Latest News2022-10-16T20:48:30+02:00
2904, 2024

Senát ČR uspořádal kulatý stůl na téma Dopad nových médií a komunikačních sítí na děti a mládež

Od |29 dubna, 2024|Kategorie: děti a zdraví, novinky, z domova|Štítky: , , , |

12. března 2024 se v Senátu Parlamentu ČR konal kulatý stůl s názvem Dopad nových médií a komunikačních sítí na děti a mládež od záštitou senátního Podvýboru pro rodinu. Událost zorganizovaná senátorkami Danielou Kovářovou, Jitkou Chalánkovou a senátorem Bohuslavem Procházkou, byla velmi bohatá na zajímavé poznatky z oblasti neurologie, psychologie, legislativy v souvislosti s úskalími užívání digitálních technologií u nejmladších skupin populace. Potěšilo nás, že byla zmíněna i Mezinárodní deklarace

2111, 2023

Mezinárodní deklarace týkající se lidských práv dětí v digitálním věku

Od |21 listopadu, 2023|Kategorie: ze světa|

Doplňující Deklaraci OSN o právech dítěte z roku 1959​ Určeno: generálnímu tajemníkovi OSN, členským státům Valného shromáždění, Hospodářské a sociální radě, Komisi OSN pro lidská práva, UNICEF, UNESCO, Evropské radě, WHO a všem ostatním, kteří jsou odpovědní za ochranu, bezpečnost a blaho dětí. Uvědomění: Úmluva Spojených národů o právech dítěte zaručuje nediskriminaci, respektování nejlepšího zájmu dítěte, právo na život, přežití a rozvoj a respektování názorů dítěte. Další mezinárodní výzvy uznávají

611, 2023

Otevřený dopis Senátu k evropském zákonu o gigabitové infrastruktuře

Od |6 listopadu, 2023|Kategorie: z domova|Štítky: , , , |

EU spěšně jedná o návrhu evropského zákona o gigabitové infrastruktuře (GIA), který Evropská komise navrhla, aby urychlila zavádění digitální infrastruktury spojené s 5G a snížila náklady a zátěž pro telekomunikační operátory. Jakožto pracovní skupina odborníků z organizace Europeans for Safe Connection jsme provedli podrobnou analýzu návrhu a nalezli řadu nedostatků a chyb včetně a nedostatečného posouzení dopadů na zdraví, životní prostředí. Přijetím nařízení by byly členské státy zbaveny pravomoci zohledňovat

910, 2023

Mobilní telefony budou v anglických školách zakázány

Od |9 října, 2023|Kategorie: děti a zdraví, novinky|Štítky: , , |

Podle nových pokynů by mělo být používání mobilních telefonů v Anglii během školního dne zakázáno, a to včetně přestávek. Uvádí to Ministerstvo školství a poslankyně Gillian Keeganová v tiskové zprávě zveřejněné 2. října 2023. „Používání mobilních telefonů by mělo být ve školách v celé Anglii zakázáno, aby se zlepšilo chování“, oznámila ministryně školství Gillian Keeganová. Nové pokyny ministerstva školství napomohou ředitelům škol v zavádění zákazu používání mobilních telefonů během celého

410, 2023

Apple musí stáhnout iPhone 12 z celého evropského trhu, požadují nevládní organizace

Od |4 října, 2023|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , , , , , , , , , |

Nevládní organizace Phonegate Alert a signatářské organizace žádají národní a evropské úřady, aby stáhly iPhone 12 všude v Evropě a aby Apple odškodnil stávající majitele. Na události, které této situaci předcházely, jsme upozorňovali v článcích dřívějšího data. V jednom příspěvku jsme informovali o spolupráci s Phonegate v rámci České Republiky. Více než tři roky po uvedení přístroje na evropský trh oznámila Národní agentura pro frekvence (ANFR), že iPhone 12 5G

808, 2023

CHD vyzývá FCC, aby přestala odkládat soudní příkaz k nápravě škodlivých účinků bezdrátového záření

Od |8 srpna, 2023|Kategorie: ze světa|Štítky: , , , , , , , |

Organizace Children’s Health Defense (CHD) v úterý (4.4.2023) vyzvala Federální komisi pro komunikace (FCC), aby „přestala otálet“ a splnila soudem nařízený mandát a vysvětlila, jak agentura určila, že její současné pokyny dostatečně chrání lidi a životní prostředí před škodlivými účinky expozice radiofrekvenčnímu záření (RF). Odvolací soud USA pro obvod D.C. vydal tento mandát 13. srpna 2021, když rozhodl, že FCC nezohlednila důkazy o nepříznivých zdravotních účincích bezdrátových technologií, které se

907, 2023

Pediatři se podle vědců musí zasadit o přísnější předpisy pro bezdrátová připojení, aby chránili děti před zářením

Od |9 července, 2023|Kategorie: děti a zdraví, ze světa|Štítky: , , |

Podle špičkových vědců v oblasti životního prostředí, kteří zveřejnili přezkum nejnovějších vědeckých poznatků o vlivu elektromagnetických polích (EMP) a radiofrekvenčního záření (RF) na zdraví dětí, musí lékařská komunita sehrát zásadní roli v prevenci škod způsobených bezdrátovým zářením tím, že bude vzdělávat rodiče a prosazovat přísnější legislativní opatření. Autoři - "význační odborníci v oblasti medicíny, epidemiologie, toxikologie, fyziky, biochemického inženýrství a veřejného zdraví, kteří společně publikovali více než 1 000 prací"

2806, 2023

Mobilní telefony: Stovka obětí nádorů mozku se v USA domáhá spravedlnosti

Od |28 června, 2023|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , , , |

Přináším vám překlad článku od kolegů z týmu organizace Phonegate vydaného 9.května. Zatímco jihokorejská epidemiologická studie nedávno dávala do souvislost mezi výskyt nádorů mozku a používání mobilních telefonů, mnoho žalobců v několika oblastech světa, včetně stovky v USA, požaduje, aby justice uznala odpovědnost výrobců za nádory mozku, které postihly je nebo jejich příbuzné. Jestliže odvolací soud v Turíně vydal v listopadu 2022 rozhodnutí ve prospěch oběti trpící akustickým neuromem (nezhoubným

2306, 2023

Žalostný příběh o expozici záření z mobilních telefonů – Jak jsme se do této situace dostali? Část I

Od |23 června, 2023|Kategorie: ze světa|Štítky: , , , , , , , , |

Uveřejňuji překlad článku z roku 2021. Autor, Paul Ben Ishai, izreaelský fyzik z Arielské University, se zabýval historickými souvislostmi, které vedly k ustavení současných expozičních limitů pro většinu zemí světa. Článek autor rozdělil na dvě části: Část 1 a pak její napínavé pokračování! A nyní již k samotnému textu: Dovolte mi popsat můj den. Vzbudím se v 6:15 za doprovodu vtíravé melodie, kterou náležitě ignoruji až do chvíle, kdy už

2702, 2023

Debatovali jsme v Evropském parlamentu

Od |27 února, 2023|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , , , , |

Zůčastnili jsme se dne 7.2.2023 pracovního semináře v Evropském parlamentu. Byli jsme pozváni jako spolutvůrci Evropské občanské iniciativy STOP 5G – Zůstat připojeni, být však chráněni a členové organizace Evropané za bezpečná připojení (ESC) na událost, kterou zatřešili europoslanci Michèle Rivasi (Zelení/EFA), Anne-Sophie Pelletier (Levice) a Ivan Vilibor Sinčić (NI). Na pracovním semináři se tak mohli osobně setkat poslanci Evropského parlamentu, členové Evropské komise a zástupci nevládních organizací z celé

2702, 2023

Žádost o poskytnutí testů SAR v České republice

Od |27 února, 2023|Kategorie: novinky|

Více než rok spoluracujeme s lékařem Marcem Arazim a s kolegy z naší organizace Evropané za bezpečná připojení (ESC) na projektu PhoneGate.  V roce 2015 francouzská vláda zjistila, že 89 % testovaných telefonů překračovalo udávané úrovně vyzařování. Některé telefony vyzařovaly až čtyřikrát více záření, než uváděli výrobci. Tyto výsledky byly před spotřebiteli utajovány, ale po několika právních krocích doktora Marca Araziho francouzská vládní agentura otevřeně zveřejnila tisíce údajů týkajících se

1602, 2023

Jak bezpečná je 5G pro zdraví?

Od |16 února, 2023|Kategorie: ze světa|

Jak bezpečná je 5G pro zdraví? Na tuto otázku se pokusila odpovědět Gillian Jamieson, která zmiňuje zdravotní dopady 5G i ve spojitosti s čekáním na výsledek žaloby podané na britskou vládu. Více se dočtete v článku autorky.   Jen málo lidí z široké veřejnosti, se kterými hovořím, má povědomí o možné zdravotní škodlivosti radiofrekvenčního záření, jako je 5G nebo Wi-Fi. Může to být proto, že se vláda a mainstreamová média

502, 2023

Evropané za bezpečná připojení – vznikla nová nevládní organizace!

Od |5 února, 2023|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , |

Nová nevládní organizace Evropané za bezpečná připojení bude představena v Evropském parlamentu 7. února 2023 na akci pořádané poslankyní Evropského parlamentu Michèle Rivasi (Zelení/EFA). V Evropském parlamentu se bude konat pracovní seminář pro poslance Evropského parlamentu, členy Komise a zúčastněné strany, na kterém se budou moci seznámit s činností Evropanů za bezpečná připojení (Europeans for Safe Connections). Členové nové nevládní organizace představí zásadní upozornění na akci týkající se temných stránek

402, 2023

Dopis na podporu soudního řízení proti 5G dne 6. a 7. února 2023 ve Velké Británii

Od |4 února, 2023|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , |

Evropané za bezpečná připojení, organizátoři Evropské občanské iniciativy Stop 5G - Zůstat připojeni, být však chráněni, jsou velmi vděční za právní kroky advokáta Michaela Mansfielda a jeho kolegů v jejich obětavém úsilí týkajícím se neoprávněného zavádění 5G ve Velké Británii. Mnoho vědců a lékařů již dlouho před zaváděním 5G varovalo, že v EU ani ve světě nebyl proveden žádný řádný výzkum, který by prokázal zdravotní nezávadnost 5G pro člověka. Tento

201, 2023

Severská výzva: Zpřísněte legislativu ohledně mikrovlnného záření z bezdrátových technologií – Zastavte další zavádění 5G

Od |2 ledna, 2023|Kategorie: novinky, ze světa|

Zveřejňuju zde text Severské výzvy v rámci spolupráce s jejími autory. Stejně jako již učinili někteří kolegové z naší organizace Evropané za bezpečná připojení, požádáme v nejbližší době české regulační orgány o vyjádření k zásadním otázkám, které Severská výzva uvádí. Znění Severské výzvy V posledních letech došlo k prudkému nárůstu expozice lidí pulznímu mikrovlnnému záření z bezdrátových technologií, zejména v důsledku zavádění 5G. Kromě rostoucího počtu základnových stanic dochází k

2612, 2022

Nová výzva pro ICNIRP

Od |26 prosince, 2022|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , , , , , |

Kritičtí vědci usilují o zpřísnění zdravotních limitů. Budou úspěšní tam, kde jiní selhali? Mezinárodní skupina výzkumníků se spojila, aby se postavila proti Mezinárodní komisi pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Nový vědecký výbor usiluje o úplnou revizi pokynů  pro expozici radiofrekvenčnímu záření (RF). Vědci požadují přijetí vědecky důkladnějších norem, které by lépe chránily veřejné zdraví a životní prostředí. „Vyzýváme k nezávislému vyhodnocení limitů,“ uvedl pro Microwave News Joel Moskowitz z

2609, 2022

Britský vrchní soud nařídil zajistit pro žákyni citlivou na Wi-Fi speciální vzdělávací plán

Od |26 září, 2022|Kategorie: blog, děti a zdraví, novinky, ze světa|Štítky: , , , , , , |

Britský vrchní soud rozhodl, že rada musí zajistit speciální vzdělávací opatření pro žákyni, která trpí elektromagnetickou hypersenzitivitou a je obzvláště citlivá na signály Wi-Fi. Ve věci EAM v. East Sussex County Council (O specifických potřebách týkajících se výuky) [2022] UKUT 193 (AAC), konstatoval soudce Vrchního soudu E. Jacobs, na základě odvolání od prvoinstančního soudu, že dítě by mělo být považováno za znevýhodněné svým zdravotním stavem podle zákona o rovnosti z

3108, 2022

Mobilní telefony stále překračují povolené úrovně vyzařování

Od |31 srpna, 2022|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , , , |

V roce 2015 zjistila francouzská vláda, že 89 % testovaných telefonů překračovalo povolené úrovně vyzařování. Některé telefony vyzařovaly až čtyřikrát více záření, než výrobci deklarovali ve specifikacích. Tyto výsledky byly před spotřebiteli utajovány. Až po několika právních krocích doktora Marca Araziho zveřejnila francouzská vládní agentura otevřeně tisíce údajů týkajících se testů SAR provedených v letech 2012 až 2017. Tento nový průmyslový a zdravotní skandál byl pojmenován „Phonegate“. Poznámka: Specifická míra

106, 2022

Evropané pro bezpečná připojení vyzývají k ochraně dětí před mikrovlnným zářením a závislostí na bezdrátových zařízeních

Od |1 června, 2022|Kategorie: děti a zdraví, novinky|Štítky: , , , , , , , , , , , , |

V naší zemí i v řadě evropských je 1. červen pro naše milované děti oslavou nebo zábavným dnem plným her. V Den dětí si my rodiče připomínáme, že máme našim nejmilejším a nejdůležitějším bytostem věnovat lásku, něhu, pozornost, starat se o jejich práva, potřeby a zajistit jim bezpečné a zdravé prostředí pro život. Lidské tělo je vskutku zázrak. Úžasný ekosystém desítek bilionů buněk fungující na bázi biologických, chemických a elektrických

1203, 2022

Studie zjistila, že záření z 5G způsobuje příznaky „mikrovlnného syndromu“

Od |12 března, 2022|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , , , |

Přinášíme Vám překlad článku 5G Radiation Causes ‘Microwave Syndrome’ Symptoms, Study Finds zveřejněný na serveru The Defender. V první studii svého druhu švédští vědci zjistili, že záření z 5G způsobuje typické příznaky tzv. „mikrovlnného syndromu“. Studie zveřejněná v časopise Medicinsk Access také potvrdila, že neionizující záření, hluboko pod úrovněmi povolenými úřady, může způsobit zdravotní problémy. Podle studie 5G základnová stanice instalovaná na střeše bytového domu způsobila extrémně vysoké úrovně neionizujícího záření

211, 2021

Komise zaregistrovala novou evropskou občanskou iniciativu Stop (((5G))) – Zůstat připojeni, být však chráněni

Od |2 listopadu, 2021|Kategorie: novinky, z domova, ze světa|Štítky: , , , , , , , |

Evropská komise se rozhodla přijmout evropskou občanskou iniciativu s názvem  a Stop (((5G))) - Zůstat připojeni, být však chráněni zaregistrovala ji 7. října 2021. Tato evropská občanská iniciativa byla vytvořena organizací Evropané za bezpečná připojení (Europeans for Safe Connections). Iniciativa žádá Evropskou komisi, aby vytvořila lepší legislativu kvůli nepříznivým účinkům bezdrátové komunikace. 5G se zavádí s cílem usnadnit internet věcí, který bude všudypřítomný, aniž by byly posouzeny možné nepříznivé účinky

1608, 2021

Zelené dilema zhušťování 5G sítě

Od |16 srpna, 2021|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , , , , , , , , |

Uveřejňujeme překlad článku, v němž Paul Ben Ishai, fyzik z Arielské University objasňuje vliv zhušťování antén na životní prostředí a na naše zdraví. Izraelský výzkumník publikoval přes 80 prací z různých oblastí fyziky a chemie. Jeho specializací je také interakce lidské kůže a vysokofrekvenčních rádiových vln. 5G a květina! Jaký vliv bude mít vyšší hustota antén na životní prostředí i na naše zdraví? Moje práce fyzika zahrnuje spoustu čtení. Hlavně

104, 2021

My nejsme testovací figuríny

Od |1 dubna, 2021|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , |

Rádi bychom Vás informovali o globální kampani "WE ARE NOT SAM". Ve starším článku s názvem Samsung, Apple, Xiaomi – podány žaloby na falšování SAR pojednával kolega Martin Novotný o falšování limitů a o testování mobilních telefonů prostřednictvím testovací figuríny a metodikou, která je zavádějící a neodpovídá reálné situaci. Jste zvědaví, zda se něco vzhledem k dřívější době změnilo? Rozbor o aktuálním způsobu testování vyzařování mobilních telefonů od doktorky sociologie

202, 2021

Bludy mobilního lobby, 5G a “Milá Gréto,” …

Od |2 února, 2021|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , , , |

Tento článek nebude o 5G a jeho vlivu na zdraví. Slovo "zdraví" se v něm objeví jen jednou a to okrajově. Tento článek bude o pohádkách šířených mobilním lobby. Pod ním si představte operátory samotné, Asociaci poskytovatelů mobilních sítí (lobbisté z podstaty), Český telekomunikační úřad, "vědce" placené mobilním lobby, ale třeba i multi-ministra Havlíčka... V souvislosti s 5G neustále slyšíme o revoluci, evoluci, nutnosti, průmyslu 4.0, tele-medicíně, robotizaci. Jak se

2501, 2021

Praktické způsoby, jak snížit expozici z mobilních telefonů – Přednáší Theodora Scarato

Od |25 ledna, 2021|Kategorie: děti a zdraví, ze světa|Štítky: , , , , , , , , , , , , |

Nyní pracuje mnoho obyvatel z domova více než dříve a děti jsou vyučovány distančně a online. Nelze popřít, že se touto nestandardní situací zlepšuje počítačová gramotnost. Stinnou stránkou častého užívání počítačové a mobilní technologie je však návykovost a problémy s pozorností nejen u dětí. V případě užívání bezdrátových technologií se k tomu připojuje i negativní vliv na fyzické zdraví. Kromě rady snížit u nejmladších dobu strávenou za obrazovkami na nejnutnější

1212, 2020

5G: Další studie – milimetrové vlny pronikají do pokožky velmi intenzivně i při nižší hloubce penetrace

Od |12 prosince, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , , , , |

V květnu 2020 jsem přeložil souhrn studie docenta Igora Beliaeva, v níž byly vyvráceny domněnky, že milimetrové vlny výrazně neprostupují do pokožky. Docent Beliaev zkoumá milimetrové vlny a jejich zdravotní účinky na živé organismy včetně lidských buněk již přes třicet let. Je významným odborníkem v radiobiologii a v genetické i buněčné toxikologii. Působí ve vícero mezinárodních vědeckých komisích zabývajících biologickými účinky radiofrekvenčního záření. Pan docent nás upozornil na to, že

709, 2020

Máte se bát 5G sítí a jejich vlivu na zdraví lidí? Rozbor článku Martina Jiránka (Piráti)

Od |7 září, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , |

Přinášíme rozbor krátkého článku Martina Jiránka (Piráti) zveřejněný na stánkách stranického serveru zde. Komentuje besedu o 5G, která proběhla před více než dvěma měsíci v Malostranské besedě. Naše komentáře najdete zapsané kurzívou pod jednotlivými prohlášeními. A nyní přejděme k samotnému textu: Přátelé, jako předseda podvýboru pro ICT a telekomunikace se o téma sítí páté generace zajímám nejen z pohledu aukce kmitočtů na 4. operátora, ale možného vlivu na zdraví lidí

209, 2020

Máme důvod věřit, že 5G je bezpečné? Příběh s pokračováním

Od |2 září, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , , |

Není to ani rok, co jsme psali o článku Joela Moskowitze v časopisu Scientific American - vzbudil velkou pozornost a předkládal čtenářům spoustu informací k zamyšlení. Jeden by řekl, že pokud by proti obsahu mobilní lobby cokoliv chtěla dodat, sepíši protiargumenty a povede se nějaká odborná diskuze. To by se ale nesměl psát rok 2020. Jak je vidět i na příkladu plandemie Covid-19, nikdo již není pánem svého osudu. Šlápnete

607, 2020

Francie rozšířila povinnost informovat o SAR i na další bezdrátová zařízení prostřednictvím nového nařízení

Od |6 července, 2020|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , , , |

Francie rozšiřuje povinnost informovat spotřebitele o specifické míře absorpce (SAR) na všechna zařízení, která vytvářejí vysokofrekvenční záření o průměrném výkonu nad 20 mW a jsou používaná v blízkosti těla. Nařízení Guide Réglementation DAS au 1er juillet 2020 nabylo platnosti 1. července 2020. Francie již dříve disponovala podobným zákonem, tato povinnost však byla omezena pouze na zařízení mobilních telefonů. Pro zlepšení informovanosti veřejnosti, zohlednění změn ve vzorcích spotřeby a vzhledu nových

2706, 2020

Existuje způsob, jak zastavit 5G, ale jsme dostatečně homo-sapiens, abychom to dokázali?

Od |27 června, 2020|Kategorie: blog, ze světa|Štítky: , |

Uveřejňujeme překlad staršího článku od inženýra elektrotechniky Pawla Wypychowského z června 2019, ve kterém se známý odborník na EMF zamýšlel nad problematikou aktivismu bez porozumění bezdrátovým technologiím, i nad způsobem, jak je možné přístupovat k těmto technologiím z pohledu vědomého spotřebitele. Originál článku je možné nalézt zde na Patreonu. Nyní již k textu od autora: Tento článek pochází z mnoha diskusí a přednášek, které jsem předal aktivistům „Stop 5G“, aby

1906, 2020

Užívání chytrého telefonu může kromě závislosti způsobovat změny ve struktuře mozku

Od |19 června, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , , , , , |

Moderní technologie se staly nedílnou součástí našeho života a postupně dochází k snižování průměrného věku, v němž rodiče kupují svým ratolestem jejich první mobilní telefon, tablet nebo tzv. chytré hodinky, nahrazující zcela funkci mobilního telefonu. V českých médiích byly před pěti lety zveřejněny výsledky průzkumů vedené vysokými školami ve spolupráci s mobilními operátory, v nichž bylo uvedeno, že čtvrtina dětí dostane svůj vlastní mobilní telefon nebo tablet mnohem dříve, než

1906, 2020

5G, Jeseník a hon na čarodějnice

Od |19 června, 2020|Kategorie: blog, novinky|Štítky: , , , , |

Původně jsem tento týden plánoval důkladně okomentovat přednášku “5G očima lékaře”, které jsem se zúčastnil minulý týden v Jeseníku, ale protože “hon na čarodějnice” ve formě dehonestujících článků všech možných médií pokračuje, mám potřebu tuto snahu krátce okomentovat. Nejde ani tak o to bránit se podobně primitivním výplodům, jako spíše ukázat na jejich společné rysy. I když bych si mohl vybrat z desítky článků, které se za poslední měsíc v

606, 2020

Dopis od Dr. Lennarta Hardella – Střet zájmů a zkreslování vědy u 5G

Od |6 června, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , , |

Zveřejňujeme překlad článku, v němž 7. ledna 2020 Dr. Lennart Hardell adresoval dopis prezidentce Švýcarska, paní Sommarugové, ve kterém předložil střet zájmů a příklady zkreslování vědy o bezdrátovém záření u docenta Martina Röösli. Dr. Hardell (na videu zde) je lékař, profesor na Univerzitní nemocnici ve švédském Örebro, podporovaný několika mezinárodními odborníky. Již dříve uveřejnil několik článků na téma: střet zájmů. Například článek „Světová zdravotnická organizace, radiofrekvenční záření a zdraví -

2805, 2020

43 let staré důkazy o škodlivosti milimetrových vln! Další “aliance pštrosů”.

Od |28 května, 2020|Kategorie: ze světa|Štítky: , , , |

Zveřejňujeme překlad studie Mechnikova Vědecko výzkumného institutu mikrobiologie, vakcín a sér v Charkově (tehdejší SSSR) z roku 1977, přeloženou Radkem Pechem. Deklasifikována byla až v roce 2012, což je ale stále osm let, po které měla možnost "aliance pštrosů" (ICNIRP, mobilní operátoři, ČTÚ, SZÚ a všichni proponenti dalšího rozšiřování elektromagnetického záření) materiály prostudovat. Proč nám tedy tvrdí, že důkazy o možné škodlivosti neexistují? Překlad níže a pod ním i sken

2405, 2020

5G milimetrové vlny mohou pronikat tělem hlouběji, než jsme předpokládali

Od |24 května, 2020|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , , , , , |

Zveřejňuji překlad studie profesora Igora Belyaeva, která nabourává zavedené dogma, že tzv. "milimetrové vlny", tj. frekvence 26GHz v rámci 5G kompletní sítě a 60-69GHz v rámci nelicencovaného pásma, které již běží (od 15.1.2020) neprostupují pokožkou více, než 1-2 mm a navazuje na již dřívější informace zveřejněné ve studii Human Skin as Arrays of Helical Antennas in the Millimeter and Submillimeter Wave Range (2008), která naznačila, že potní žlázy na těle

2405, 2020

5G: promiskuita Českého rozhlasu a zoufalost radnice Jeseníku

Od |24 května, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , , , |

Český rozhlas se zařadil mezi veřejnoprávní média “na prodej”, píše na zakázku a opomíná základní novinářské pravidlo (ověřovat si informace z více zdrojů). Nepočítal jsem, že budu něco podobného konstatovat. Narozdíl od České televize, která se dlouhodobě prodává a cokoliv ze zdrojů, které považuje za důvěryhodné (mj. MZd ČR, které je zcela v područí farmaceutického průmyslu) za peníze nás daňových poplatníků zveřejňuje jako nezpochybnitelná fakta. Český rozhlas se svým článkem “V

2904, 2020

Koronavirus pandemie nebyla způsobena 5G – to ji jen pravděpodobně zhoršilo

Od |29 dubna, 2020|Kategorie: blog|Štítky: , , , , , , , , |

Tento článek je zařazen do kategorie "blog" a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora. Dovolujeme si zveřejnit volný překlad článku dr. Sircuse, který jen potvrzuje závěry v článku 5G a koronavirus? Fakta v souvislostech. Originál článku najdete zde. Existuje mnoho děsivých aspektů této pandemie, ale žádný z nich nemluví o větších potížích, než o synchronním výskytu nového viru a instalaci 5G. Někdo by dokonce mohl nabýt pocit, že

304, 2020

5G a koronavirus? Fakta v souvislostech

Od |3 dubna, 2020|Kategorie: blog|Štítky: , , , , , , , |

Tento článek je zařazen do kategorie "blog" a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora. V uplynulých hektických týdnech se všichni nějakým způsobem snaží komentovat celé to koronavirové šílenství a spousta článků a videí propojuje technologie 5G a koronavirus. A to natolik úzce, že se k šíření některých nepotvrzených informací či korelací musím rovněž vyjádřit. Propojení elektromagnetického záření (EMF) a koronaviru? Ano, existuje. Ale na úplně fundamentální úrovni. Elektromagnetické

203, 2020

Rozbor článku “Elektrosmog: Strašidlo, které umíme změřit”

Od |2 března, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , |

Již jsem si poslední dobou zvykl na to, že přisluhovači mobilních operátorů prohlásí do médií cokoliv. Obvykle se ale rekrutují z řad fyziků/elektroinženýrů či pouhých lobbistů. Velmi mne proto překvapil rozhovor v časopise Téma (č. 07/2020, “Elektrosmog: Strašidlo, které umíme změřit” (celý článek najdete ve formě skenu níže pod mým rozborem). Ne svým obsahem - podobné nesmysly, dezinformace a zkreslující informace jsme již četli/slyšeli mnohokrát. Většinou od lidí přímo či nepřímo spojených

2102, 2020

Rozbor článku “Pravda o 5G přímo od experta! Čeho bychom se měli skutečně bát?”

Od |21 února, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , , , , , , |

"Pravda o 5G přímo od experta! Čeho bychom se měli skutečně bát?" Autor článku Petr Kapounek, dále (PK) pracuje jako obchodní zástupce firmy nabízející připojení na internet (a IP.TV/IP telefonii) v Olomouckém kraji, mj. i na frekvenci 3,7GHz - té, která bude využita v rámci 5G sítě, takže o nezaujatosti jeho článku nelze vůbec mluvit. Níže jednotlivé části článku s komentáři Magdy Pýchové (MP), Life Resonance z.s. PK: Jeseník byl vybrán

2002, 2020

Přednáška Life Resonance v Jeseníku 8.2.2020

Od |20 února, 2020|Kategorie: novinky, z domova|Štítky: , , , , |

Se zpožděním způsobeným především mou zaneprázdněností mimo ČR zveřejňuji mou přednášku, která proběhla 8.2.2020 v Jeseníku, jednom z měst "obdarovaným" možností testovat 5G síť a na ní navázané aplikace. Účast byla vzhledem k všeobecnému nezájmu o toto téma a mediální masírce MPO/APMS a dalších lobbistů plné bagatelizace a překrucování základních fakt dle mého hojná. A z celé následné diskuze vyplynulo, že pokud se to někoho začne dotýkat bezprostředně, je schopen

2901, 2020

Pro a proti (EMF), duel ČRo Plus: zástupce mobilních operátorů a jeho nepravdy na 3 písmena

Od |29 ledna, 2020|Kategorie: blog, novinky|Štítky: , , , , , |

Tento článek je zařazen do kategorie "blog" a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora. V pondělí, tj. 27.1.2020 jsem byl upozorněn na “duel” dvou odborníků, který se měl týkat škodlivosti radiofrekvenčního elektromagnetického záření (RF-EMF) v rámci série “Pro a proti” na rozhlasové stanici ČRo Plus. Jako odpůrce tvrzení o škodlivosti redakce pozvala výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda a jako jeho protipól PhDr. Romana A. Muselíka. Se zájmem jsem si krátký “duel” poslechl a

2701, 2020

Obviněný byl i přes tisíce nepřímých důkazů osvobozen…

Od |27 ledna, 2020|Kategorie: blog, novinky|Štítky: , , |

Tento článek je zařazen do kategorie "blog" a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora. Státy a regulátoři (pod kontrolou států) k problematice instalace sítí 5G přistupují různě. Například dánská vláda si nechala právnickou firmou Bonnor Advokatet připravit 57-stránkový rozbor situace, které by mohla čelit v případě žaloby jednotlivců či skupin na zdravotní či jiné újmy právě ve spojitosti se sítěmi páté generace. V závěru dokumentu se pak můžeme

2601, 2020

Přednáška Stop5G k mezinárodnímu dni protestů 25.1.2020

Od |26 ledna, 2020|Kategorie: novinky, z domova|Štítky: , , , |

I přes velké technické problémy s přímým přenosem se přednášku na téma Stop5G podařilo nahrát, a tak máte možnost shlédnout ji zde ze záznamu. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na info@emfsmog.cz - pokud bude otázka více odborná, nasdílíme ji s ing. Ivo Balajem (technické dotazy, 5G ) či prof. RNDr. Annou Struneckou (otázky z oblasti biologie/lidského zdraví) a odpovědi následně depersonalizované nasdílíme všem čtenářům/posluchačům. Z těch nejdůležitějších či

1701, 2020

Slyšení mobilních operátorů před U.S. Senátem

Od |17 ledna, 2020|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , |

Zveřejňujeme krátké video ze slyšení v US Senátu, kam si senátor Blumenthal pozval zástupce mobilních operátorů a jejich lobby. Velmi zajímavé a zároveň alarmující - mobilní operátoři nemají k dispozici žádnou studii potvrzující zdravotní nezávadnost záření 5G sítí, žádnou nepřipravují a nejsou si ani vědomi, že by se nějaká připravovala... Omlouvám se za "napasování" titulků přes nápisy v originálním videu - program, který používám neumožňuje změnu pozice... https://youtu.be/hcR2zGySJ14

1201, 2020

Život s EHS (elektro-hypersensibilitou) – rozhovor

Od |12 ledna, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , |

Žijí mezi námi. A jsou jich tisíce. Dle této studie je prevalence elektro-hypersensibility v západním světě někde mezi 1,5 až 10%, což jen v ČR 159 tisíc až 1 milión. Většina z takto postižených ale vůbec s elektrosmogem kolem nás své problémy nespojuje. A všemu výrazně napomáhá Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole, našeptávač ministra zdravotnictví. Vedení této součásti Státního zdravotního ústavu bez mrknutí oka označuje všechny příznaky EHS

1201, 2020

Překvapivý lídr v oblasti prevence

Od |12 ledna, 2020|Kategorie: děti a zdraví, novinky|Štítky: , , , , , , , , , |

Prevence a eradikace jsou dva různé přístupy k jednou problému. Obvykle jdou ruku v ruce, ale v případě radiofrekvenčního elektromagnetického záření (RF-EMF) tomu zdá se tak není. Zatím v oblasti eradikace (zde míněno jako "vyhubení" plánu na instalaci 5G) se dostali v posledních několika měsících do vedení Italové. K výzvě "Alleanza Italiana Stop 5G" se v poměrně krátké době přidalo 126 měst a postupně projednávají či již projednali zákaz instalace

1101, 2020

22 let staré 5G limity

Od |11 ledna, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , , |

I když je název článku trochu zavádějící (převzatý tak, jak jej publikovala CNN), je důležitější vnímat fakt, že o bezpečnostních limitech (směrnicích) rozhoduje soukromá německá firma (Mezinárodní komise pro ochranu před ne-ionizačním zářením, ICNIRP), a tato odmítá jakékoliv nezávislé recenzované studie na biologické efekty radiofrekvenčního elektromagnetického záření s odkazem, že na lidi nemá žádný vliv. Světová zdravotnická organizace (WHO) dává přednost doporučením této firmy před doporučeními vlastní organizace, Mezinárodní agentury

801, 2020

Profesor Olle Johansson, elektrosenzitivita a ochrana

Od |8 ledna, 2020|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , |

Na téma elektrosenzitivita, příznaky a možnosti ochrany hovoří Olle Johansson, emeritní profesor na Karolinska Institutet (Švédsko), jeden z nejhlasitějších odpůrců dalšího zvyšování EMF radiace (a nejenom 5G) . Titulky připravil Kamil Bartošák. https://youtu.be/EiX3U2KqCIY

301, 2020

Škodlivost kouření a škodlivost záření

Od |3 ledna, 2020|Kategorie: blog, novinky|Štítky: , , |

Velmi krátké video s analogií škodlivosti záření a škodlivostí tabákového kouře. Analogie je o to průraznější, že ještě v 50. letech minulého století věda bez ohledu na již existující důkazy nic o škodlivosti kouření nehlásala... A ve videu zmiňovaný FCC (Federální úřad pro komunikaci) si můžete s klidným svědomím zaměnit za ICNIRP (soukromá německá firma, jejíchž limity se řídí většina EU včetně České Republiky) či za Národní referenční laboratoř (součást

2712, 2019

WiFi a zdraví našich dětí. Jakpak se to rýmuje? Část II.

Od |27 prosince, 2019|Kategorie: blog, děti a zdraví|Štítky: , , , , , |

Tento článek je zařazen do kategorie "blog" a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora. Tento článek je pokračování první části, kterou najdete zde. Pokud jste první část nečetli, doporučuji začít u ní - mimo níže uvedené 4 fakta v něm najdete další 3, které by Vás měly přesvědčit o tom, že neuvážené používání bezdrátových technologií (nejenom WiFi) má svá úskalí. A jak jsem slíbil, pod sedmým bodem najdete

2312, 2019

WiFi a zdraví našich dětí. Jakpak se to rýmuje? Část I.

Od |23 prosince, 2019|Kategorie: blog, děti a zdraví, novinky|Štítky: , , , , , |

Tento článek je zařazen do kategorie "blog" a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora. Polemika nad spojením WiFi a zdraví našich dětí patří mezi mé nejstarší, s přihlédnutím k tomu, kdy jsem začal psát první řádky. To, že jsem jej až doteď nepublikoval má své výhody - rozšířil jsem jej o nová fakta a je tak průraznější, než před dvěmi lety, kdy vzniklo prvních pár odstavců. Je cílem

1912, 2019

Samsung, Apple, Xiaomi – podány žaloby na falšování SAR limitů

Od |19 prosince, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , , , |

Vše rozpoutala aktivita amerických novin Chicago Tribune. Na vlastní náklady zaslala do akreditované laboratoře výběr chytrých telefonů (mj. modely značek Apple, Samsung, Xiaomi, celkem 11 modelů 4 značek) a zaplatila si nezávislé testování SAR, které by před uvedením jakéhokoliv telefonu měli dělat sami výrobci. Asi nemusíme dodávat, že v případě nesplnění limitů by telefon neměli uvést na trh... Výsledky mnohé šokovaly a spustily lavinu - chystají se žaloby jak v

112, 2019

WiFi a jeho vliv na klíčení rostlin

Od |1 prosince, 2019|Kategorie: blog, novinky|Štítky: , , |

Zveřejňujeme první otitulkovaný díl videa "Pionýrů vědy" - jednoduchý a názorný pokus, který ukazuje, jak záření z WiFi routeru dokáže ovlivnit klíčení semínek řeřichy. Nemusíte být "Přemek Podlaha", aby Vám semínka na namočené vatě naklíčily. Pokud tedy klíčení něco nebrání... Věděli jste například, že již druhý školní rok (od září 2018) je použití WiFi zakázáno ve Francii (platí pro mateřské a základní školy, veřejné knihovny) a nejenom tam? Například i

2111, 2019

Lázeňské město Bad Wiessee (DE) proti 5G

Od |21 listopadu, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , |

Další z důležitých milníků při bezohledném prosazování plošné, a pokud možno co nejrychlejší instalaci 5G sítě! Lázeňské město Bad Wiessee (Bavorsko, Německo), velikostí i důležitostí srovnatelné například s našimi Františkovými Lázněmi se rozhodlo postavit na odpor, a při hlasování městské rady jednoznačně rozhodlo, že jsou proti instalaci 5G v jejich městě. Níže zveřejňujeme český překlad prohlášení a pod ním uvádíme i originál v němčině. Starosta Bad Wiessee v Bavorsku, Německo

2710, 2019

Nemáme žádný důvod věřit, že 5G síť je bezpečná

Od |27 října, 2019|Kategorie: novinky, z domova|Štítky: , , , , , , |

Ač se rizikům  5G sítí v ČR věnují především alternativní media, v zahraničí je situace zcela odlišná - jeden z nejuznávanějších vědeckých časopisů, Scientific American varuje před 5G... Článek Joela M. Moskowitze nazvaný "We Have No Reason to Believe 5G Is Safe" uvádím níže v mém překladu do češtiny a doufám, že se článek objeví i v české verzi tištěného magazínu v následujících měsících.     Telekomunikační průmysl a jejich odborníci

1510, 2019

Mobily a jejich dopad na lidské chování

Od |15 října, 2019|Kategorie: blog, novinky|Štítky: , , , , , , , , , |

Tento článek je zařazen do kategorie "blog" a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora. Mobilní telefony jsou tu s námi hodně přes 40 let. Jestliže vlastnictví mobilu bylo zprvu výsadou těch nejbohatších a nejváženějších členů společnosti, dnes má mobil téměř každý. Pronikly mezi dospívající mládež a v poslední době dokonce mezi děti. Dle statistiky Asociace amerických pediatrů vlastní v USA mobil 75 procent Američanů mladších čtyř let. Kromě

710, 2019

Informovaný souhlas o EMF

Od |7 října, 2019|Kategorie: blog, novinky|Štítky: , , , , , |

Zveřejňuji český překlad mého rozhovoru pro firmu Mudita, která stojí za telefonem s nejnižším vyzařování (SAR) na trhu. Čtenářům se předem omlouvám, za kostrbatý překlad - rozhovor byl vedený v angličtině, a jak jsem zjistil, je podstatně jednodušší překládat slova někoho jiného, než ta vlastní 😉 Originál najdete na blogu Mudita.com.   Máme zájem šířit názory expertů na EMF (elektromagnetické pole) a tak bychom Vám rádi představili Martina Novotného. Na

2009, 2019

Porovnání poškození DNA vyvolaného mobilním telefonováním a jinými typy umělých elektromagnetických polí (studie)

Od |20 září, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , |

Zaregistrovali jste rovněž odmítavý postoj úřadů a institucí k existenci průkazných studií na téma škodlivosti elektromagnetického záření na lidské zdraví? Nejenom, že jich existují již stovky, ale jejich počet neustále přibývá! Zveřejňujeme český překlad výtahu z jedné z těch novějších, zveřejněných v posledním čísle medicínského žurnálu Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Počet studií prokazujících nepříznivé účinky na živé organismy vyvolané různými typy umělých elektromagnetických polí (EMF) vytvořených člověkem se

909, 2019

Zákaz Wi-Fi ve školách – Haifa, Izrael

Od |9 září, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , , , , |

Podobně jako se tomu děje v jiných zemích (např. Francie, Kypr) a městech (např. v Itálii), zástupci lidu na celostátní ale i na lokální úrovni začínají vnímat alarmující informace vědců o škodlivých účincích elektromagnetického záření a ty se neomezují pouze na mobilní sítě. Nejnověji se k vlně "předběžných opatření" na základě těchto studií přidalo i město Haifa v Izraeli. Starosta Yona Yahav nařídil okamžitě odpojit všechny Wi-Fi sítě ve školách

809, 2019

Muskova SpaceX a 5G z vesmíru

Od |8 září, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , , |

Společnost SpaceX, patřící Elonovi Muskovi (elektromobily Tesla či kosmické lodi Falcon pro "výlety" do kosmu) plánuje vypustit celkem 12.000 satelitů, které pokryjí signálem 5G celou planetu. Prvních 60 satelitů již bylo 23. května 2019 z Cape Canaveral na Floridě (USA) vypuštěno. Vypuštění dalších šedesáti je naplánováno na 17. listopadu 2019 a další známý datum (opět 60 satelitů) je pak 4. prosince 2019. Jakmile bude na orbitu celkem 420 satelitů, Elon

609, 2019

Otevřený dopis Vládě ČR: Pátá generace mobilních sítí vyvolá s vysokou pravděpodobností další prudký nárůst onemocnění rakovinou

Od |6 září, 2019|Kategorie: blog, novinky|Štítky: |

V roce 2015 byla zveřejněna studie, na které se podíleli vědci z ukrajinských, amerických, finských a brazilských univerzit. Vědci v ní prostudovali do té doby zveřejněných 100 výzkumných projektů, zaměřených na vliv elektromagnetických vln na tzv. oxidační stres v živých organismech. Ze sta prostudovaných výzkumů, zabývajících se tímto problémem, jich 93 potvrdilo, že radiofrekvenční záření o nízké intenzitě má v biologických systémech oxidační účinky. „Naše analýza dokazuje, že elektromagnetické záření

209, 2019

Mezinárodní výzva “Zastavme 5G projekt na Zemi i ve vesmíru”

Od |2 září, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , |

Přinášíme Vám celé znění textu petice na zastavení budování technologie 5G, kterou již podepsalo 134.458 signatářů (k 2.9.2019). Plný text v českém jazyce přinášíme níže a ke stažení v PDF formátu jej najdete zde. Uvítáme, pokud si najdete 10 minut na pročtení a na podpis! Podpisovou stránku najdete zde. Hlavičky jednotlivých řádků jsou jen v angličtině. První 3 pole jsou povinná (křestní jméno, příjmení, město), další je pak páté pole

COURSES

EVENTS

View More

LATEST NEWS

Join Over 500,000 Students Enjoying Avada Education Now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.

Přejít nahoru