Nyní pracuje mnoho obyvatel z domova více než dříve a děti jsou vyučovány distančně a online. Nelze popřít, že se touto nestandardní situací zlepšuje počítačová gramotnost. Stinnou stránkou častého užívání počítačové a mobilní technologie je však návykovost a problémy s pozorností nejen u dětí. V případě užívání bezdrátových technologií se k tomu připojuje i negativní vliv na fyzické zdraví. Kromě rady snížit u nejmladších dobu strávenou za obrazovkami na nejnutnější také doporučujeme výrazně omezit bezdrátové záření. Vypnout bezdrátové technologie na zařízeních v domácnostech a propojit pomocí kabelů veškerá zařízení i příslušenství jako jsou myš, klávesnice, sluchátka atd. je užitečné a nemusí to být obtížné.

Máte bezdrátová zařízení bez zabudované zdířky pro připojení LAN ethernetového kabelu (RJ45)? Nezoufejte, je zde východisko v podobě externího USB adaptéru-redukce. Stojí mnohdy i pár stovek a dokáže propojit většinu notebooků, mobilů, tabletů s pevnou sítí při vypnutých bezdrátových funkcích v “Režimu Letadlo”. Videoukázka alternativního výrobku, kterým je možné připojit například zařízení od Apple na internet přes síťový kabel je zde. Máte na počítači připojeném síťovým LAN kabelem k dispozici USB kameru a Facebook Messenger, Skype, popř. jinou platformu na telefonování přes PC? Nebo vlastníte pevnou linku? Můžete tím méně volat z mobilního telefonu a snížit další zdroj bezdrátového záření pro své blízké.

O tom všem hovořila i ředitelka vědeckého think-tanku Environmental Health Trust, Theodora Scarato. V dnešním článku jsme Vám připravili její přednášku na téma: Praktické způsoby, jak snížit expozici z mobilních telefonů, která proběhla na Fóru bezdrátových technologií 5G v Michiganu 4. prosince 2018.

Krátká přednáška je napěchována pouze praktickými radami. V citacích Theodora Scarato odkazuje na konkrétní lékařské, vědecké odborníky, instituce i vlády, které se již snižováním expozice záření po delší dobu zabývají. Pod videem naleznete přepis přednášky. V přepisu překladu jsou tučně zvýrazněna jednotlivá témata, o kterých Theodora Scarato hovoří. Máte v něm možnost prokliknout si odkazy na jednotlivé instituce, jejich osvětové programy a doplňující dokumenty. V případě zájmu se můžeme k praktickým radám podrobněji vrátit v dalších článcích.

Přepis přednášky Theodory Scarato

Úvod

Budu hovořit o praktických způsobech, jak snížit expozici zářením. Toto jsou osobní kroky. Budu také citovat ty, kteří o snižování expozice mluví, protože po celém světě lékařští a vědečtí odborníci toto říkají společně s více než dvaceti vládami.

Pozn: (Británie, Rusko, Švýcarsko, Finsko, Irsko, Německo, Belgie, Řecko, Kypr, Izrael, Turecko, Rakousko, Singapur, Francie, Dánsko, Indie, Austrálie aj.)

Odstup zařízení od hlavy, vyhýbat se hovorům ve vozidlech a při slabém signálu

Neříkejte, že jste ustaraní držet si telefon pryč od své hlavy. Odborníci říkají: “Dávejte si telefon pryč od své hlavy.”

Americká akademie pediatrů doporučuje deset kroků. Jedním z nich je vyhýbat se telefonování mobilním telefonem v autech, výtazích, vlacích, autobusech. Mobilní telefon musí pracovat silněji, aby signál prošel skrze kov. Vysílá proto větším výkonem.

Vypínat bezdrátové funkce, snížit počet mobilních aplikací (mnohdy se samy aktualizují přes Wi-Fi, mobilní data)

Vypněte tedy v autě veškerá bezdrátová zařízení, i ta vestavěná a nositelnou elektroniku, jako jsou chytré hodinky, náramky. Někteří lidé si hned po zakoupení auta v něm vypnou zabudovanou bezdrátovou elektroniku. Můžete si na zařízeních zakázat různé antény. Musíte-li použít mobilní telefon, vypněte si na něm antény, které nepoužíváte, jako jsou Wi-Fi, Bluetooth, mobilní data. Když jsem dostala nový počítač, i přesto, že jsem měla zapnutý “Režim Letadlo”, včetně vypnuté Wi-Fi, tak stále fungovala služba Siri. Ta používala jinou anténu, o které bych nevěděla, kdybych si to nezměřila měřícím přistrojem. Ale já to vím.

Tento přístup doporučuje Athénské lékařské sdružení i Kyperský národní výbor pro životní prostředí a zdraví děti.

Snižte si počet aplikací na svém telefonu, protože aplikace se často aktualizují. Pokud odinstalujete zbytečné aplikace, snížíte si tím zbytečnou expozici zářením.

Doporučuje to Vídeňská lékařská asociace.

Pozn: Videňská lékařská asociace úzce spolupracuje s Kyperským národním výborem viz. dokument zde.

O Celostátní kampani Kyperského národního výboru pro životní prostředí a zdraví děti jsme již informovali v článku Překvapivý lídr v oblasti prevence.

Souhrnná doporučení Videňské lékařské asociace v němčině jsou zde.

Omezit užívání bezdrátových zařízení, oddálit je od hlavy, reprodukčních orgánů, hrudníku

Provádějte kratší telefonní hovory. Méně času s telefonem u ucha znamená méně expozice. Takže snižte užívání mobilního telefonu a bezdrátových zařízení na minimum. K tomu bych dodala, že ministerstvo zdravotnictví v Connecticutu toto uvádí v rubrice otázek a odpovědí na svych webových stránkách. Vědci často souhlasí, že je moudré, abyste snížili Vaši expozici radiofrekvenční energii, kdykoliv je to možné.

Dávejte mobilní telefony pryč z Vašich kalhot. Lidé z Clevelandské kliniky o tom dlouho hovořili. Nejlépe je držet mobilní telefon od varlat co nejdále, ale ve skutečnosti jej dávejte pryč od všech reprodukčních orgánů, včetně těch ženských. Samozřejmě dávejte mobilní telefony pryč ze svých podprsenek nebo ze spandexových kalhot.

Bezdrátové hračky na bázi Wi-Fi, Bluetooth aj. nejsou pro děti vhodné

Prosím, udržujte je pryč od Vašeho těla. Žádné bezdrátové hračky pro děti. Na trhu jsou produkty virtuální reality, prostřednictvím kterých lze upevnit chytré telefony na hlavu. Pomocí kartonové lepenky nebo nějakého podobného příslušenství je telefon umístěn přímo před oči. Výzkumníci publikovali na našich stránkách první studii, která zkoumala průchod záření na děti, dospělé a ženy s telefonem umístěným před oči. Nejsilněji působí záření na oči a na přední části mozku. A samozřejmě jde hlouběji do mozku dětí. Do paměťových center.

Hudbu, hry, filmy nejlépe užívat offline při zařízení v režimu Letadlo

Americká akademie pediatrů má doporučení, jenž jsem zmiňovala dříve, plánujete-li na svém zařízení shlédnout film, nejprve si jej stáhněte. Než jej budete sledovat, přepněte na “Režim Letadlo”, aby se pak video znovu nestreamovalo, neboť při streamování vzniká velké množství záření, je to spousta dat, hlavně jste-li v místě se slabým pokrytím signálu.

Školy v zahraničí přehodnocují přístup k bezdrátovým technologiím

Rada Evropy a její usnesení 1815 doporučila obecně pro děti a zejména ve školách a v učebnách upřednostňovat internetová připojení přes kabel a striktně omezuje užívání mobilních telefonů žáky ve školních prostorách. Organizace Environmental Health Trust má na svých stránkách seznamy škol a vlád, které snižují bezdrátové záření ve svých třídách a zakázaly Wi-Fi. A také je tam seznam škol, které zákázaly Wi-Fi a současně i mobilní telefony. Celé vlády jako Francie, Austrálie, Nový Zéland, jednotlivé školy v USA.

Tak je tomu i ve státě Maryland, kde Rada pro zdraví a ochranu životního prostředí doporučuje, aby při budování nových učeben docházelo ve stejném čase k přidávání síťové kabeláže pro zajištění drátového přístupu na internet. Je to opravdu důležité, jak se pohybujeme vpřed, ačkoliv řada lidí říkala: “Hmm, víte, bude to stát spoustu peněz přebudovat sítě na drátové …nemůžeme to udělat.” Ale je mnoho nových škol, které budou osazovat své třídy kabelovým připojením. Znám jich v Marylandu několik, které budou osazeny rozvody drátového připojení.

Bezdrátové technologie a elektronika do ložnice nepatří

Nespěte s telefonem v posteli nebo blízko hlavy. Kalifornské ministerstvo zdravotnictví a jeho poradci ohledně mobilních telefonů říkají, že toto pravidlo učiní Vaši ložnici útočitěm pro klidný spánek. Vypněte v ní všechnu elektroniku. Preferujte užití budíků na baterky. Musíte-li použít mobilní telefon jako náhradu za budík, tak se ujistěte, že je nastavený na “režim Letadlo” a nenabíjejte žádná zařízení v blízkosti postele. Mnoho lidí si není vědomo, že se při nabíjení vytváří velké nízkofrekvenční elektrické záření. Nebo například starší telefony i nabíječky mohou při nabíjení expolodovat. Držte je mimo dosah vaší hlavy.

Chytré měřiče spotřeby jsou také nezanedbatelným zdrojem bezdrátového záření

Přejděte na analogový měříč plynu a analogový elektroměr. Stránka lékařů pro bezpečné užívání technologií Physicians for Safe Technology – mdsafetech.org je další skvělý zdroj informací.

Opět – užívat bezdrátové technologie při dobrém signálu

Ministerstvo zdravotnictví v Kalifornii doporučuje omezit užívání telefonu, vysílá-li Váš telefon vyšším výkonem. Chtěli by jste zřejmě vědět, kdy bude můj mobilní telefon nebo jakékoliv bezdrátové zařízení vysílat vyšším výkonem. Je to tehdy, jste-li v situaci slabého signálu? Nacházíte-li se ve vnitřních prostorách budov, ve výtazích, sklepech, v suterénech, učebnách škol, kde je mnoho Wi-Fi a telefony nemohou snadno získat mobilní spojení.

Záření je hodně, jste-li od věže operátora moc daleko nebo samozřejmě v rychle jedoucích vozidlech, protože na trase kontaktujete jednu mobilní věž za druhou a telefon vždy navazuje nové spojení s další novou věží, kolem které jste projeli. A zároveň při tom třeba zrovna stahujete video nebo audio.

Nedostatečná ochrana zaměstnanců a veřejnosti v USA

Zde je něco velmi důležitého ohledně ochrany zaměstnanců. Poradci ministerstva zdravotnictví v Kalifornii vydali ve spojitosti se zářením z mobilních telefonů až na žádosti veřejnosti a po právní bitvě informace, ve nichž se našly skoro desítky doporučení, které nikdy nespatřily světlo světa, a které začínají být běžné. Co je tak důležitého na těchto konceptech, jenž lidem tlačím spoustu hodin a hodin do hlavy? Že tyto návrhy měly původně sloužit k tomu, aby chránily státní zaměstnance. A co státní vlády a jejich zaměstnanci mohou udělat pro snížení potenciálních rizik z bezdrátových a mobilních telefonů?

Domácí bezdrátové telefony a bezdrátové chůvičky jsou výrazným zdrojem záření

Toto je z roku 2009. Jeden z návrhů, o kterém se dostatečně nemluvilo. Byl o tom, že Váš domácí bezdrátový telefon vydává záření. Proto jej vyměňte za stolní telefon, který má sluchátko připojené krouceným kabelem. Nebo si sežeňte VOIP telefon, ale používejte pořádný telefon s kroucenou šňůrou, jak jsme to používali dříve. Oni také hovořili a měli mnohostránková doporučení pro stát na ochranu zaměstnanců.

Při výběru nakupovaných telefonů mělo být po výrobcích vyžadováno poskytovat SAR hodnocení nebo k telefonům nabízet příslušenství s nízkými emisemi záření. Můžete to najít na internetu. Přemýšlím o lidech v maloobchodě, kavárnách, obchodech, kteří nemají žádnou volbu a řeknete-li jim o tomto problému, podívají se na mě a řeknou: “No, co s tím mám dělat?” No, a co by s tím měli dělat? Proto je tak důležité, aby se odbory v tomto vzdělávaly. A začala se obhajovat změna zásad, jak chránit naše pracovníky.

Nízkofrekvenční záření z napájecích součástí také působí na organismus

Dávejte notebooky a tablety pryč od vašeho klína, i když je na zařízeních Wi-Fi vypnuta, neboť stále vyzařuje nízkofrekvenční elektrické pole, tak jej mějte vždy na stole.

Zakázat bezdrátové technologie na tiskárnách, TV, routerech

Vždy vypínejte Wi-Fi. A když už musíte použít Wi-Fi, použijte ji pouze dočasně. Pak Wi-Fi vypněte. Je spousta věcí, které můžete vykonat ohledně vypnutí Wi-Fi. Vzdělávací sdružení New Jerseyleták, který si vzalo mnoho z Vás. Máme tu spoustu kopií o tom, jak snížit zdravotní rizika z bezdrátových zařízení. Něco, o čem spousta lidí nepřemýšlí se týká i Vaší tiskárny, prezentačních projektorů, interaktivních tabulí ve školách. Přijdu k lidem domů, všechno mají připojeno přes dráty, ale jejich tiskárna umožnuje bezdrátové vysílání a vysílá po celý čas. Ačkoliv je připojena přes drát, je také nastavená stále vyhledávat signál. Je tu však možnost, že můžete jít do nastavení tiskárny, jako by jste šli do nastavení svého routeru a vypnout tyto antény. U některých zařízení jsem to nevyřešila, ale u většiny jdou bezdrátová vysílání vypnout.

Upřednostnit kabelové myši, klávesnice, sluchátka aj. před bezdrátovým příslušenstvím

Další věc, kterou je třeba si pamatovat, aby jste používali kabelovou, ale ne bezdrátovou, myš, klávesnici, sluchátka a jiná příslušenství. Všechna ta příslušenství, která používáme společně s počítači. Také je dobré si pamatovat, že jste-li připojeni na počítač přes kabel, vždy si také vypněte Wi-Fi v nastavení operačního systému. A toto je brožura Kyperského výboru pro zdraví dětí a ochranu životního prostředí, jejich vládního výboru, který tam udělal tolik zajímavé práce.

Je nezbytné chránit ty nejmenší a těhotné ženy před zářením

Ráda bych Vás opustila s informací o projektu na ochranu dětí, to je kampaň vzdělávacího programu babysafeproject.org. Můžete navštívit stránky projektu a přečíst si jejich doporučení. Je tam i prohlášení podepsané více než 250 pedagogy, vědci a lékaři, jak snížit záření pro těhotné ženy, které také často telefonují, odpočívají se smartphonem na bříšku, surfují na internetu při ležení na lůžku a ony mají notebooky prakticky na dítěti nebo v jeho těsné blízkosti a nejsou si vědomé, že vystavují vyvíjející se děťátko záření.

Sledovali jste tiskovou konferenci, kde doktor Hugh Taylor, vedoucí porodnictví v Yale, hovoří o svém výzkumu? Mámy byly vystaveny záření, zatímco byly těhotné, napříč celým těhotenstvím. Je třeba varovat lidi, aby si drželi mobilní telefony pryč od břicha, dávali telefony pryč od nenarozených dětí, jestliže chceme, aby se dětský mozek vyvíjel normálně, a aby dítě nemělo poruchy v chování později v životě. A je zde více z oblasti vědy, která nahlíží na dopady na mozek.

V závěru souhrn rad jako sestřih z jiných videokampaní

Věděli jste, že mobilní telefon, ten ve Vaší kapse, vytváří frekvenční záření celou dobu, po kterou je telefon zapnutý? I pokud netelefonujete a neposíláte zprávy?

Americká akademie pediatrů a přes tucet zemí doporučuje omezit vystavování dětí bezdrátovému záření.

Když užívám telefon, vždy jej mám mimo tělo, telefonuji přes hlasitý odposlech a nebo přes nevodivou náhlavní sadu.

Abych zastavila expozici zářením, dávám si telefon do režimu Letadlo a vypínám Wi-Fi a Bluetooth. Udržuju si od telefonu vzdálenost a ujištuju se, že se nedotýká mého těla.

Mobilní telefony nejsou hračky pro děti. Dětské mozky a těla se stále vyvíjejí a jsou velmi zranitelná vůči bezdrátovému záření.

Provozujte opatrnost a zodpovědné návyky pro Vás a Vaše děti.

Když používám počítač, vždy se ujistím, že moje připojení je kabelové, ne bezdrátové.

Pamatujte na to nepoužívat mobilní telefon v autě.

Mobilní telefon v autě pracuje s vyšším výkonem, neboť je obklopený stínícím kovovým prostředím, které však záření telefonu odráží uvnitř vozidla, čímž se zvyšuje celé rodině expozice zářením.

Připomeňte to Vašim dětem, protože děti jsou více zranitelné! Připomeňte si to i sami sobě!

Omezte užívání mikrovlnných trub z důvodů záření.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Počet hlasů: 7

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.