V naší zemí i v řadě evropských je 1. červen pro naše milované děti oslavou nebo zábavným dnem plným her. V Den dětí si my rodiče připomínáme, že máme našim nejmilejším a nejdůležitějším bytostem věnovat lásku, něhu, pozornost, starat se o jejich práva, potřeby a zajistit jim bezpečné a zdravé prostředí pro život.

Lidské tělo je vskutku zázrak. Úžasný ekosystém desítek bilionů buněk fungující na bázi biologických, chemických a elektrických procesů. Každá buňka i její organely vykazují velmi nízké úrovně elektrického pole. Děti se učí již na základní škole, že přenos vzruchů mezi mozkovými neurony i svalovými buňkami se děje za pomoci nepatrných elektrických impulsů. Některé z nich lékaři mohou měřit. V dnešní době jsme mnohdy každodenně vystaveni prostředí velmi bohatém na různé zdroje záření RF EMP (radiofrekvenčních elektromagnetických polí), které mohou narušovat zmiňované tělesné elektrochemické procesy.

Množství aktuální vědecké literatury týkající se škodlivosti záření radiofrekvenčních elektromagnetických polí (RF EMP) není možné brát na lehkou váhu. Dlouhodobý výzkum prokázal, že nepříznivé zdravotní a biologické účinky, nejen ty, které vycházejí z ohřevu tkání, se mohou projevit již při intenzitách milionkrát nižších než jsou současné expoziční limity pro obyvatelstvo. Můžeme v krátkosti zmínit buněčný oxidační stres a nárust škodlivých volných radikálů, nežádoucí účinky na rozmnožovací soustavu žen i mužů, kvalitu spermií, vývoj plodu, nervový systém, krevní a kardiovaskulární soustavu nebo na imunitní systém. Nejvíce jsou účinky směsice záření z mobilních telefonů, bezdrátové – chytré elektroniky, antén, základnových stanic operátorů či silových rozvodů elektřiny ohroženi právě ti nejmenší.

Děti se setkávají s neřízenou expozicí RF EMP už před narozením. Dle zveřejněného výzkumu byly zjištěny poruchy komunikačních schopností, poruchy paměti a učení, vrozené srdeční vady a zvýšená hyperaktivita, problémy s chováním spojené s předporodní expozicí dětí RF EMP, včetně užívání mobilních telefonů v těhotenství. U novorozenců, jejichž maminky používaly mobilní telefony více než 30 minut denně, byla zjištěna souvislost s významně horším ukazatelem vývoje plodu. Stále častěji můžeme vidět, že batolátka v kočárku drží v ruce chytré telefony nebo tablety a skrze Wi-Fi nebo mobilní data sledují videa nebo hrají jednoduché hry online. Průzkum AAP (Americká Akademie Pediatrů) z roku 2014 ukázal, že až 75% čtyřletých dětí užívalo nebo vlastnilo mobilní telefon.

Děti jsou skutečně nejvíce ohroženou skupinou. Vlivem křehké a drobné tělesné konstituce, vyšší vodivosti tkáně mozku i těla tak absorbují mnohem více záření než dospělí. Dětský organismus prochází vývojem téměř až do dospělosti a potřebuje správné životní podmínky pro zdravý vývoj mozku, nervového, reprodukčního, imunitního systému, aj. Řada medicínských výzkumníků proto doporučuje minimalizovat expozici RF EMP a užívání bezdrátových technologií (jako jsou mobilní telefony, tablety, chytré hodinky, bezdrátové hračky, bezdrátová sluchátka) u dětí odložit na co nejpozdější dobu. Navzdory tomu se v některých lokalitách propagují dotační programy pro školy na rozvoj Wi-Fi, bezdrátové virtuální reality a jiných forem bezdrátové digitalizace. V areálech škol nebo dětských hřišť mnohdy stojí stožáry s anténami nebo základnovými stanicemi mobilních operátorů.

Experti a některé instituce hovoří o nutnosti uplatňovat preventivní přístup a srovnávají plíživé účinky RF EMP na zdraví se škodlivinami, jako např. tabákový kouř, azbest nebo radon. Tyto byly v dřívějších dobách přijímány jako zdravotně nezávadné z nedostatku vědeckého výzkumu. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny může být neionizující radiofrekvenční elektromagnetické záření – včetně záření vyzařovaného mobilními telefony, Wi-Fi a jinými bezdrátovými zařízeními nebo komunikačními spojeními – pro člověka karcinogenní, což by nemělo být přehlíženo nebo interpretováno zkresleně. Stále častěji se hovoří o souhrnném koktejlovém efektu na organismus vystavenému různým typům škodlivých enviromentálních činitelů.

Odborníci dětské psychologie se shodují i na další množině nežádoucích vlivů – návykem na digitální technologie. Běžně vidíme na ulici nebo v parku malé dítě nebo skupinku dětí téměř v tranzu, přilepené k svítící obrazovce tabletu nebo mobilu. Pokud si dítě navyklo používat mobily, tablety, je jeho mozek již od útlého věku nastaven získávat dopamin (chemickou látku vytvářející “dobrý pocit“) tou nejsnadnější cestou. Nadměrné užívání obrazovek děti odpojuje od základních potřeb. Děti ztrácí potřebu chodit na čerstvý vzduch,  sportovat, a získat tak dopamin přirozenou cestou, když jej mohou dostat skrze sledování obrazovek. Setkávání se tváří v tvář je přitom pro děti velmi prospěšné, protože vytváří pocit sounáležitosti s kolektivem, podílí se na sociálních dovednostech, vytváří přátelská pouta mnohdy na celý život.  Studie zaměřující se na změny v mozku ukazují, že digitální média ovlivňují frontální kortex, který ovládá výkonné funkce, včetně kontroly impulsů. Někteří odborníci proto hovoří o obrazovkách jako o digitálních drogách. Řada klinických studií ukazuje, že všudypřítomné obrazovky zvyšují depresi, poruchy spánku, úzkost a agresivitu a mohou dokonce vést k psychotickým stavům.

Evropská komise neposkytuje pro děti, ve školách, v domácnostech, ani na veřejných místech uznanou ochranu před netepelným radiofrekvenčním elektromagnetickým polem a zanedbává tak ochranu zdraví dětí. Vzdělávání o možných zdravotních rizicích a ochrana nenarozených, kojenců, dětí a adolescentů před expozicí RF EMP jsou zřejmě jediným zodpovědným způsobem, jak chránit naše milované.

Některé evropské instituce dlouhodobě vyzývají k ochraně zdraví dětí.

Například Usnesení Parlamentního shromáždění č. 1815 v bodě 8.1.1. uvádí: “všechna přiměřená opatření ke snížení expozice elektromagnetickým polím, zejména rádiovým frekvencím z mobilních telefonů, a zejména expozice dětí a mladých lidí, kteří jsou zřejmě nejvíce ohroženi nádory hlavy”.

Velmi inspirativní je i dlouhodobá činnost Kyperského národního výboru pro životní prostředí a zdraví dětí, evropského leadera v osvětové aktivitě a ochraně plodů a dětí před nebezpečími spojenými se životním prostředím (jako např. RF EMP). Kyperský výbor v rámci celonárodní kampaně za podpory lékařů, ministerstev zdraví, školství a komise životního prostředí ve své zemi vzdělává o nežádoucích účincích bezdrátových technologií na dětské zdraví, prosazuje připojení založená na kabelech ve školách, v domácnostech i nemocnicích a minimalizaci expozice zářením RF EMP u dětí.

Oslavme tento krásný den se svými nejmilejšími dobrodružným výletem do přírody nebo nádhernou oslavou. Dejme svým potomkům kromě zdravých sladkostí a krásných zážitků také jeden důležitý dar –  chraňme jejich zdraví vůči nežádoucím účinkům bezdrátových technologií a naučme je, jak se mohou chránit samy. Pojďme spolu započít změnu. Krůček po krůčku. Udělejme drobný ústupek ze svého komfortu a zredukujme užívání bezdrátových technologií v blízkosti dětí a těhotných žen, protože milujeme své děti a nechceme škodit ani ostatním.

 

Jsme členové organizace Evropané za Bezpečná Připojení, koalice národních a mezinárodních organizací, které si uvědomují nepříznivé důsledky moderních komunikačních technologií. Jsme obětaví a čestní lidé, občané, inženýři, biologové a ekologové, které přímo podporují renomovaní evropští lékařští odborníci, výzkumníci v oblasti radiobiologie a toxikologie. Nejsme proti technologiím, ale jsme pro bezpečné technologie a bezpečná připojení. Aby byla naše Evropská občanská iniciativa, je důležité získat širokou podporu mnoha různých organizací, sdružení a skupin, které budou spolupracovat na shromáždění alespoň jednoho milionu podpisů.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 4.8 / 5. Počet hlasů: 6

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.