Následující text vám přiblíží, jaké informace o vás shromažďujeme a jakým způsobem. Pokud máte v tomto směru nějaké dotazy, prosím kontaktujte nás přes formulář na www.liferesonance.cz, popř. přímo emailem na info@emfsmog.cz a my vám rádi pomůžeme.

Děkujeme za vaši návštěvu na stránkách www.liferesonance.cz. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také již s přihlédnutím k úpravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabyly účinnosti dne 25. května 2018.

 

Právo na informace

Na požádání vám jako provozovatel/správce webu www.liferesonance.cz, podle možnosti oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@emfsmog.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Jako správci budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail, přičemž pouze e-mail je povinnou položkou. Jako správci budeme zpracovávat osobní údaje manuálně či automaticky v elektronické podobě. Osobní údaje budou přístupné pouze nám jako správci.

 

Marketingové účely

Pro marketingové účely budou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a e-mail, kdy je opět e-mail jedinou povinnou položkou. Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je správce oprávněn používat elektronickou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb. V těchto případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za marketingovým účelem je dobrovolné. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě po dobu maximálně trvání smlouvy ode dne udělení souhlasu se zpracováním, s výjimkou zasílání obchodních sdělení, kdy údaje lze zpracovávat do vyjádření Vašeho nesouhlasu. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla správce nebo na e-mail správce: info@emfsmog.cz.

 

Změny osobních údajů

Budeme rádi, když nás budete informovat o změně vašich osobních údajů, abych např. zajistili správné doručování emailového newsletteru.

 

Zasílání informačních materiálů a novinek z www.liferesonance.cz

Jednou z výhod poskytnutí Vašich osobních dat je zasílání novinek. Pokud se ovšem rozhodnete tuto výhodu nevyužívat, stačí vyloučit tuto možnost při registraci, případně nás kontaktovat a my vás obratem vyřadíme z našeho seznamu.

 

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Nepředáváme vaše osobní údaje jakékoliv třetí straně pro marketingové účely.

 

Cookie komponent

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webu, který navštívíte. Jsou uloženy na vašem pevném disku. Cookies nám pomáhají rozpoznat ty návštěvníky (resp. jejich PC), kteří již navštívili naše stránky či viděli náš inzerát. Mají proto pro nás zásadní význam a pomáhají nám zlepšit obsah a vzhled našich stránek. Cookies můžete kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči.

 

Bezpečnost

Jako provozovatelé/správci webových stránek přijímáme technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Všeobecně

“Provozovatel a správce webových stránek“ postupuje při zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také již s přihlédnutím k úpravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. května 201. Na emailové adrese info@emfsmog.cz můžete samozřejmě uplatnit svá zákonná práva na opravu, blokaci nebo likvidaci osobních údajů.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.