povinnost umožní spotřebiteli informovaně si vybrat své vybavení. Pro zajištění shody s nařízením bude Francouzská národní agentura pro frekvence (ANFR) kromě mobilních telefonů kontrolovat i SAR výše uvedených zařízení.

SAR je veličina užívaná pro měření vyzařování mobilních telefonů.

Stejně jako u mobilních telefonů musí být hodnoty SAR uvedeny v návodu k použití pro zařízení, jehož datum prvního uvedení na trh je po 1. červenci, a taktéž v místě prodeje, i v bezprostřední blízkosti dotyčného zařízení. Tato povinnost platí také v případě bezplatné distribuce a veškeré reklamy.

Aby se zajistilo dodržování těchto nových ustanovení, ANFR zahájí od července 2020 ověřování nových zařízení v rámci svého poslání kontrolovat expozici veřejnosti elektromagnetickým zářením. Agentura publikuje výsledky měření v otevřených datech na webu data.anfr.fr. Přehled všech zařízení měřených na úrovně SAR s možností filtrování podle různých parametrů je uveden ZDE nebo například úrovně SAR naměřené u mobilních telefonů Samsung naleznete ZDE a úrovně SAR produktů Apple ZDE. Příklad zprávy z měření zařízení (iPhone 8+ (A1897)) lze shlédnout zde.

Toto je v z ostrém kontrastu např. s děním ve Spojených státech, kde snahy jako nařízení “Right to know” (právo vědět) v Berkeley a San Franciscu, aby byla v místech prodeje zařízení, veřejnost informována ohledně vyzařování mobilních telefonů, byly narušovány soudními spory s bezdrátovým průmyslem.

Národní agentura ANFR vytvořila video a infografiku, aby široká veřejnost ve Francii dobře porozuměla tomu:

co je SAR,

https://www.anfr.fr/fileadmin/DAS/campagne-juil20/1200_DAS1.png

jaké jsou ruzné typy SAR,

https://www.anfr.fr/fileadmin/DAS/campagne-juil20/1200_DAS2.png

co se změní nařízením 1. července,

https://www.anfr.fr/fileadmin/DAS/campagne-juil20/1200_DAS3.png

rozdíl mezi naměřenou SAR a denní SAR,

https://www.anfr.fr/fileadmin/DAS/campagne-juil20/1200_DAS4.png

jaká je mise ANFR.

https://www.anfr.fr/fileadmin/DAS/campagne-juil20/1200_DAS5.png

Francie již vícero let disponuje některými pro spotřebitele co nejvíce přívětivými nařízeními, které se týkají mobilních telefonů a Wi-Fi.

Vývoj nařízení a vyhlášek za dobu deseti let:

Příkaz ze 15. listopadu 2019 „Týkající se zobrazování specifické míry absorpce radioelektrického zařízení a informací spotřebiteli“ NOR: SSAP1834792A od hematoložky a ministryně sounáležitosti a zdravotnictví, Agnès Buzynové a ministra ekonomiky a financí, Bruna Le Maire uvádí, že následující informace se zobrazují v části „TYPY INFORMACÍ, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY V RÁMCI SEKCE„ OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ“:

 • „Informace o chování, které má být přijato za účelem snížení expozice záření vyzařovaného rádiovým zařízením
 • Používat zařízení za dobrých podmínek příjmu signálu, aby se snížilo množství přijímaného záření.
 • Používat soupravu handsfree nebo reproduktor, je-li to k dispozici pro rádiová zařízení.
 • Přiměřeně používat zařízení, jako je mobilní telefon, u dětí a dospívajících, například vyhýbáním se noční komunikaci a omezením množství a délky hovorů.
 • Držet rádiová zařízení mimo břicho těhotných žen.
 • Držet rádiová zařízení mimo spodní části břicha adolescentů.“

Národní legislativa v 2015 viz. „Zákon o střízlivosti, transparentnosti, informování a konzultacích o expozici elektromagnetickým vlnám“ nařídila následující:

 • “WiFi je v mateřských školách plošně zakázána (stejně jak na Kypru plošně od r.2017 ve školkách a školách, ale i na dětských odděleních v nemocnicích)
 • WiFi je výchozím nastavení nastavena na „VYPNUTO“ pro minimalizaci expozice zářením ve školách
 • Ověřování shody na emise z věží mobilních operátorů
 • Občané budou mít přístup k měřením radiace věží mobilních operátorů
 • Mapy antén mobilních operátorů pro celou Francii
 • Průběžné hodnocení zdravotních účinků
 • Pro mobilní telefony je povinné značení údajů SAR
 • Informace o snižování expozice je povinné – v balení mobilních telefonů.
 • WIFI hotspoty budou označeny
 • Reklamy musí doporučovat vybavení ke snížení expozice záření mozku
 • Reklama na mobilní telefon, jenž není doplněna vhodnou náhlavní sadou, je zakázána. Společnostem porušujícím pravidla, bude udělena pokuta 75 000 EUR.
 • Děti musí být chráněny: Na žádost kupujícího by mělo být zajištěno zařízení snižující záření mobilních telefonů vůči hlavě pro děti mladší 14 let.
 • Nová veřejná informační kampaň ohledně snížení expozice.
 • Zpráva o elektrohypersensitivitě Parlamentu
 • Článek z Le Monde.fr: „Zákon o rámci expozice bezdrátovými vlnami

V říjnu 2019 vydala francouzská vláda prostřednictvím ministrů ekologické a inkluzivní transformace, solidarity a zdravotnictví a hospodářství a financí tiskovou zprávu, v níž vyzývala Evropskou komisi, aby posílila požadavky na zkoušky před uvedením nových mobilních telefonů na trh zajištěním, že zkoušky měření záření mobilních telefonů SAR budou prováděny v místech (tělesného) kontaktu se zařízením, a ne při 5 mm, jak je v současnosti požadováno.

ANFR má úrovně SAR uvedeny ZDE. Například úrovně SAR pro produkty Apple naleznete ZDE. Úrovně SAR pro mobilní telefony Samsung lze najít ZDE. Příklady zkoušek mobilních telefonů na SAR záření lze nalézt v tabulce ANFR nalevo ve sloupci nazvaném Zprávy. Zde můžete vidět příklad zprávy ze zkoušky zařízení.

Francie prostřednictvím ANFR až do roku 2014 kontrolovala telefony na SAR při kontaktu s tělem a mnoho z telefonů porušilo limity SAR. Byly však stále považovány za „vyhovující“, protože nebyla povinnost testovat telefony v pozicích kontaktů s tělem.

Kromě limitu SAR pro hlavu a trup (břicho, hrudník atd.) 2 W/kg zákon stanovuje, že SAR pro končetiny (ruce, zápěstí, paže, nohy atd.) musí být nižší než 4 W/kg. Národní agentura ANFR bude provádět testy nových produktů, uvedených do prodeje po 1. červenci. Stejně jako u mobilních telefonů bude ANFR schopna vydat výrobci formální oznámení, aby opravil problém s emisemi nebo aby stáhl vadná zařízení z trhu.

 

Hlavní zdroj: ANFR (30.6.2020) Equipements radioélectriques : à partir du 1er juillet, l’affichage du DAS est renforcé pour une meilleure information du public

Pro doplnění čerpáno z článku: France: New Regulations to Ensure Radiation Levels Posted for Laptops, Tablets and Wireless Devices

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 3

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.