Přinášíme rozbor krátkého článku Martina Jiránka (Piráti) zveřejněný na stánkách stranického serveru zde. Komentuje besedu o 5G, která proběhla před více než dvěma měsíci v Malostranské besedě. Naše komentáře najdete zapsané kurzívou pod jednotlivými prohlášeními. A nyní přejděme k samotnému textu:

Přátelé, jako předseda podvýboru pro ICT a telekomunikace se o téma sítí páté generace zajímám nejen z pohledu aukce kmitočtů na 4. operátora, ale možného vlivu na zdraví lidí a cílených manipulací kolem toho. I proto jsme 1.7. uspořádali seminář, kde jsme problematiku 3,5 hodiny řešili. Jak to tedy vnímám a jaké jsem dosud získal informace?

1. Celé téma je velmi složité. Elektromagnetickému záření a jeho vlivu na lidské tělo se v České republice dostatečně odborně věnuje a rozumí tomu jen několik málo lidí. Při vysvětlování je potřeba zabíhat i např. do kvantové fyziky a přednášky na toto téma bývají opravdu dlouhé.

Ano, nelze, než souhlasit – celá problematicka je velmi složitá. Zajímavé je, že mobilní lobby pro “diskuze” (uvozovky jsou záměrné – podobné diskuze/besedy jsou spíše přátelským popovídáním si mezi pozvanými a pokud vyjde čas, odpověďmi na několik málo dotazů z publika…) zve takřka exklusivně fyziky a elektroinženýry bez lékařského vzdělání. V rámci všech debat proběhlých v roce 2020 byl jedinou výjimkou doc. Hajduch pozvaný na besedu v Jeseníku. Bavíme-li se o vlivu elektromagnetického záření na lidské zdraví, neměli by být právě lékaři (s odpovídající aprobací) Ti, kteří budou první pozvaní? Nebo se proponenti 5G budou spoléhat na lidi, jako prof. Vrba, který jako typický renesanční člověk komentuje nejenom fyzikální jevy, ale nebojí se fušovat do práce i medikům či psychiatrům?

2. V základu lze říci následující. Vědci v oblasti výzkumu elektromagnetického záření po 70 letech výzkumů nepotvrdili v případě dodržování expozičních limitů dlouhodobé negativní účinky na zdraví. Tedy, že žádná studie neprokázala, že by televizní, mobilní či jiné záření, při dodržení limitů, nějak poškozovalo lidské zdraví. (viz. rozhovor s doc. Jelínkem a jeho studie).

Tento bod patří mezi nejčastěji opakované a dle mého jsme se dostali do stádia, kdy jeho opakovači skutečně věří, že se “stokrát opakovaná lež stane pravdou”. Nejenom, že již v panem Jiránkem zmiňovaných 70. letech bylo k dispozici cca 2.600 studií poukazujících na negativní vlivy elektromagnetického záření (většinou financované vládami tehdejšího Sovětského svazu a USA, často klasifikované jako “tajné” a oficiálně uvolňované od roku 2010). Dnes jich je přes 20.000!!! Informovali jsme o starších výzkumech ohledně biologických účinků v článku 43 let staré důkazy o škodlivosti milimetrových vln! Další “aliance pštrosů” nebo o novějších studiích v článku 5G: milimetrové vlny mohou pronikat tělem hlouběji, než jsme předpokládali.

A všechny se stejným výsledkem, opravňujícím náš požadavek na uplatnění principu předběžného opatření. Drtivá většina z nich navíc studuje vliv záření hluboko pod dnes platnými limity. Psa hledejte zakopaného ve formulce “při dodržení limitů” – mimo vlastní vyzářený výkon totiž musíte vzít v potaz i dobu expozice! A ta je v rámci limitů stanovena na jednorázových 30 minut (pro všeobecnou veřejnost, pro pracovníky telekomunikačních firem v terénu je to pak 6 minut) a to ještě zprůměrovaných na jedno číslo! Ptáte se také, co má 30 minut společného s konstantní 24/7 expozicí na záření z vysílačů mobilního signálu a přibližně 3,5 hodinami, které v průměru tráví občané EU na telefonu? Nic, samozřejmě…

3. “Česká i světová legislativa disponuje již od počátku dvacátého prvního století expozičními limity pro celý interval frekvencí neionizujícího záření, tedy od statických polí až po ultrafialové záření. Tyto expoziční limity jsou vystavěny na detailní znalosti interakce elektromagnetického pole a živé tkáně a jsou proto zcela nezávislé na technologii, která elektromagnetické pole generuje. Legislativa pro ochranu zdraví je tedy zcela připravena na nástup telekomunikační sítě páté generace.” Tedy, všichni operátoři v Evropě mají stanovené limity (hygienické normy), které velmi přísně kontroluje Český telekomunikační úřad a Hygienická služba. Tyto limity v EU pro širokou veřejnost jsou vždy nejméně 50krát nižší, než by podle mezinárodních vědeckých důkazů mohly začít mít nějaký vliv na zdraví.

Zde bych mohl zopakovat komentář k bodu 2. Jen přidám, že onen “vědecký konsenzus” (všímáte si jak často se tato formulka objevuje pokaždé, když přijde na řeč něco, kde ve skutečnosti žádná shoda neexistuje – vakcinace, klimatická změna, Covid-19?) je založen na popření netermických efektů (těch, které vznikají při expozici na vyzářené výkony, které nevedou k ohřátí tkáně), vědeckou neshodu na přelomu tisíciletí vyřešila česká vláda tak, že obměnila složení Národní referenční laboratoře (tým ing. Musila, který i na základě vlastní studie argumentoval, že 14-násobné zvýšení hygienických limitů není žádoucí) a ani ČTÚ, ani Hygienická služba nic nekontroluje, resp. nic neměří – v rámci podkladů nutných pro stavbu nového vysílače dodá operátor teoretické propočty hygienické stanici, ta je formálně potvrdí, zaknihuje a stavba může začít – žádná preventivní či kontrolní měření neprobíhají!

4. Pro zajímavost přidávám, co dnes také zaznělo. Například televizní signál na frekvenci 700 Mhz, který dnes uvolňuje pásmo pro mobilní sítě (ten známý přechod na DVBT2), vyzařoval výrazně silněji, než nyní vyzařují mobilní sítě. Prostě na stejných frekvencích, kde poslední desítky let vysílaly televize, bude do budoucna fungovat mobilní síť, která bude v porovnání s televizními vysílači zářit s mnohem menší intenzitou. A další zajímavost, nová 5G síť díky své novější technologii bude v celkovém součtu znamenat pro uživatele ještě méně záření, než dělají současné 3G a 4G sítě. Dokáže totiž se signálem pracovat efektivněji a úsporněji.

Je zvláštní, že někdo jako pan Jiránek, který u Pirátů zastává funkci ICT experta, argumentuje něčím podobným, jako porovnáváním DVB-T vysílání a 5G sítí… I prof. Vrba, který je schopen uchýlit se k těm nejtěžším argumentačním faulům (např. porovnávání vyzařování lidského těla a mobilu…) uznává, že mimo vlastní vyzařovací výkon zdroje je zapotřebí vzít v potaz další charakteristiky vlny – polarizaci, modulaci či pulzaci. I když bylo všech 39 DVB-T vysílačů v ČR (porovnejte s přibližně 40 tisíci vysílačů mobilního signálu) stavěno s mnohonásobně vyšším výkonem, drtivá většina nich stojí mimo obydlená území a pro příjem televizního signálu postačí televizor s přijímačem o citlivosti 30 mikroVoltů. Jestliže teď platí, že těch několik vysílačů 5G vyzařuje méně, než průměrný 3G/LTE vysílač, to nebude pravdou v okamžiku spuštění masivního prodeje zařízení komunikujících v síti IoT (internet věcí) – zatížení (navíc formou cíleného paprsku) bude mnohonásobně vyšší! Marketingový tah 02 změřit záření z vysílače na Náměstí míru v Praze, v okamžiku, kdy se k němu připojují jednotky 5G telefonů (nebo byl měřený telefon jediný v dosahu?) pokládám za asi nejhloupější nápad, s jakým mobilní lobby v letošním roce přišla. Vrátí se prof. Vrba přeměřit záření na tomto 5G vysílači, až na něm budou připojeny tisícovky 5G mobilních zařízení a popř. tisícovky přístrojů využívajících internet věcí?

Je velmi důležité tyto informace věcně a racionálně s veřejností komunikovat, dělat besedy a odpovídat a vysvětlovat. Pokud udržíme debatu, například o nastavení hygienických norem (expoziční limity) či nových vědeckých poznatcích na racionální úrovni, bude to ideální. Jakmile se debata zvrhne směrem k hoaxům, fake news a manipulaci lidí s cílem je vystrašit nebo jim prodat reklamu či výrobek, je to špatně.

Vysvětlení několika hoaxů:

  • 5G sítě opravdu nepřenáší koronavirus.
  • Japonsko opravdu nezakázalo 5G sítě, naopak se tam čile staví. Japonská vláda do rozvoje 5G sítí hodlá investovat asi 14 miliard dolarů, což je víc, než bude v Česku stát nový reaktor v Dukovanech.
  • Stejně tak nezakázalo sítě Švýcarsko. Veřejná debata o 5G se vede intenzivní, ale mají pokryto již víc jak 90 procent území.
  • Za mrtvé ptáky v Kanadě nemůže 5G, protože tam v době zveřejnění videa žádná síť 5G nebyla v provozu… atd.

Ano, koronavirus není přenášen 5G sítěmi. Jen mu (všechny) mobilní sítě díky permanetnímu snižování imunity “vyšlapávají cestičku”. Bylo by s podivem, pokud by technologický lídr (Japonsko) zakázal 5G – informace o zákazu na základě neexistující studie japonské univerzity jsme sami několikrát vyvraceli. Švýcarsko? Ano, i přes odpor 5 kantonů, které vloni na jaře vyhlásily memorandum, k ničemu tekovému jako zastavení instalace 5G sítí ve Švýcarsku nedošlo. Jediné “ale”? Švýcarsko má díky samostatnosti (není členem EU) nižší expoziční limity, a tak se jejich 5G musí spokojit se sítí, která bude kombinací dvou ze třech frekvencí (ve srovnání s EU), 700MHz a 3,5GHz – plošnou instalací 26GHz antén by dle propočtů své limity překročilo a i přes pátý neúspěšný pokus mobilního lobby posunout ve švýcarském parlamentu expoziční limity na úroveň těch unijních tak švýcarské 5G lze označit v lepším případě jako 4G++… Pečlivě sledujeme jednotlivé informace o “mrtvých ptácích padajících z nebe” a žádnou takovou z Kanady jsme nezaregistrovali. Pan Jiránek má asi na mysli případ z Coventry ve Velké Británii a ano, spojitost s 5G se ani v tomto případě nepotvrdila a případ (jako spousta dalších) zůstává v kategorií “neobjasněných”.  

Při možném hledání informací o 5G prosím postupujte racionálně. Pokud vám daný portál tvrdí, že 5G sítě rozšiřují konoravirus nebo že se v Japonsku nestaví, což jsou zcela jasné lži, pak ani další zprávy na daném portálu velmi pravděpodobně nebudou seriózní. Dokonce bych být vámi na daný portál přestal chodit, protože se vás správci daného portálu snaží zcela průhledně zmanipulovat či vystrašit a ještě se zesměšníte před svým okolím, když to budete sdílet.
Prostě klidně diskutujme nad zdravotními studiemi. To mi přijde pochopitelné a budu za tu diskuzi moc rád. Ale fakt nemá smysl se hádat nad očividnými hoaxy a manipulacemi. A nejdůležitější na konec. Aktuálně se objevil totiž objevil vykutálený prodejce. Až vám bude nabízet lampu, která vás ochrání proti 5G (ovšem bez záruky, že vás opravdu chrání), tak ji za 48 000 korun opravdu nekupujte. 🙂

Moc díky Patriku Nacherovi a Spotřebitelskému fóru za spoluorganizaci semináře a zástupcům MPO, ČTÚ, panu docentu Bečvářovi z ČVUT a dalším účastníkům semináře za věcnou a racionální diskuzi.

Autor článku je poslancem za Piráty

Autor: Martin Jiránek

 

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 3.4 / 5. Počet hlasů: 7

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.