Zůčastnili jsme se dne 7.2.2023 pracovního semináře v Evropském parlamentu. Byli jsme pozváni jako spolutvůrci Evropské občanské iniciativy STOP 5G – Zůstat připojeni, být však chráněni a členové organizace Evropané za bezpečná připojení (ESC) na událost, kterou zatřešili europoslanci Michèle Rivasi (Zelení/EFA), Anne-Sophie Pelletier (Levice) a Ivan Vilibor Sinčić (NI).

Na pracovním semináři se tak mohli osobně setkat poslanci Evropského parlamentu, členové Evropské komise a zástupci nevládních organizací z celé Evropy. ESC představila v parlamentu první akci, kterou jsme upozornili na temné stránky moderních bezdrátových telekomunikačních technologií. Na semináři probíhala výměna názorů se současnými a bývalými členy Evropského hospodářského a sociálního výboru a Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Vyčleňte si čas na pročtení tohoto článku. Diskuse byla skutečně bohatá, nabitá emocemi, fakty, kritikou nepříznivé situace i hledání řešení pro změnu k lepšímu. Na konci článku naleznete i časový harmonogram akce s videozáznamem. Článek je proložen vlastními fotografiemi (dvě fota jsem však převzal od kolegů z ESC).

Naše cesta některým z nás započala o den dříve před samotným setkáním v Bruselu. V pozdních večerních hodinách jsme se setkali u Novotných, kde jsme mohli nabrat síly na dlouhou cestu. V brzkých ranních hodinách vyrazila čtyřlenná česká a slovenská výprava z Prahy na Brusel. Při cestě Německem jsme zastavili u Hedemündenu, abychom se mohli krátce pozdravit s kolegyní Ellou. Ella nám přichystala velmi milé přivítání.

Od Düsseldorfu se vyskytovaly časté úseky prací na dálnici. Nabírali jsme zpoždění, nicméně Martinovi se podařilo dostat nás na sraz před Evropským parlamentem včas.

Konečně jsme se mohli přivítat se svými evropskými kolegy osobně.

Před vstupem do jednací místosti jsme si mohli pohovořit s bývalým evropským poslancem Jeanem Hussem, který je autorem Rezoluce 1815 – Potenciální nebezpečí elektromagnetických polí a jejich vliv na životní prostředí. Tento materiál vznikl v 2011 a byly v něm uvedeny důvody, proč je nutné chránit nejen děti před nepříznivými účinky RF EMP, a také postupy jak zdravotní rizika snížit.

Europoslankyně Michèle Rivasi jakožto hlavní organizátorka zahájila setkání a průběžně představila jednotlivé účastníky. Na úvod se obrátila na vedoucího Generálního ředitelství pro telekomunikaci (DG Connect):

„Je tu něco, o čem nemluvíme – zdraví a bezpečnost. Je sice pěkné vyvíjet technologie, pane Stuckmanne, ale pro občany je také důležité vědět, jaký je dopad tohoto záření na zdraví a životní prostředí. Pokud jde o 5G, rozhodnutí vzešlo od Evropské komise a různých telefonních operátorů, kteří investovali spoustu peněz, abychom dosáhli evropské suverenity pro evropské patenty a nebyli závislí na Číňanech nebo Američanech. Ale neměli jsme tehdy žádné vlastní studie týkající se dopadů na zdraví.“

O pokračovala o o zprávě vypracované pro EP v r. 2021:

„V parlamentu se strukturou zvanou STOA, která sdružuje poslance Evropského parlamentu a projednává inovace, jsme mohli nechat provést nezávislou studii zaměřenou na následky způsobené 5G. Na frekvencích 700 MHz a 3,6 GHz byly provedeny studie, které prokázaly, že tyto frekvence mají dopady na zdraví. Pokud jde o milimetrové vlnové délky, tedy 26 gigahertzů, zatím žádné studie neexistují.“

První řečník, jeden ze zakladatelů ESC, Rob Van Der Boom, objasnil, že jsme tři pilíře naší Evropské Občanské Iniciativy – ochranu zdraví, životního prostředí a soukromí před škodlivými dopady digitalizace – ukotvili také do organizace ESC. Ta nyní zastřešuje desítky velkých i menších subjektů, které si jsou dobře vědomé úskalí digitalizace.

Existuje řada výzkumných projektů, které ukazují souvislosti mezi EMP a EHS, rakovinou, buněčným stresem, volnými radikály, genetickým poškozením, problémy s plodností, problémy s učením a pamětí, neurologickým poškozením.“

To podotkl pan Van Der Boom a dodal, že takové zjištění potvrzuje přibližně 35 000 lékařských pracovníků, kteří považují tyto účinky neionizujícího typu elektromagnetického záření za vědecky dostatečně ověřené. Zmínil také, že ESC není znepokojeno pouze EMP, ale také častým užíváním obrazovek zejména u dětí. To je spojováno s jednostranným vývojem mozku, dřívějším nástupem demence, poruchami učení a pozornosti, nespavostí, depresemi a závislostí na obrazovkách.

„Podíváme-li se do minulosti, setkávali jsme se s tím, že úřady reagovaly na nové problémy v oblasti ochrany životního prostředí velmi pomalu.“

Ilustroval konkrétně na příkladu azbestu, ionizujícího záření nebo polychlorovaných bifenylů, že státní orgány začaly chránit obyvatelstvo až po sto letech od rozpoznání škodlivosti látek pro zdraví a konstatoval, stav věcí se v čase nezměnil. Před nasazováním nových technologií ať už při 4G nebo pro 5G vůbec nedošlo k posouzení zdravotní nezávadnosti nebo dopadů na životní prostředí ani s ohledem na těžbu nebo obrovský nárust spotřeby energie. V rámci posledních zjištění apeloval na uplatnění zásady předběžné opatrnosti a principu ALARA (expozice tak nízká, jak je rozumně dosažitelná) na vývoj bezdrátových technologií – nejen s ohledem na tepelné účinky, ale na veškeré biologické účinky a na nutnost v souvislosti s EMP chránit nejen lidi, nýbrž veškerý život, včetně rostlin, živočichů a hmyzu, jenž hromadně mizí. Vyzval, aby školy zákázaly bezdrátové záření a užíváním výhradně kabelovými připojeními chránily zdraví dětí. Také aby došlo k zvláštní péči o elektrohypersenzitivní osoby a byla zajištěna lidská práva v strategiích digitalizace.

Další řečník, Dr. Marc Arazi, jakožto francouzský lékar, zakladatel a předseda organizace Phonegate Alert nejprve hovořil o počátcích jeho osvětové aktivity. V červenci 2016 ve Francii vyšla zpráva pro státní zdravotní instituci ANSES, která ukázala, že 9 z 10 chytrých telefonů uvedených na trh v roce 2015 překračovalo zákonné limity bezdrátových emisí, tj. specifické míry absorbované energie (SAR). Soudním sporem se mu podařilo získat výsledky z šetření a státní instituce přivedl ke nezávislým kontrolám výrobců bezdrátových technologií. Od té doby disponují databází s přibližně 1000 zprávami z protokolů měření.

„Myslím, že je důležité říci, že disponujeme vědeckým konsilem, v němž zasedají nejlepší vědečtí odborníci z řady zemí světa. V první řadě je smartphone primárním zdrojem záření, a to je důvod, proč jsme vystaveni záření a je nezbytné abychom chránili zdraví a bezpečnost našich uživatelů.“

uvedl Dr. Arazi a v zápětí zkritizoval nespolehlivost používané metody při měření emisí z telefonů:

„SAR není dobrým ukazatelem a nechrání lidské zdraví. Byl vytvořen proto, aby chránil konektivitu, nikoliv lidské zdraví!“

Upozornil na nezbytnost umisťování bezdrátových zařízení během dne co nejdále od těla. Zmiňoval nutnost chránit děti a že problém nespočívá jen v tom, pokud si někdo telefon při hovoru dává k uchu, ale také nošení v kapse.

V roce 2020 intervenoval u Evropské Komise, aby došlo k úpravě metodiky měření. Řada výrobců záměrně měřila SAR ve větší vzdálenosti od svých bezdrátových výrobků nebo na papíře uváděla výrazně nižší hodnoty emisí než byly ve skutečnosti naměřeny laboratoří francouzských státních orgánů. V případě, že došlo překročení povolených úrovní a došlo ke stažení neshodných bezdrátových zařízení z francouzského trhu a výrobci byli státem sankcionováni za klamání a ohrožování zdraví spotřebitele. Mimo Francii však k takové aktivitě nedochází. Národní regulátoři obvykle ponechávají měření pouze na výrobcích a proto probíhají v některých zemích soudní spory s výrobci i vládními aparáty. Dr. Arazi zakončil přednášku slovy:

„S našimi přáteli z organizace Europeans for Safe Connections jsme v 2022 zahájili kampaň na evropské úrovni, jejímž společným cílem je oslovit všechny regulační orgány v oblasti telekomunikací. Proto jsme rozeslali spousty dopisů do 15 zemí, abychom prověřili všechny mobilní telefony, které máme na trhu, s cílem provádět pravidelné kontroly výrobců v jednotlivých zemích Evropy a vyžadovat stažení nebo aktualizaci všech mobilních telefonů, které tento SAR nedodržují.“

Pozn.: (Naši aktivitu v ČR můžete vidět zde.)

Michèle Rivasi doplnila:

“Je to pro nás velmi zajímavá iniciativa. Evropa má chránit spotřebitele, a protože je zde zástupce Komise, zajímalo by mě, zda by nám Komise mohla pomoci s vypracováním takového dokumentu, který by stanovil odpovědnost členských států za vyhodnocení této SAR, pokud jde o mobilní telefony? Rádi bychom tedy od Komise získali nějakou pomoc při zahájení této akce. Je důležité spolupracovat a tlačit země k tomu, aby zřídily orgány, které budou mít na starosti kontrolní ověřování mobilních telefonů na trhu.”

Brzy po 19:00 hovořila o obtížném životě elektrocitlivých osob naše kolegyně z ESC, paní Corrielle van Vurren z Holanska:

“EHS je velmi závažný stav. Je vyvoláno poli z elektřiny a bezdrátového záření a také z jiných zdrojů, jako je radar, Wi-Fi, Bluetooth. EHS je somatické onemocnění. Miliony lidí po celém světě nezávisle na sobě dospěli k závěru, že příčinou jejich zdravotního stavu je bezdrátové záření a elektřina. Když jsou mimo dosah elektromagnetických polí, jejich příznaky vždy odezní.”

Jako nejčastější příznaky, které se podle lékaře vztahují k elektrohypersensitivitě (EHS), uvedla paní van Vurren tyto:

“Silná únava a problémy se soustředěním, nespavost, hučení v uších, závratě, bolesti hlavy, migréna, hypertenze, deprese, svědění kůže, spálená kůže, poruchy pozornosti, problémy se srdečním rytmem, klouby a kloubními vadami. bolesti svalů, a také epileptické záchvaty, poruchy srážlivosti krve vedoucí k mírnému krvácení z nosu až po závažné vnitřní krvácení a dokonce mrtvici. Někteří lidé jsou postiženi více než jiní. Příznaky mohou být akutní, závažné a vyčerpávající, pokud jsou elektromagnetickým polím vystaveny nepřetržitě.”

“Jaká je pravděpodobnost, že se všichni pletou? Bohužel kvůli problémům s nalezením bezpečného místa k životu se lidé s EHS často stávají vyloučenými ze společnosti.”

Následovaly videozáznamy a velmi dojemná svědectví zástupců elektrohypersenzitivní komunity z Dánska, Německa, Holandska, Belgie a Francie, kteří v sále i na videu vyprávěli o své neutěšené životní situaci a o tom, že s dalším rozvojem 5G a 6G bude situace neúnosná. Videodokument zastřešila dánská kolegyně Charlotte Ryø z naší ESC.

Poté Pernille Schriver, dánská bioložka, učitelka a hlavní koordinátorka Evropské Občanské Iniciativy: STOP 5G – Zůstat připojeni, být však chráněni, členka ESC započala svoji prezentaci konstatováním:

“Úřady a politici skutečně selhali v ochraně všech živých bytostí, když zavírali oči před touto nejzásadnější otázkou v této oblasti. Chybí zde posouzení vlivu na zdraví a životní prostředí, a to nejen u zavádění 5G, ale u všech bezdrátových technologií 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth atd.”

Dále objasnila překážky a úskalí, kterým jsme jakožto organizátoři celoevropské iniciativy společně čelili:

“Nebylo vůbec snadné pracovat s tak kontroverzním tématem. Víme, že 5G představuje pro velkou část populace pozitivní součást jejich života. Politici 5G podporují prostřednictvím strategií a finanční průmysl velkým množstvím investic. Média se téměř nikdy nezmínila o temných stránkách bezdrátových technologií.

“Jako by velká část společnosti měla klapky na očích. Nechtějí vidět nechtějí slyšet a nechtějí mluvit o temné stránce zavádění digitální technologie, která nabírá na obrátkách. Bylo také poměrně obtížné šířit informace o 5G o našem ECI kvůli cenzuře, se kterou jsme se setkali, byli jsme vyloučeni z Facebooku, YouTube, LinkedIn nebo ze specifické platformy na získávání finančních prostředků. Naše svoboda projevu byla potlačena. Naše sdělení a tiskové zprávy nebyly akceptovány hlavními médii a nemohli jsme svobodně vysvětlovat naši ECI evropským lidem.”

“Jsem tu dnes proto, abych zajistila lepší budoucnost pro všechna svá vnoučata a pro další generace, aby i ony mohly zažít zázraky přírody, a proto žádáme EU, aby uplatnila našich 23 návrhů a z toho 10 návrhů na ochranu všech živých bytostí.”

Svou prezentaci v Evropském parlamentu zakončila třemi vzkazy:

“EU nedokázala ochránit své občany a přírodu před temnou stránkou zavádění digitálních technologií. ECI Stop 5G uspěla v mnoha ohledech a prosím, abyste uplatnili 23 návrhů z ECI Stop 5G v legislativě EU. A náš citát z nedávné studie: Evropská unie upřednostňuje ekonomiku před zdravím při zavádění radiofrekvenčních technologií.”

Poté se vyjádřil europoslanec Ivan Vilibor Sinčić:

“Je opravdu tragické, že většina dozorčích orgánů a vědců ignoruje vše kromě tepelných účinků. O kolik se zvýší teplota kusu kovu nebo kusu kůže po překročení určité mezní hodnoty expozice. Ale co biologické účinky, co dlouhodobé účinky? Pan profesor Johansson vydal prohlášení, že kumulativní účinek ne po dobu pěti minut, ale po dobu 20-30 let expozice tomuto záření může mít hrozivé následky. Tohle je věc, kterou většina regulačních orgánů naprosto ignoruje. A on není jediný. Jsou tu stovky vědců, kteří dokonce vytvořili petice, aby zdůraznili takové nebezpečí. Doposud jsou však ignorováni.”

Na pana Sinčiće navázal v 19:50 bývalý lucemburský europoslanec Jean Huss:

Byl jsem vyzván, abych se s vámi podělil o několik poznámek k rezoluci, kterou jsem předložil Radě Evropy ve Štrasburku během parlamentního shromáždění v roce 2011. Rád bych zdůraznil, co je tam napsáno. Vlastně mohu potvrdit, že nedošlo za tu dobu k žádné pozitivní změně pro zdraví lidí pro přírodu a pro zvířata pro domácí zvířata nebo pro včely pro všechny, kteří jsou vystaveni stále více a více záření. Situace se zhoršuje, takže pokud to budou provozovatelé a komise nadále ignorovat a budou k tomu slepí, vidím pro nás budoucí potíže již teď.”

Jean Huss hovořil o výzkumu, který prokázal změny v mozkové aktivitě u lidí po 30 minutách expozice z mobilního telefonu. Zjištění byly provedeny pomocí skenování mozku o vysoké intenzitě.

“Byly zdokumentovány změny na fyziologické úrovni i zvýšení biomarkerů souvisejících se zánětlivostí. Interleukin β, hrající důležitou roli v zánětlivosti se zvýšil masivně. Viděli jsme i zvýšení jiného cytokinu – faktoru nádorové nekrózy α. Během testů byly úrovně těchto biomarkerů měřeny a viděli jsme veliké změny. To znamená, že Interleukin β byl aktivován na úrovni mozku, kde způsobil určitý endokrinní stres. Toto samozřejmě může zapříčinit mnoho problémů ve spojitosti s mozkem, jako je například deprese aj. Také si myslíme, že to může hrát roli při vzniku Alzheimerovy choroby nebo to může vyvolat Alzheimerovu chorobu. To jsou velmi důležité a děsivé závěry”.

Jean Huss dále pokračoval kritikou:

“Je důležité, aby evropská instituce uplatňovala zásadu předběžné opatrnosti, která je zakotvena ve smlouvě o fungování EU, ale to se vůbec neděje, takže jako bývalý poslanec se nyní vracím zpět. Stále jsem aktivní v Lucembursku a stále bojuji v této věci.”

Poté prezentoval rumunský europoslanec Dumitru Fornea, který se s kolegy z ESC setkal v říjnu 2022 na düsseldorfské konferenci ohledně rizik a perspektiv bezdrátových technologií. Podpořil návrhy ECI na ochranu životního prostředí z pohledu těžby vzácných surovin, které jsou nutné na výrobu nových bezdrátových zařízení a antén. Hovořil o tom, že je známo velké množství historických studií převážně z vojenského výzkumu ohledně nepříznivých biologických účinků a zopakoval, to co již bylo prezentováno ohledně aktivity organizací medicínských odborníků, zabývajících se osvětou ohledně EMP.

Na workshop se nepodařilo dostavit zástupcům evropské komise generálního ředitelství (DG Health) zodpovědného za zdravotní otázky. Proto dle připraveného programu došlo v 20:00 k prezentaci projektu Hexa-X 2030. Zástupci direktorátu DG Connect představili cíle a plány rozvoje bezdrátových technologií šesté generace. Tento patnáctiminutový příspěvek víceméně marketingové propagace 6G do celkového rámce diskuse ohledně problematiky ochrany zdraví vůbec nezapadal. Po skončení prezentace společnosti DG Connect o rozsáhlých plánech na zavedení dalších sítí 5G a následně i 6G, s čímž přibude mnohem větší množství expozice bezdrátového záření započal prostor pro otázky.

První otázky položil belgický expertní telekomunikační inženýr Miguel Coma, který zkoumá technologie 5G již několik let:

“Jestliže zde máme odlišné potřeby pro průmysl a pro jednotlivce, proč dochází všude k zavádění 5G, když by to mohlo být omezeno pouze na prostředí, kde se nachází průmysl? Proč s každou novou generaci mobilních technologií dochází k navýšení povolených úrovní expozičních limitů? Ačkoliv byly úrovně v doporučeních ICNIRP v některých zemí po dvacet let stále stejné, například v Belgii nebo Švýcarsku. Proč není podporováno využívat více kabelové připojení a omezit bezdrátové technologie, aby se omezila expozice u lidí?”

Peter Stuckmann odpověděl, že Evropská Komise měla nejprve v plánu prostřednictvím 5G pokrýt města a dopravní koridory. Samotná pandemie však zavádění 5G urychlila a Komise se rozhodla nastavit strategii rozvoje tak, aby mohl “přínos” 5G využít každý, dokonce i lidé na venkově. Poznamenal, že však nepředpokládá, že by všude vzniklo plnohodnotné pokrytí 5G včetně milimetrových vln z důvodu vysokých nákladů pro operátory. Z jeho řeči vyplynulo, že stav rozšiřování bezdrátových technologií je primárně odvislý od zájmů telekomunikačních firem a trhu.

Zástupce Petera Stuckmanna navázal na svého kolegu ve stejném duchu:

“Naše služby uplatňují zásadu předběžné opatrnosti například při zavádění buněk pokrývajících malé území, které by se měly stát páteří vysokokapacitní infrastruktury 5G, takže z tohoto důvodu bylo v červenci 2020 přijato prováděcí nařízení komise o režimu zavádění buněk pro pokrytí malých oblastí osvobozených od povinnosti udělovat povolení. Emisní výkon je velmi nízký a zároveň jsme ze schvalování vyloučili systémy MIMO beamforming.”

Na to však reagoval Dr. Arazi, že Evropská komise investuje ohromné peníze do 5G a chce nasazovat 5G na milimetrových vlnách, nicméně není schopna měřit jejich úroveň:

“Měli bychom být schopni měřit tyto účinky a měli mít dva různé ukazatele SAR pro antény 3G, 4G, a pak také čtyři ukazatele hustoty výkonu pro 5G na milimetrových vlnách.”

Vyjmutím těchto vysílačů s nezanedbatelnými emisemi z povinnosti získat individuální územní rozhodnutí nebo jiná individuální povolení a umožnit jejich umístění do bezprostřední blízkosti lidí si dosti protiřečí se slovy předběžná opatrnost. V dokumentu z roku 2020 byly výkony zmiňovaných zařízení jednotky Wattů, ale i nad 100 Wattů. Zároveň bylo umožněno ponechat takové antény ve vzdálenosti 20 cm od hlavy člověka. Z důvodu omezeného času pro diskusi, nebylo možné do dalších otázek zapojit. Chtěl jsem se však zástupce DC Connect dotázat, o jakých úrovních emisí ve spojitosti se zmiňovanou předběžnou opatrností ve skutečnosti hovořil.

Poslední naléhavou dvoj-otázku položila kolegyně Pernille Schriver:

“Všichni tito lidé vám říkají, že jsou nemocní, a my jsme vám vysvětlili vědecké poznatky. Jak může EU pokračovat v zavádění 5G, a teď mluvíte o 6G, když EU vynechala posouzení vlivu na životní prostředí a zdraví? A za druhé: Kolik finančních prostředků EU jste vložili do posouzení vlivu na zdraví a životní prostředí?”

Europoslankyně Michèle Rivasi uzavřela diskusi několika výzvami na představitele DG Connect:

“Řekli jste, že v letech 2021-2027 investujeme 900 milionů eur na výzkum 6G. Prosím! Slibte, že už nikdy nebudete zavádět technologie bez posouzení jejich dopadů… Kdybychom si nezafinancovali šetření ohledně dopadů 5G od STOA, neměli bychom nic. Takže už to nikdy nedělejte!”

“Zbavte se ICNIRP! O ICNIRP už nechceme slyšet. To je skandální. Tito lidé jsou plní střetu zájmů. Hovoří o vědecké nezávislosti, ale hovoří pouze o tepelných aspektech a pouze o důsledcích na člověka, aniž by brali v úvahu životní prostředí nebo zvířata! Prosím, už to nechci slyšet a řekla jsem to komisi, ať si dělá, co chce, ať si je odnese pryč i s těmi jejich vlnami. Nevím, jak je můžete poslat pryč, pošlete jim nějaké vlny, ale pošlete je pryč při respektování legislativy, buďme konstruktivní.”

“Byl jste dotázán a Marc Arazi vám položil stejnou otázku, zda jste připraveni spolupracovat, abychom nejprve mohli zaručit, že každý členský stát bude mít kontrolní organizaci, která bude kontrolovat každý připojený objekt. Bylo by vhodné, aby komise informovala uživatele a spotřebitele, takže vypracujeme projekt. Chtěli bychom, aby tento projekt začal s komisí, aby komise mohla vyslat signál každému členskému státu, aby kontroloval každý jednotlivý přístroj, zařízení a operátora, abychom tak mohli obnovit důvěru veřejnosti.”

“Wi-Fi je škodlivá, takže diverzifikujme a přestaňme bombardovat všechny ty lidi, kteří trpí vlnovými délkami, protože jsme ve společnosti silně znečištěné elektromagnetickým polem. Nakonec jasně vidíte, že když zavádíme novou technologii, musíme si položit následující otázku, zda bychom mohli zavést a zahájit občanskou debatu, abychom věděli, zda občané souhlasí nebo nesouhlasí s tímto typem pokroku. Zda je to pokrok, který přináší přidanou hodnotu pro náš blahobyt, nebo ne, se vší úctou. Děkuji.”

“Obávám se, že v určitém okamžiku se Komise natolik zaměří na obchod a finance, že se zapomene, proč my, poslanci Evropského parlamentu, zasahujeme na obranu Evropy. Musíte to změnit, potřebujete občanskou iniciativu, která by do naší budoucnosti vrátila trochu rozumu. Budoucnost, kterou si představujete, je jiná. Je to jako bublina. Já jsem velmi znepokojena, snažím se být velmi upřímná. Nemusíme dělat žádné chyby. Musíme do debaty znovu zavést náš Hlas občanů, protože na evropské úrovni a na národní úrovni jsou všichni tak zaměřeni na byznys a na peníze. My jsme budovali Evropu založenou na lidech, založenou na míru, založenou na blahobytu, založenou na budoucnosti. Takže to je filozofická otázka, o kterou jsem se s vámi chtěla podělit, děkuji.”

 

ZÁZNAM JEDNÁNÍ

první část  

druhá část

PROGRAM A ŘEČNÍCI

18:30 Zahájení a představení obsahu, poslankyně Evropského parlamentu Michèle Rivasi
18:35 Evropská unie pro bezpečná spojení, prezentoval Rob Van Der Boom
18:50 Poučení z Phonegate a dodržování SAR v EU, přednášel lékař Dr. Marc Arazi
19:05 Být elektrohypersenzitivní v EU, svědectví veřejnosti
19:20 Evropská občanská iniciativa ” Stop5G – Zůstat připojeni, být však chráněni”, přednášela Pernille Schriver
19:30 Otázky a odpovědi, diskuse a komentáře poslanců Evropského parlamentu, poslankyně Evropského parlamentu Michèle Rivasi
19:50 Rezoluce 1815 Parlamentního shromáždění Rady Evropy z roku 2011 : “Potenciální nebezpečí elektromagnetických polí a jejich vliv na životní prostředí”, Jean Huss, zpravodaj Rezoluce 1815
19:55 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru z roku 2021: “Společenský a ekologický dopad ekosystému 5G”, zpracoval Dumitru Fornea, zpravodaj Stanoviska
20:00 Iniciativa Evropské komise Hexa-X 2030 (tbc) Peter Stuckmann
20:05 Diskuse a výměna názorů, moderovala poslankyně EP Michèle Rivasi
20:25 Závěr a další kroky, moderovala poslankyně EP Michèle Rivasi
20:30 Ukončení semináře

Napsali o nás:

 

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 2

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.