Tento článek nebude o 5G a jeho vlivu na zdraví. Slovo “zdraví” se v něm objeví jen jednou a to okrajově. Tento článek bude o pohádkách šířených mobilním lobby.

Pod ním si představte operátory samotné, Asociaci poskytovatelů mobilních sítí (lobbisté z podstaty), Český telekomunikační úřad, “vědce” placené mobilním lobby, ale třeba i multi-ministra Havlíčka… V souvislosti s 5G neustále slyšíme o revoluci, evoluci, nutnosti, průmyslu 4.0, tele-medicíně, robotizaci. Jak se můžete dočíst níže, až na výjimky nic z toho není pravdou. Článek Miguela Comy, telekomunikačního inženýra, zveřejněný online magazínem Science & Technology pod titulkem How Deep is 5G Fake News? je psaný jako otevřený dopis Grétě Thunberg a stojí za přečtení. Možná někomu z Vás pomůže sundat ony pomyslné růžové brýle. Možná si někdo z Vás uvědomí, že to není jen politika, která je plná špíny a lží. V telekomunikačním odvětví platí koneckonců stejná pravidla jako v jiných odvětvích – vedení firem se zodpovídá akcionářům, ti očekávají zisky (dividendy). Nic jiného je nezajímá.

Milá Greto,

zde jsou otázky, kterými žiji: „Můžeme věřit mainstreamovým a sociálním médiím? Jsou všechny recenzované studie publikované ve vědeckých časopisech stejně vysoké kvality a nezávislé na zájmech průmyslu? Jsou vysoce kvalitní videa prohlášení slavných lidí vždy skutečná?“

Když se ptám na tyto otázky, dostanu jasné NE u každé z nich. Ve skutečnosti považuji jen několik věcí za nepochybně pravdivých. Považuji “pochybování” za základ moudrosti a vědy.

Ve svém soukromém životě a profesionálním výzkumu hodnotím informace od „naprosto nesprávných“ po „nepochybně pravdivé“. Mezi těmito extrémy mám tendenci důvěřovat informacím od lidí, kteří nejsou v konfliktu zájmů. Považuji za důvěryhodnější odborníky se zkušenostmi a/nebo akademickými znalostmi. Když svobodný projev ohrožuje kariéru nebo život člověka, vždy zpozorním. Než si vytvořím svůj vlastní, rád porovnávám různé názory. Vždy se mám na zřeteli před lidmi, kteří tvrdí, že znají pravdu. Přístup k pravdě vyžaduje čas a vyžaduje trpělivost.

V roce 2020 mě výzkum 5G (páté generace mobilních telekomunikačních sítí) přivedl k diskusím se skvělými lidmi. Opravdu mi to otevřelo mysl. Musel jsem odložit to, co jsem se naučil na technické škole – a uvědomit si, že technologie potřebuje limity. Všiml jsem si propagandy (falešných zpráv), která propaguje telekomunikační průmysl. Dal jsem si za úkol poučit se o alternativách k veřejným 5G sítím.

V předchozích dopisech jsem vysvětlil, že 5G nepřinese „zelenější“ mobilní telekomunikaci ani společnost. Uváděl jsem obrovskou spotřebu elektřiny, nároky na těžbu a dopady změny klimatu na 5G. Abychom významně snížili dopad na životní prostředí, navrhl jsem omezit nasazení 5G na soukromé výrobní společnosti, kde to může mít prospěch – spíše než jako veřejná síť. Dnes bych rád diskutoval o výhodách a mýtech 5G a o tom, jak se můžeme vyhnout jeho dopadům na životní prostředí.

Měli bychom zvážit výhody 5G z pohledu jednotlivců a podniků. Technologičtí nadšenci tvrdí, že 5G zlepší připojení jednotlivců z hlediska rychlosti a doby odezvy, a to i při velkém počtu připojených zařízení. Přesto ve srovnání se 4G dokonce i hlavní hráči v tomto odvětví 1 uvádějí, že 5G neposkytne zákazníkům žádné podstatné zlepšení.

Některé velké výrobní podniky by však mohly těžit z technických vylepšení fáze 2 5G. Tato vylepšení jsou stále ve vývoji a zahrnují průmyslový internet věcí (I-IoT).

Pohádky mobilního průmyslu o potenciálu 5G pro technologickou revoluci beru s nejvyšší opatrností. Zde je krátké shrnutí běžných mýtů o 5G.

Rychlost. Zatímco 5G může poskytovat rychlosti vyšší než 1 000 megabitů za sekundu (Mbps), vysoce kvalitní videokonference vyžadují pouze 0,3 Mbps; vysoké rozlišení (HD) vyžaduje 1,5 Mbps. Na mobilním zařízení lze nejvyšší vnímané kvality obrazu dosáhnout rychlostí 1,5 Mbps. Netflix doporučuje 5 Mbps pro streamování HD na velké obrazovce. Telemedicína (včetně chirurgie a lékařského zobrazování) může vyžadovat méně než 2 Mbps, maximálně 40 Mbps. Ideální rychlost pro surfování po internetu je 8 Mbps. U videí ve vysokém rozlišení (4K) (pro velmi velké obrazovky) doporučuje Netflix rychlost 25 Mbps. Potřeba rychlosti ve virtuální realitě se pohybuje do několika set Mbps pro extrémně náročné budoucí aplikace. Mýtus? S rychlostí více než 1 000 Mbps může stávající technologie 4G poskytovat všechny tyto rychlosti. Vylepšení komprese obrazu slibované umělou inteligencí (AI) může ještě více snížit požadované rychlosti.

Latence nebo doba odezvy. Průmysl tvrdí, že 5G by mohl nabídnout latence pod jednu milisekundu (ms), ale zpětná latence při tele-operacích je již při 300 ms nepozorovatelná. Streamování videa vyžaduje 25–75 ms. Online hraní je nastaveno na 50 ms. Pro eliminaci pocitu čekání mezi stránkami je pro potřeby procházení webu 25-50 ms. 4G opět splňuje tyto latence za pouhých 30-40 ms v reálných podmínkách. Výrobci, kteří potřebují ještě nižší latenci, by si mohli nainstalovat vlastní soukromé sítě 5G ve fázi 2.

Obrovský počet připojených zařízení. Zatímco 5G by mohlo dosáhnout jednoho milionu připojených zařízení na kilometr čtvereční, kombinace různých alternativních technologií IoT 2 již dokázalo spojit takové množství přístrojů.

Tím se dostávám k internetu věcí (IoT) a průmyslové IoT (I-IoT), komunikaci mezi stroji. Toto odvětví často tvrdí, že 5G je pro IoT nezbytné. 5G přesto může ve skutečnosti přinést zmatek na již tak rozsáhlý a složitý trh IoT 2, kde si jednotlivé infrastruktury navzájem konkurují. Ve výrobních závodech by však roboti, kamery, řezací lasery, vysoce přesné vrtačky, atd. (, které vyžadují připojení s nízkou latencí ve vysoce automatizovaných výrobních řetězcích) mohly těžit z privátní 5G sítě na místě se zvýšeným zabezpečením. Pro to nepotřebujeme veřejnou 5G síť.

Autonomní vozidla (AV) používají vícero senzorů k vnímání jejich bezprostředního okolí. Řidiče nahradí zařízení umělé inteligence (AI). Jakmile je AI „vycvičena“ k bezchybné jízdě, lze ji načíst do vozidla a použít pro řízení – bez 5G. AV také používají komunikaci vozidlo- “cokoliv” (V2X) k výměně dat s jinými blízkými (AI vybavenými) vozidly a silniční infrastrukturou (například semafory). 5G zde opět není nutné. Wi-Fi, 4G a světlo mohou poskytovat komunikaci V2X.

Drony vyžadují tří-dimenzionální připojení. Drony dnes používají hlavně pozemní antény, které míří na dron a stávající satelitní komunikaci. Mobilní sítě jsou navrženy tak, aby sloužily uživatelům blízko země – nikoli dronům, které létají ve vyšších nadmořských výškách. Mobilní sítě mohou být volbou pro malé drony s nízkým dosahem a nízkou nadmořskou výškou, ale představují mnoho technických výzev. „Dálnice“ dronů by mohly být vytvořeny pomocí antén 4G nebo 5G, které směřují k obloze, aby nasměrovaly drony, ale nevyžadovaly by veřejnou síť 5G.

Inteligentní města by se mohla stát dalšími velkými uživateli internetu věcí. Ale opět – existující technologie IoT mohou poskytovat tato připojení. Nepotřebují 5G.

Cílem inteligentních sítí je automatizovat nástroje pomocí senzorů IoT a vzdálených operací. Chytré měřiče měří spotřebu elektřiny, vody a zemního plynu poplatníka. Aby nedocházelo k výpadkům proudu, potřebuje automatizace kritických inteligentních sítí vysoce spolehlivá optická vlákna a další infrastrukturu vedení. Pro nekritické aplikace a inteligentní měřiče jsou již k dispozici stávající bezdrátové technologie IoT. 5G neposkytuje žádnou výhodu inteligentním sítím nebo inteligentním měřičům.

V zemědělství se výrobci snaží prosadit roboty a drony, kteří by mohli pomocí AI monitorovat plodiny a dobytek pomocí snímků ve vysokém rozlišení. Průmysl navrhuje, že by umělá inteligence mohla nahradit farmáře. I když mám problémy se stroji, které pěstují naše jídlo, měl bych dodat, že pokud je AI zabudována do zemědělských strojů, 5G není potřeba. Bez 5G bychom stále mohli vidět rychlejší zpracování s nejnižšími možnými dobami odezvy – a bez vystavení plodin, hospodářských zvířat nebo opylovačů elektromagnetickému záření 5G.

Tele-chirurgie a tele-konzultace, někdy zahrnující rentgenové záření, echografii, RMI (vzdálené zobrazování lékařských snímků) nebo robotické operace, vyžadují extrémně spolehlivé sítě. Pro spolehlivé sítě jsou synonymem ty kabelové. Mobilní sítě jako 5G jsou vhodné pouze pro demonstrace s figurínou. Pro tele-konzultace požadovaných rychlostí (2-6 Mbps) a latence (méně než 300 milisekund) lze ve skutečnosti dosáhnout pomocí 3G. Lékařská centra v odlehlých oblastech bez specializovaných lékařů mohou poskytovat tele-konzultace přes kabelové sítě. Velmi vzdálené kliniky mohou využívat stávající satelitní sítě. Technologie 5G neposkytuje tele-medicíně žádné výhody.

Virtuální realita (VR) se většinou používá uvnitř budov s rychlými a nízko-latentními pevnými sítěmi, jako je Wi-Fi nebo Wi-Gig. Pro outdoor využití (cestovatelé) jsou VR aplikace využívající 4G již k dispozici a vyžadují pouze 4 Mbps. Vnitřní i vnější Rozšířená realita (Augmented Reality nebo AR) je méně náročná na data než VR a může využívat stávající pevné (Wi-Fi) a mobilní (4G) technologie. Asi bych měl varovat, že studie o účincích VR na zdraví (včetně vidění dětí) jsou velmi omezené.

V prosinci jsem popsal svůj sen eliminovat potřebu 5G snížením růstu mobilního provozu a/nebo plným využíváním 4G sítě. Celosvětová asociace mobilních operátorů, GSMA, ukazuje v dokumentu 5G, že vyšší tempo růstu provozu není poháněno poptávkou spotřebitelů, ale tempem zavádění 5G poskytovateli 3. Neomezené mobilní datové tarify vedou spotřebitele k tomu, že přestávají hodnotit nejlepší síť (kabel, Wi-Fi) pro jejich připojení. To ukazuje, že by společné úsilí zákonodárců, poskytovatelů a spotřebitelů mohlo vést ke snížení nárůstu mobilního provozu či dokonce vést k jeho úbytku 4. Jak víte, Evropská unie si nyní klade za cíl snížit své emise uhlíku ročně o 5%. Telekomunikační průmysl má jedinečnou příležitost vést cestu k udržitelné budoucnosti – budováním na stávajících sítích a zastavením 5G.

Průmysl 5G v zásadě hledá tržní příležitosti. 5G není odpovědí na požadavky trhu 5. Nic nemůže ospravedlnit novou, masivní a energeticky náročnou 5G infrastrukturu. Mohli by zákonodárci, poskytovatelé a spotřebitelé, kteří se skutečně snaží snížit spotřebu energie, těžbu a emise skleníkových plynů, zabránit neomezenému růstu mobilních dat a zavázat se k využívání stávající infrastruktury?

Po měsících intenzivního výzkumu a diskusí s odborníky a průmyslovými hráči jsem stále nenašel přesvědčivou potřebu rozsáhlých veřejných 5G sítí. Proč bychom v tomto historickém okamžiku, kdy musí být lidská imunita silnější než kdy jindy, riskovali vyzařování další vrstvy (nevyzkoušeného) elektromagnetického záření na širokou veřejnost a vše živé? Pokud by každý uživatel internetu, zákonodárce a poskytovatel s náležitou péčí přezkoumali dopady 5G, mohla by se soukromá infrastruktura 5G omezit na průmyslová odvětví, která by z toho skutečně mohla těžit?

S pozdravem
Miguel

 

Reference:

  1. Example 1, French [Senate], translated audition of a mobile operator CEO: “(…) for customers, (5G will bring) the appearance of a 5 instead of 4, which the customer will judge more effective by reflex. On the other hand, it will not change anything in the consumer’s daily life (…). The speed, in fact, will not be really noticeable. (5G) is an operator interest, which is absolutely not perceived by the end consumer.”
  2. Matt Hatton & William Webb, The Internet of Things Myth, 2020.
  3. In Fig. 4, three 5G deployment pace strategies are proposed to mobile operators, each with a related data traffic growth rate (CAGR).
  4. William Webb, The 5G Myth, 3rd Edition, 2019.

 

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4.9 / 5. Počet hlasů: 11

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.