Více než rok spoluracujeme s lékařem Marcem Arazim a s kolegy z naší organizace Evropané za bezpečná připojení (ESC) na projektu PhoneGate.  V roce 2015 francouzská vláda zjistila, že 89 % testovaných telefonů překračovalo udávané úrovně vyzařování. Některé telefony vyzařovaly až čtyřikrát více záření, než uváděli výrobci. Tyto výsledky byly před spotřebiteli utajovány, ale po několika právních krocích doktora Marca Araziho francouzská vládní agentura otevřeně zveřejnila tisíce údajů týkajících se testů SAR provedených v letech 2012 až 2017. Tento nový průmyslový a zdravotní skandál pojmenovali „Phonegate“. Telefony, tablety a jiné bezdrátové přístroje nejsou testovány v poloze přímého kontaktu s uchem nebo tělem (při 0 mm od antény přístroje), ale jsou měřeny ve větších vzdálenostech. Tím dochází k vykázání mnohem nižších úrovní emisí než je skutečnost. Konkrétně mobilní telefony jsou uváděny na trh za zkreslených podmínek při provádění zkušebních testů již více než dvacet let, což může představovat riziko pro zdraví a bezpečnost miliard uživatelů. Národní instituce ve většině zemí benevolentně ponechávají kontrolu vyzařování bezdrátových přístrojů výhradně na výrobcích. Nedochází k nezávislým namátkovým kontrolám jako je tomu u potravin, léčiv a produktů z hlediska výskytu škodlivin. Neustále narůstá počet bezdrátových zařízení v domácnostech, školách, mateřských školách, což zvyšuje trvalou a kumulativní expozici dětí. Děti jsou vzhledem k své jedinečné anatomii nejzranitelnější skupinou spotřebitelů.

Při debatě v Evropském parlamentu, které jsme se účastnili 7.2.2023 s Káťou a Martinem, zmínil lékař Dr. Arazi spolupráci s ESC napříč evropskými zeměmi:

„S našimi přáteli z organizace Europeans for Safe Connections jsme v 2022 zahájili kampaň na evropské úrovni, jejímž společným cílem je oslovit všechny regulační orgány v oblasti telekomunikací. Proto jsme rozeslali spousty dopisů do 15 zemí, abychom prověřili všechny mobilní telefony, které máme na trhu, s cílem provádět pravidelné kontroly výrobců v jednotlivých zemích Evropy a vyžadovat stažení z trhu nebo aktualizaci všech mobilních telefonů, které tento SAR nedodržují.“

Evropská poslankyně Michele Rivasi na konci debaty apelovala na zástupce EK:

“Byl jste dotázán a Marc Arazi vám položil stejnou otázku, zda jste připraveni spolupracovat, abychom nejprve mohli zaručit, že každý členský stát bude mít kontrolní organizaci, která bude kontrolovat každý připojený objekt. Bylo by vhodné, aby komise informovala uživatele a spotřebitele, takže vypracujeme projekt. Chtěli bychom, aby tento projekt začal s komisí, aby komise mohla vyslat signál každému členskému státu, aby kontroloval každý jednotlivý přístroj, zařízení a operátora, abychom tak mohli obnovit důvěru veřejnosti.

V listopadu 2022 jsme dotazy, zda v ČR probíhají nezávislé kontroly bezdrátových přístrojů předali čtyřem státním institucím. Rovněž došlo k interpelaci premiérovi vlády České Republiky. Článek bude doplněn o rozbor aktuální situace, nicměně prvotní odpovědi si můžete přečíst již nyní na konci článku v přiložených dokumentech.

Zde uvádím text žádosti na české úřady:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Předmět:  Poskytnutí testů specifické míry absorpce SAR – Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Text:           

Dobrý den,

obracíme se na vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti s vaší odpovědností jako národního regulátora za vysílající zařízení uváděná na trh, jako jsou mobilní telefony, tablety, chytré hodinky, a jiné přístroje nebo příslušenství umožňující bezdrátové vysílání. Z této pozice a v rámci evropských předpisů nesete zodpovědnost za bezpečnost a zdraví lidí, kteří tato zařízení uváděná na trh v naší zemi používají. Proto žádáme o poskytnutí informací:

I.        zda jste provedli testy specifické míry absorpce (SAR) elektromagnetického záření z mobilních telefonů, tabletů a jiných „připojených“ zařízení na těle (hlava, trup a končetiny), a pokud ano, za jakých podmínek (výrobky dodané výrobcem nebo převzaté v obchodě)? Pokud byly testy provedeny, žádáme, aby nám byly zaslány a zpřístupněny veškeré protokoly z testů.

Vysvětlení: Ve Francii již v červenci 2016 zahájil Dr. Marc Arazi, zakladatel nevládní organizace Phonegate Alert, právní kroky, které vedly k tomu, že francouzská Národní agentura pro kmitočty (Agence nationale des fréquences) (ANFR) zveřejnila stovky zpráv s testy SAR, které byly provedeny od roku 2012 bez zpřístupnění veřejnosti. Od června 2018 už oficiální stránka ANFR uveřejnuje DATA[1] z měření. K dnešnímu dni je prostřednictvím této stránky veřejnosti přímo přístupných více než 750 zpráv o testech SAR mobilních telefonů Na základě těchto testů bylo třicet modelů mobilních telefonů[2] posouzeno agenturou ANFR jako nevyhovující. Byla proto přijata opatření spočívající buď ve stažení těchto telefonů z trhu, nebo v uložení povinnosti výrobci upravit hodnotu SAR svého výrobku prostřednictvím aktualizace softwaru.

II.      zda tyto modely, které jsou ve Francii považovány za nevyhovující, byly předmětem zvláštní pozornosti vašich útvarů v České Republice? A jaká opatření jste přijali k zajištění bezpečnosti spotřebitelů?

Vysvětlení: V návaznosti na odhalení těchto významných porušení limitů SAR požádaly francouzské orgány veřejné správy zdravotní agenturu ANSES, aby se vyjádřila k možným souvisejícím zdravotním rizikům.

Ve zprávě[3] zveřejněné v říjnu 2019 agentura ANSES veřejným orgánům doporučila:

  • stáhnout z trhu nebo aktualizovat software mobilních telefonů uvedených na trh před červnem 2017, které byly testovány ANFR a jejichž SAR překračuje regulační limity. To odpovídá více než 250 modelům[1].
  • Testovat veškeré SAR v přímém kontaktu s kůží, tj. při 0 mm, a zejména SAR trupu (který se dosud měřil při 5 mm).

III.      zda jste byli informováni o doporučeních agentury ANSES?

IV.      když jsme zaměřili vaši pozornost na toto doporučení, co hodláte udělat, vzhledem k tomu, že velká část těchto modelů byla uvedena na francouzský národní trh a může se tedy vyskytovat i na národním trhu v České Republice?

V.       plánujete provádět měření SAR sami nebo ve spolupráci s jinými orgány u mobilních telefonů a jiných bezdrátových zařízení a příslušenství používaných na vnitrostátním trhu v souladu s doporučeními ANSES?

Vysvětlení: Francie v souladu s doporučeními ANSES podala na Evropskou komisi formální námitku proti EN 50566:2017[1] a požádala o měření SAR na úrovni 0 mm.

VI.      zda vaše agentura souhlasí s tímto požadavkem a zda by francouzský návrh podpořila v příslušných orgánech EU?

VII.     které české právní předpisy aktuálně definují maximální možné povolené úrovně SAR?

VIII.   je v českých právních předpisech týkajících se vyzařování z bezdrátových technologií zohledněna rozdílná tělesná stavba dětí (včetně dětských plodů) a dospělých?

Tento dopis byl napsán ve spolupráci s Dr. Marcem Arazim, Phonegate Alert a organizací Europeans for Safe Connections a byl zaslaný evropským národním telekomunikačním regulátorům.

Děkujeme za vaši odpověď.

Podepsáni,
Členové a podporovatelé spolku Life Resonance z.s a organizace Europeans for Safe Connections:

Ing. Kamil Bartošák
MVDr. Martin Novotný
David Hloušek
Mgr. Kateřina Davies Haladová
Ing. Eva Srbová
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
MUDr. Petra Černá
MUDr. Ivana Křupková
MUDr. Michaela Vančatová

Datum podání: 28.11.2022

Adresováno:

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10
Datová schránka (identifikátor: ymkj9r5)

Česká obchodní inspekce

Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Datová schránka (identifikátor: p2fdz5j)

Český telekomunikační úřad

Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Datová schránka (identifikátor: a9qaats)

Datum podání: 02.12.2022

Adresováno:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32
110 15 Praha 1
Datová schránka (identifikátor: bxtaaw4)

Odpověď od Českého telekomunikačního úřadu

Odpověď v PDF souboru

Answer in English in PDF file

Odpověď od Státního zdravotního ústavu

Odpověď v PDF souboru

Answer in English in PDF file

Odpověď od České obchodní inspekce

Odpověď v PDF souboru

Answer in English in PDF file

Odpověď od Ministerstva průmyslu a obchodu

Odpověď v PDF souboru

Answer in English in PDF file

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 2

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.