Download the PDF file .

5G a květina! Jaký vliv bude mít vyšší hustota antén na životní prostředí i na naše zdraví?