Download the PDF file .

Obrázek 1 – Růst expozice okolního prostředí v závislosti na roce a četnosti . Červená oblast znázorňuje poslední desetiletí a malé “kopečky” jsou budoucí pásma 5G. Již nyní se nebezpečně blížíme k akceptovaným limitům. (Převzato z [1])