Rádi bychom Vás informovali o globální kampani “WE ARE NOT SAM“. Ve starším článku s názvem Samsung, Apple, Xiaomi – podány žaloby na falšování SAR pojednával kolega Martin Novotný o falšování limitů a o testování mobilních telefonů prostřednictvím testovací figuríny a metodikou, která je zavádějící a neodpovídá reálné situaci. Jste zvědaví, zda se něco vzhledem k dřívější době změnilo? Rozbor o aktuálním způsobu testování vyzařování mobilních telefonů od doktorky sociologie a toxikoložky Devry Davisové naleznete na následujících řádkách článku z 18.3.2021.

My nejsme testovací figuríny aneb názorově edukační příspěvek Dr. Devry Davisové na zmanipulové testy vyzařování mobilních telefonů

Poté, co federální vláda ve Francii v roce 2018 rozhodla, že vyzařování mikrovlnného záření z některých mobilních telefonů překročilo současné standardy až pětinásobně při testování v pozici kontaktu s tělem, tento národ vydal nová pravidla,

“aby byla bezdrátová zařízení udržována pryč od břicha těhotných žen … a pryč od spodní části břicha dospívajících.”

Belgie od roku 2014 zakázala prodej mobilních telefonů navržených pro malé děti kvůli zdravotním rizikům záření. Francie, Izrael a Čína zakázaly mobilní telefony ve třídách.

Díky úsilí lékaře Marca Araziho z Phonegate Association se svět probouzí do reality, že mobilní telefony a bezdrátová zařízení nejsou testovány na způsob, jakým je používáme, kdy se mobilní telefony se nacházejí přímo v bezprostřední blízkosti našeho těla. Telefony jsou testovány zastaralou metodou využívající velkou plastovou hlavu mužské figuríny o velikosti bowlingové koule.

Figurínu pojmenovali Standard Anthropomorphic Mannequin (zkráceně SAM). Plastová maketa hlavy má téměř dvojnásobnou velikost oproti hlavě batolete a zároveň je větší než velikost hlavy u 97% všech lidí. Výrobci obvykle vyberou jediné zařízení, u kterého se testem ujistili, že se sirupovitá kapalina uvnitř tlusté lebky figuríny nezahřívá. SAM, ten velký chlap s tlustou lebkou není moc ukecaný, protože jeho průměrný testovací hovor trvá pouze 6 minut.

Americká akademie pediatrů (AAP) od roku 2012 opakovaně píše federální vládě a poukazuje na to, že mikrovlnné záření proniká hlouběji do mozku dětí ve srovnání s dospělými. Znepokojena tím, že Federální komise pro komunikace (FCC) neaktualizovala bezpečnostní limity pro záření z mobilních telefonů a limity pro vyzařování z mobilních věží, AAP tedy požádala o aktualizaci norem pro bezdrátovou bezpečnost

“na základě ochrany nejmladších a nejzranitelnějších obyvatel, aby se zajistilo, že budou chráněni po celou dobu jejich života”.

FCC se chová, jako bychom byli figuríny

Komise odmítala naslouchat těmto obavám i tisícovkám stran předložených odborných důkazů prokazujících poškození ze současné úrovně záření a v roce 2019 odmítla revidovat svůj přístup k této otázce z minulého století. Nadále trvala na tom, že tepelný ohřev tkání je jediným účinkem, kterému je třeba se vyhýbat a ignorovala důkazy, že současná úroveň záření může být obzvláště nebezpečná pro vyvíjející se mozky dětí.

Děti nejsou jedinou zranitelnou populací. Mladí dospělí, dvacátníci, jsou první generací, která vyrostla s mobilními telefony, notebooky, videohrami a dalšími bezdrátovými zařízeními vyzařující mikrovlnné záření doslova přilepenými k tělům, někdy napříč dny i nocmi v maratonských sezeních. Společnosti nyní velmi silně propagují 5G – pátou generaci mobilních technologií, která spojí mobilní telefony a miliardy nových propojených zařízení (od konvic na kávu přes myčky nádobí až po klimatizace), to vše s bezdrátovými signály vyzařujícími do a ze stovek tisíc předpokládaných small cells – malých buněk.

Někdy tyto malé buňky zahrnují skříně o velikosti chladničky umístěné v blízkosti nebo přímo na sloupech veřejného osvětlení nebo nově nakonfigurovaná zařízení na před vašim dvorem.  Tyto antény připravené na 5G jsou navrženy tak, aby vyzařovaly záření směrováním paprsků přímo na a z konkrétních zařízení.

Francie spustila nové monitorování 5G stanic, aby se měřila úroveň 5G záření v Paříži. Mnoho zemí veřejně uvádělo naměřené úrovně bezdrátového záření v životním prostředí. Jak podrobně popisujeme v našem vědeckém dopise o účincích 5G na člověka a životní prostředí, v USA takový program není a před lety zavřely kanceláře EPA pro mikrovlnné záření. Poslední průzkum úrovně bezdrátového záření v prostředí byl proveden v polovině 80. let.

Spojené státy odmítají obavy stovek odborníků, neboť FCC se i nadále spoléhá na zastaralou a zavádějící figurínu “SAM” při testování mobilních telefonů a dalších zařízení vyzařujících mikrovlnné záření, včetně jakéhokoliv vybavení, které 5G technologie nakonec zahrnovala. Proto se autorka tohoto článku Devra Davisová připojila ke kampani We Are Not SAM. Spolutvůrkyně této kampaně, je Rinat Strahlhoferová z Nového Jižního Walesu v Austrálii, bývalá znalkyně důvěrných informací v oboru telekomunikace.

“Telelekomunikační společnosti už léta certifikují mobilní zařízení jako bezpečné, ačkoliv jsou bezpečnostní testy zmanipulované,” vysvětluje Strahlhoferová.

Zkouška měří pouze změny v teplotě, ke kterým dochází v kapalině nalité do plastové figuríny SAM. Test nemůže vyhodnotit kombinované účinky současného užívání vícero bezdrátových frekvencí, které jsou dnes běžné, ani účinky na množství nebo kvalitu spermií, růst nervových buněk, sluchové nervy a narušování opravy DNA. Výskyt všech z výše uvedených účinků byl zdokumentován při současných úrovní expozice mikrovlnného záření z telefonů a mobilních vysílačů ve studiích předložených komisi FCC skupinou Environmental Health Trust a mnoha dalšími odbornými vědci.

Rinat strávila svou kariéru marketingovými službami a technologiemi pro největší australskou telekomunikační společnost. V době, kdy společnost zaváděla 3G v rámci projektu za 1 miliardu dolarů, byly igonorovány rozumné obavy komunity ohledně potenciálních dopadů na zdraví a bezpečnost i včetně otázek, které Rinat začala nastolovat. Od roku 2019, kdy se průmysl připravoval nasazovat 5G po celé Austrálii navzdory nedostatku jakýchkoli bezpečnostních testů na lidech nebo životním prostředí a při narůstajícím počtu nespokojených znalců z oboru, toho měla Strahlhoferová již dost.

wearenotsam.com

Byla si dobře vědomá toho, že figurína SAM neodpovídá fyzickým parametrů většiny lidí, kteří používali telefony. Tímto se zrodila globální kampaň “We Are Not SAM“, která má hlásat pravdu o nepravděpodobném a nerealistickém systému, na kterém byl testován každý z více než 7 miliard telefonů na světě.

“Stejně jako pravda a veřejné zdraví trpěly v rukou tabákového a azbestového průmyslu, 5G telefony jsou na trh protlačovány navzdory nedostatku nezávislých dlouhodobých studií, které by ukázaly, že jsou bezpečné,” dodává Strahlhoferová.

Očividně nejsme SAM. Modelování mozku se systémy schválenými FDA potvrzuje to, čemu každý rodič rozumí: děti nejsou malí dospělí. Dětské mozky obsahují více tekutin, proto absorbují více záření než dospělí. Poměrně tenčí kostní dřeň jejich lebek absorbuje až 10krát více radiace než dospělí. Jak jsme zdokumentovali v naší historické žalobě proti Federální komisi pro komunikaci (FCC), i kdyby bylo záření stejné, mozky dětí se stále vyvíjejí a i malé expozice mohou vést k vážnějším účinkům.

Aby se odhalily omyly, na které FCC vytváří, včetně těchto zmanipulovaných testovacích systémů, které jsou závislé na figuríně SAM, tak se skupina Environmental Health Trust připojila k WeAreNotSAM. Jsme hrdí na to, že stojíme za tímto globálním úsilím a vyzývame FCC, aby prováděla náhodné testování telefonního záření jako ve Francii a v dalších zemích a aby vyvinula bezpečnostní testy založené na biologii, které zohlední fyziologické dopady chronické expozice mikrovlnnému záření po celou dobu života člověka a životního prostředí.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 3

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.