Přinášíme Vám překlad článku 5G Radiation Causes ‘Microwave Syndrome’ Symptoms, Study Finds zveřejněný na serveru The Defender. V první studii svého druhu švédští vědci zjistili, že záření z 5G způsobuje typické příznaky tzv. „mikrovlnného syndromu“. Studie zveřejněná v časopise Medicinsk Access také potvrdila, že neionizující záření, hluboko pod úrovněmi povolenými úřady, může způsobit zdravotní problémy.

Podle studie 5G základnová stanice instalovaná na střeše bytového domu způsobila extrémně vysoké úrovně neionizujícího záření v bytě dvou osob žijících těsně pod stanicí. Během několika dnů po expozici se u obyvatel bytu rozvinuly příznaky mikrovlnného syndromu. Po přesunu na místo s nižší radiací se příznaky rychle snížily nebo vymizely.

Měření před a po instalaci 5G ukázala, že přechod na 5G vedl ke zvýšení radiace z 9 mW/m2 na maximálně 1 690 mW/m2, což je dostatečně vysoký nárůst vysvětlující akutní i chronické (dlouhodobé) zdravotní účinky. Měření byla provedena jak před nasazením 5G, tak při několika příležitostech poté.

Před instalací 5G již byly základnové stanice pro 3G nebo 4G na stejném místě přímo nad bytem. Takže i když byla úroveň záření před přechodem na 5G vysoká, po zapnutí 5G se úrovně záření zvýšily 188krát. To ukazuje, že neionizující záření ze základnové stanice 5G umístěné na střeše v blízkosti obytného prostoru může být mimořádně vysoké.

Nejvyšší úroveň radiace byla zjištěna v ložnici, která se nachází pouhých 5 metrů pod základnovou stanicí, což přimělo autory studie k dalšímu zkoumání účinků na lidi vystavené úrovním záření z 5G.

„Je šokující, že se jedná o první studii o účincích 5G na zdraví, tři roky po zahájení zavádění této technologie a poté, co je populace již několik let vystavena vysoce intenzivnímu pulznímu mikrovlnnému záření z 5G“, prohlásila Mona Nilsson, generální ředitelka Švédské nadace radiační ochrany a spoluautorka studie.

Mona Nilsson dodala: „Neexistují žádné studie, které by prokázaly, že tato technologie a rostoucí běžné vystavení základnovým stanicím 5G a 4G na úrovních povolených vládou je bezpečné. Naopak, studie opakovaně a přesvědčivě prokázaly zvýšené riziko mikrovlnného syndromu a rakoviny na úrovních, které jsou hluboko pod těmi, o kterých vláda a telekomunikační společnosti nepravdivě tvrdí, že jsou bezpečné.“

Jedním ze spoluautorů studie byl i onkolog a vědec Dr. Lennart Hardell z Environment and Cancer Research Foundation.

Sledování symptomů subjektů

Ve studii byli muž a žena ve věku 63 a 62 let vystaveni 5G ze střechy jejich bytového domu počínaje listopadem 2021. Jednotlivci zaznamenali své symptomy před i po zahájení expozice. Tabulka 1 níže, sloupec 1, uvádí typické příznaky mikrovlnného syndromu. Druhý sloupec (před 5G) zobrazuje sebehodnocení před nasazením 5G v bytě, třetí sloupec (s 5G) ukazuje sebehodnocení po instalaci 5G a čtvrtý sloupec (po 5G) označuje vnímané příznaky po přestěhování do nového bytu, který měl mnohem nižší hladiny neionizujícího záření.

 

před 5Gs 5Gpo 5G
symptomymužženamužženamužžena
bolesti hlavy006601
pocit pálení000200
bolesti svalů000000
bolesti kloubů303231
bolesti v uších000100
hučení v uších226623
citlivost na zvuk000200
závratě0201003
problémy s rovnováhou000702
problémy s koncentrací010801
krátkodobé výpadky paměti000702
zmatení000600
únava027802
problémy s usínáním0051000
sklony k depresi003600
sebevražedné úmysly000000
srdeční problémy (zrychlený, zpomalená či nepravidelný srdeční tep)010501
problémy s viděním010401
úzkost/panika000300
emoční nevyrovnanost003701
podrážděnost000802
výkyvy tělesné teploty (pocit horka či chladu)000701
problémy s dýcháním, tlak na prsou, kašel020702
zažívací problémy, průjem000000
kožní problémy (obličej, ruce, nohy)205040
pocity pálení, brnění v končetinách000800
krvácení z nosu105010
krevní tlak (vysoký či nízký)105510
padání vlasů000000

Tabulka 1. Klinické příznaky stupně 0-10, kde: 0 = žádné příznaky, 1 = mírné příznaky, 10 = nesnesitelná bolest a/nebo nepohodlí. Dříve zdravý muž a žena ve věku 63 a 62 let.

Muž a žena pociťovali únavu, problémy se spánkem, závratě, emocionální účinky, jako je podrážděnost a deprese, krvácení z nosu, tinnitus, srdeční příznaky, problémy s pamětí a kožní problémy, to vše obvykle spojované s mikrovlnným syndromem. Všechny příznaky ustaly nebo ustoupily do 24 hodin (u muže) či 1-3 dnů (u ženy) po přestěhování do nového bytu s nízkou úrovní radiace.

Mikrovlnný syndrom — stručná historie

Mikrovlnný syndrom byl popsán v 70. letech 20. století vědci z bývalého Sovětského svazu, kteří zkoumali pracovní rizika v důsledku expozice neionizujícímu záření.

Sovětští vědci popsali četné příznaky syndromu, včetně únavy, závratí, bolestí hlavy, potíží se spánkem, problémů s koncentrací, změn nálad, hučení v uších (tinnitus), bušení srdce a ztráty paměti.

Vědci zaznamenali, že příznaky ustoupily, když se expozice neionizujícímu záření zastavila nebo se snížila.

Nejčastější příčinou příznaků mikrovlnného syndromu je vystavení neionizujícímu záření z mobilních telefonů, základnových stanic pro bezdrátovou komunikaci, Wi-Fi a chytrých měřičů.

Exponovaná osoba obvykle pociťuje příznaky hned v několika tělesných orgánech, i když nejčastěji se příznaky týkají centrálního nervového systému a srdce. Příznaky se u každého člověka liší, protože citlivost na mikrovlnné záření je individuální.

Několik studií za posledních 20 let ukázalo zvýšené riziko příznaků mikrovlnného syndromu u lidí žijících v blízkosti základnových stanic mobilních telefonů.

Například studie z Indie ukázala zvýšený výskyt problémů se spánkem, bolestí hlavy, závratí, podrážděnosti, problémů s koncentrací a vysokým krevním tlakem.

 

Zvýšené neionizující záření díky 5G

Švédská studie nejenže ukázala, že 5G způsobuje mikrovlnný syndrom téměř okamžitě, ale také zjistila, že se masivně zvýšily hladiny neionizujícího záření.

Hodnoty naměřené v domácnosti muže a ženy ve studii (maximálně 1 690 mW/m2) jsou výrazně nižší než hodnoty, které považuje švédský Úřad pro radiační bezpečnost (SSM) za bezpečné (10000 mW/m2 jako průměrná hodnota za 6 minut).

Protože mikrovlnné záření má tendenci vysoce kolísat a referenční hodnota SSM je průměrná hodnota, znamená to, že maximální hodnota může být výrazně vyšší než 10000 mW/m2 a nechrání před velkými výkyvy, které jsou ve skutečnosti biologicky aktivnější.

Referenční hodnota SSM navíc nechrání před dlouhodobými škodlivými účinky, jako je mikrovlnný syndrom nebo rakovina, které přicházejí při dlouhodobé expozici ze základnových stanic, jako je tomu v případě expozice v domácnostech, kancelářích nebo školách.

Referenční hodnota platí pouze pro ochranu před okamžitými účinky v důsledku záření tak intenzivního, že zahřeje tkáně do 30 minut. To znamená, že široká veřejnost je zcela nechráněna proti jiným účinkům, než akutnímu tepelnému poškození, přestože bylo prokázáno, že tyto účinky způsobují poškození nervového systému, oxidační stres a poškození DNA.

Studie ukazuje, že je třeba znovu prozkoumat „bezpečné“ úrovně neionizujícího záření

Autoři poznamenali, že předtím než vznikla jejich studie, neexistovaly žádné vědecké studie, které by neprokázaly žádné riziko škodlivých zdravotních účinků v důsledku chronického vystavení neionizujícímu záření ze základnových stanic na úrovních odpovídajících referenční hodnotě SSM nebo na úrovních naměřených v této případové studii.

Neexistují ani žádné studie o dlouhodobých rizicích kombinace neionizujícího záření ze 4G a 5G.

Hardell a Nilsson došli k závěru: „Tvrdit, že vystavení záření nepředstavuje riziko, protože expozice je nižší než referenční hodnota SSM, nemá tedy vůbec žádný vědecký základ.”

V roce 2016 skupina výzkumníků a lékařů doporučila maximální expozici ve dne 0,1 a v noci 0,01 mW/m2.

Navzdory rozsáhlým důkazům o zdravotních rizicích však mikrovlnné záření v prostředí prudce narůstá. Přesto se používá zastaralá referenční hodnota, přestože prokazatelně postrádá ochranu proti mikrovlnnému syndromu a mnoha dalším zdravotním rizikům.

Lennart Hardell a Mona Nilsson vyzvali k důkladnému vyšetřování osob stěžujících si na problémy související s mikrovlnným syndromem, které mohou být vystaveny zvýšeným úrovním mikrovlnného záření.

“Je třeba provést pečlivou anamnézu, aby bylo možné prozkoumat různé zdroje mikrovlnného záření.”, napsali. “Vyšetření by navíc mělo být doplněno měřením radiace doma i na pracovišti.”

Takoví pacienti musí být řádně vyšetřeni a musí jim být stanovena lékařská diagnóza, přičemž je třeba pečlivě zvážit odstranění nebo snížení faktoru způsobujícího onemocnění – to znamená snížení expozice neionizujícímu záření, které je nejdůležitější. To by mělo být provedeno co nejdříve, aby se snížilo riziko nevratného poškození nebo chronického onemocnění.

Dále je třeba zdůraznit, že naměřené hodnoty ve inkriminovaném bytě po instalaci 5G činí domov z lékařského hlediska neobyvatelným, bez ohledu na to, že radiace je pod aktuálními referenčními hodnotami.

Mona Nilsson řekla, že telekomunikační průmysl se snaží “ze všech sil“ utajit jakékoli informace o zdravotních rizicích této technologie před veřejností „s pomocí jimi najatých organizací, Světové zdravotnické organizace, Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením a dalších vládních agentur.”

Dodala: „Velké telekomunikační společnosti vědí, že radiace, kterou vnucují veřejnosti, je nebezpečná. Věděli to desítky let, ale přesto dělají vše, co mohou, aby skryli pravdu před veřejností a vnutili nám všem jejich technologii.“

Poznámka redakce: Mona Nilsson je švédskou reprezentantkou naší iniciativy Stop (((5G))) – Zůstat připojeni, být však chráněni, kterou můžete svým podpisem podpořit i Vy. Dr. Lennart Hardell naši iniciativu podpořil otevřeným dopisem.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4.9 / 5. Počet hlasů: 19

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.