V roce 2015 zjistila francouzská vláda, že 89 % testovaných telefonů překračovalo povolené úrovně vyzařování. Některé telefony vyzařovaly až čtyřikrát více záření, než výrobci deklarovali ve specifikacích. Tyto výsledky byly před spotřebiteli utajovány. Až po několika právních krocích doktora Marca Araziho zveřejnila francouzská vládní agentura otevřeně tisíce údajů týkajících se testů SAR provedených v letech 2012 až 2017. Tento nový průmyslový a zdravotní skandál byl pojmenován „Phonegate“.

Poznámka: Specifická míra absorpce (Specific absorption rate – SAR) nebo také měrný absorbovaný výkon je míra energie absorbovaná živou tkání, která je vystavena radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (vysílanému např. mobilním telefonem) a má jednotku (W/kg).

Je nutné zmínit, že telefony a tablety nejsou výrobci testovány v poloze přímého kontaktu s uchem nebo tělem, (tj. 0 mm od antény přístroje). Jsou měřeny ve větších vzdálenostech za účelem vykázání mnohem nižších úrovní emisí. Bezdrátové přístroje však byly propagovány tak, aby spotřebitelé uvěřili, že zařízení jsou bezpečná v jakékoli poloze nebo za jakýchkoli podmínek užívání. Tyto testy však nevycházejí z reálné situace. Lidé běžně nosí mobilní telefony v kapsách přímo na těle, nebo telefonují s mobilem přiloženým těsně k uchu. Pokud si lidé umisťují bezdrátové přístroje do větší blízkosti těla nebo hlavy, než ze které je provedeno kontrolní měření emisí, vystavují se mnohem vyšší expozici a užívají přístroje mimo výrobcem doporučené podmínky.

Rovněž certifikační proces pro bezdrátové technologie je zastaralý. Spoléhá se na plastovou figurínu hlavy stokilového muže, která představuje pouze 3% uživatelů mobilních telefonů s největšími tělesnými rozměry. Bezpečnostní doporučení pro více než šest miliard uživatelů mobilních telefonů na světě proto nechrání 97% populace s hlavou menší než má model. To je velmi závažný fakt týkající se malých dětí. Avšak i dospělí, kteří nedosahují tělesných proporcí stokilového jedince, absorbují podstatně více bezdrátového záření, než je odhadováno skrze model plastové figuríny. Můžeme dodat, že současný výzkum dostatečně prokázal nepříznivé zdravotní a biologické účinky záření z bezdrátových technologií už při intenzitách hluboko pod aktuálně nastavenými expozičními limity.

Francie je zatím zřejmě jedinou zemí, která pravidelně kontroluje, zda výrobci bezdrátových zařízení dodržují povolené hodnoty specifické míry absorbce (SAR). V květnu 2022 vyšla doktoru Arazimu kniha PHONEGATE: Overexposed and deceived-What the cell phone industry doesn’t want you to know (PHONEGATE: Přeexponovaní a oklamaní – co si průmysl mobilních telefonů nepřeje, abyste věděli).

 

Phonegate Alerte

 

Jaká je situace s kontrolami mobilních telefonů a tabletů v roce 2022?

Podívejte se na překlad francouzské zprávy ze dne 30. 7. 2022 od Dr. Marca Araziho níže:

K dnešnímu dni bylo z francouzského trhu staženo 34 různých modelů mobilních telefonů nebo muselo dojít k úpravě jejich specifické míry absorpce (SAR) skrze aktualizaci softwaru, neboť tyto telefony svými nevyhovujícími hodnotami SAR představovaly riziko pro zdraví uživatelů.

Překročení SAR u XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO

Při kontrole provedené Národní agenturou pro frekvence (ANFR) na smartphonu čínského výrobce Xiaomi, REDMI NOTE 9 PRO, bylo nově nalezeno překročení SAR. Francouzská agentura zveřejnila na svých internetových stránkách dne 28. července 2022 tiskovou zprávu o testech provedených laboratoří CTC Advanced, které ukazují, že hodnota SAR pro končetiny je vyšší než zákonem povolená úroveň 4 W/kg, konkrétně 4,96 W/kg.

Stejně jako u Samsungu Galaxy Note 10, taktéž výrobci Xiaomi trvalo osmnáct měsíců, než situaci napravil vydáním softwarové aktualizace telefonu. Testy byly provedeny v lednu 2021, ale uživatelé až příliš pozdě zjistili, že byli vystaveni nadměrnému záření ze svého chytrého telefonu.

Pokud jde o výrobce Xiaomi, jedná se o recidivistu, který je našemu sdružení dobře znám a který si myslí, že si může dělat, co chce, protože naše trestní oznámení na Xiaomi pařížská prokuratura zamítla.

Samsung Galaxy Note 10 Plus překračoval povolenou SAR

Dne 11. července 2022 Francouzská národní agentura pro kmitočty (ANFR) v tiskové zprávě odhalila, že tři nové modely výrobců Samsung (Galaxy Note 10 Plus), Hisense (Infinity H 30) a Gigaset (GX290) při kontrolách překračovaly povolené hodnoty SAR. Výrobcům byla nařízena aktualizace softwaru, aby se SAR snížila na zákonem stanovenou úroveň (postup, který je vyhrazen organizací Phonegate Alert).

Je třeba poznamenat, že kontrola modelu Samsung Galaxy Note 10 Plus byla provedena na samém počátku roku 2021, ale informace jsou uživatelům poskytovány až o 18 měsíců později…. proč?

Pozor na nebezpečí u zařízení RealMe 7i společnosti Oppo

Poslední z přístrojů, datovaný 20. prosince 2021, je RealMe 7i od čínského výrobce OPPO, který při měření SAR končetin v rámci kontroly Národní agenturou pro kmitočty (ANFR) překročil regulační úroveň stanovenou na 4W/kg. V laboratoři byl testován na SAR končetin při 4,91 W/kg a povolenou úroveň SAR pro trup splňuje jen velmi těsně, neboť dosahuje 1,96 W/kg (maximálně je dovoleno 2 W/kg). Připomínáme, že se jedná o značnou chybu ve výši přibližně 25 %. Po aktualizaci se SAR pro končetiny snížíl na 2,37 W/kg a SAR trupu na 0,948 W/kg. Je však jen na uživatelích, aby si svá zařízení aktualizovali.

Sankce pro společnost Nokia a prodejce Boulanger

Mezi poslední testované smartphony s “nevyhovující” hodnotou SAR trupu patří Nokia 7 Plus (SAR 3,48 W/kg) a Sony XPERIA 5 (2,64 W/kg). Výrobce HMD GLOBAL OY (Nokia) obdržel finanční pokutu ve výši 7 500 EUR.

Kromě toho byly v březnu 2021 a dubnu 2021 sankcionovány za překročení regulačních prahových hodnot dva chytré telefony prodávané maloobchodním prodejcem Boulanger (EssentielB HeYou 60 a 40) s “rizikovou” hodnotou SAR trupu 2,86 W/kg a SAR končetin 5,26 W/kg.

Aktualizovaný seznam mobilních telefonů nebezpečných pro zdraví

F-Tableau-phones-28.07.22-France

Seznam si můžete stáhnout zde.

Seznam nebezpečných modelů, které nebyly staženy z trhu nebo aktualizovány

Neváhejte také nahlédnout do seznamu více než 250 dalších modelů prodaných před červnem 2017, které musí být po vyjádření francouzské zdravotní agentury (ANSES) na konci roku 2019 a vlády buď staženy, nebo aktualizovány.

Bohužel francouzská vláda i přes několikeré upozornění dosud nepřijala dostatečná opatření na ochranu zdraví spotřebitelů! Na toto téma si přečtěte článek, který jsme v prosinci zveřejnili v Club de Mediapart. V něm jsme naši vládu zpochybnili za její nečinnost tváří v tvář problémům s veřejným zdravím souvisejícím s mobilní telefonií.

ANFR2022

 

 

 

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 1

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.