V květnu 2020 jsem přeložil souhrn studie docenta Igora Beliaeva, v níž byly vyvráceny domněnky, že milimetrové vlny výrazně neprostupují do pokožky. Docent Beliaev zkoumá milimetrové vlny a jejich zdravotní účinky na živé organismy včetně lidských buněk již přes třicet let. Je významným odborníkem v radiobiologii a v genetické i buněčné toxikologii. Působí ve vícero mezinárodních vědeckých komisích zabývajících biologickými účinky radiofrekvenčního záření.

Pan docent nás upozornil na to, že závěry jeho studie a dalších nejnovějších studií zkoumajících milimetrové vlny nejsou nikterak převratné. Skutečnosti přezkoumané nejnovějším výzkumem jsou známy již dekády let, ačkoliv nebyly v dřívější době zpřístupněné veřejnosti. A toto objasnění potvrzuje i překlady starších studií uvedených v článku Radka Pecha a Martina Novotného pod názvem 43 let staré důkazy o škodlivosti milimetrových vln! Další “aliance pštrosů”.

Při dřívějších pracích bylo využíváno a zkoumáno záření milimetrových vln bez modulace.  Oproti aktivitám před desítkami let jsou nyní veškeré milimetrové vlny  navíc modulovány a disponují i dalšími parametry, které zvyšují působení učinků záření.

V ČR budou využívány kmitočty 24,25-27,5 GHz v rámci 5G a 60-69GHz v rámci nelicencovaného pásma. Koncem října 2020 u nás došlo ke zpřístupnění pásma pro milimetrové vlny k experimentálnímu provozu budoucích 5G sítí na kmitočtech kolem 26 GHz  viz. dokument.

1.listopadu 2020 byla ohledně problematiky milimetrových vln publikována další studie. Vyšla v časopise IEEE Consumer Electronics pod názvem Expozice člověka elektromagnetickými poli technologie 5G při 28 GHz. Výzkumníci S. Kim a I. Nasim v ní hodnotili vystavení člověka radiofrekvenčnímu záření ze tří bezdrátových systémů: 5G, 4G a 3.9G.

Poznámka: Termín 3.9G nebo také 3GPP LTE označuje mobilní technologii třetí generace ve verzi 9, která ač technickými parametry překonává 3G, tak stále nedosahuje požadavků technologie 4G.

Ve studii bylo zjištěno, že vyšší frekvence technologie 5G pronikají do pokožky velmi intenzivně, a to navzdory skutečnosti, že hloubka penetrace je mnohem mělčí.

Autoři uvádějí, že:

„Skutečnost, že vysokofrekvenční elektromagnetické záření nemůže proniknout hluboko do lidské kůže, neznamená, že není nebezpečné.“

Výňatky:

SAR (specifická míra absorpce) je nepřímo úměrná hloubce průniku, a proto i mělčí průnik vyskytující se u 5G vede k vyšší absorpci.”

“Příklad zobrazený na obrázku ukazuje měření SAR vysílaného na lidskou kůži ve vzdálenosti 10 cm od vysílajícího zařízení v tzv. “uplinku” – tedy směrem od bezdrátového zařízení k základnové stanici. To jasně ukazuje scénář, kdy jsou současné domněnky neplatné; fakt, že nepronikne-li vysokofrekvenční elektromagnetické záření hluboko do lidské kůže, neznamená, že i tak nebude nebezpečné. Konkrétně, ačkoliv je penetrace omezena pouze na povrch kůže, SAR (znázorněná jako tepelná mapa na uvedeném obrázku) může být vyšší v oblasti koncentrace, což může způsobit následné zdravotní problémy, jako je zahřívání pokožky. “

“Tato první případová studie prokázala, jak vysoká expozice elektromagnetickým zářením je způsobena systémem 5G ve srovnání s 4G a 3,9G.”

“Očekává se, že tento dokument podnítí pokračující zájem o zastřešující výzkum ohledně návrhu budoucích bezdrátových systémů, které by dosáhly vysokého výkonu při zachování bezpečnosti spotřebitelů.”

Abstrakt:
Pátá generace bezdrátových sítí již začala v reálném prostředí prezentovat svou schopnost dosáhnout extrémně rychlého přenosu dat, což jí dává status slibné mobilní technologie. Byly však vzneseny obavy ohledně nepříznivých dopadů na zdraví, které mohou uživatelé systému 5G zakusit, pokud budou vystaveni těmto jejím elektromagnetickým polím. Tento článek zkoumá expozici osob vystaveným elektromagnetickému záření ze systému 5G a porovnává je s expozicí z mobilních technologií předchozí generace. Navrhuje minimální separační vzdálenost mezi vysílajícím zařízením a lidským uživatelem pro udržení expozice elektromagnetickými poli pod úrovněmi uvedených v bezpečnostních předpisech, které poskytují spotřebitelům obecné informace o bezpečném používání 5G komunikace.

S. Kim a I. Nasim, „Expozice člověka elektromagnetickými poli technologie 5G při 28 GHz,“ v IEEE Consumer Electronics Magazine, sv. 9, č. 6, s. 41-48, 1. listopadu 2020, doi: 10.1109/MCE.2019.2956223.

Odkaz na zdroj: New Paper: 5G Radiation = Higher Absorption into Human Skin

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4 / 5. Počet hlasů: 8

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.