Podle špičkových vědců v oblasti životního prostředí, kteří zveřejnili přezkum nejnovějších vědeckých poznatků o vlivu elektromagnetických polích (EMP) a radiofrekvenčního záření (RF) na zdraví dětí, musí lékařská komunita sehrát zásadní roli v prevenci škod způsobených bezdrátovým zářením tím, že bude vzdělávat rodiče a prosazovat přísnější legislativní opatření.

Autoři – “význační odborníci v oblasti medicíny, epidemiologie, toxikologie, fyziky, biochemického inženýrství a veřejného zdraví, kteří společně publikovali více než 1 000 prací” – dospěli k závěru, že děti jsou “obzvláště zranitelné” vůči radiofrekvenčnímu záření vyzařovanému bezdrátovými zařízeními, jako jsou tablety, chytré telefony a virtuální realita.

“Současné vládní bezpečnostní limity jsou zastaralé a neodrážejí nejnovější vědecké poznatky ani způsob, jakým dnes děti bezdrátové technologie používají,” uvedla doktorka Linda Birnbaum, spoluautorka posudku a bývalá ředitelka Národního toxikologického programu (National Toxicology Program) a Národního ústavu věd pro zdraví životního prostředí (National Institute for Environmental Health Sciences).

Doktorka Devra Davis, M.P.H., zakladatelka a prezidentka organizace Environmental Health Trust a hlavní autorka, uvedla: “Vědecké poznatky naznačují, že bezdrátové záření působí jako klasický endokrinní disruptor” a může narušovat paměť, chování, plodnost a vývoj mozku, vést k rakovině a neurologickým onemocněním.

Dr. Davis a její spoluautoři se ve své zprávě odvolávají na více než 200 studií, které spojují bezdrátové EMF/RF záření s negativními biologickými účinky včetně oxidačního stresu a poškození DNA, kardiomyopatie, karcinogenity, poškození spermií, poškození paměti a neurologických účinků.

Děti ve zvýšeném riziku kvůli bezdrátovému záření

Autoři přehledu uvádějí, že jedinečná fyziologie dětí, včetně menší hlavy a většího množství tekutiny v mozku, má za následek úměrně větší absorpci rádiového záření než u dospělých.

Například děti mohou absorbovat až 30krát více radiofrekvenčního záření v hipokampu a 10krát více v kostní dřeni lebky.

Autoři připojili obrázek znázorňující vzor záření simulovaného z Wi-Fi na tabletu do hlavy šestiletého dítěte:

Dětské mozkové a tělesné tkáně mají podle nich vyšší “dielektrickou konstantu” – veličinu, která vyjadřuje, jak snadno se elektromagnetická pole mohou šířit různými prostředími.

Výzkumy opakovaně spojují radiofrekvenční záření s nižší výkonností paměti u dospívajících.

Autoři také upozornili na skutečnost, že v rámci dvou studií, zahrnujících více než 40 000 dětí, vědci zjistili, že děti, které byly vystaveny prenatálně mobilním telefonům, vykazovaly ve školním věku více potíží s chováním, jako jsou emoční problémy a hyperaktivita.

Autoři dále uvedli, že studie na lidech, které se zabývaly působením elektromagnetických polí a radiofrekvenčního záření uvnitř dělohy, vykazovaly zvýšené riziko potratu u matky a nepříznivé účinky na zdraví dítěte, včetně obezity, astmatu a ADHD (neboli poruchy pozornosti/hyperaktivity).  

Autorka článku Suzanne Burdick, 28 března, 2023.

Český překlad pro Children´s Health Defense Europe a EMFSmog.cz – kamil bartošák.

 

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 2

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.